Blik op Europa

Vandaag

Het gebruik van data en AI zou een belangrijke rol kunnen spelen in de bestrijding van het Coronavirus, maar privacyoverwegingen drukken zwaar op de meest ingrijpende voorstellen.

02-04-2020

In Nederland kennen we de werktijdverkorting al. Nu komt de Europese Commissie met een voorstel voor een Europese regeling, om de regio's die hard zijn getroffen door de crisis te ondersteunen.

12-10-2016

De Europese Commissie wil een gebruiksvriendelijk instrument creëren dat informatie over wetgeving binnen de diverse lidstaten van de Europese Interne Markt makkelijker (online) toegankelijk maakt voor burgers en bedrijven: de ‘Single Digital Gateway’. Zorg ten eerste voor meer transparantie in wet- en regelgeving, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

12-10-2016

De digitale economie is grenzeloos, zowel in mogelijkheden als in bereik. Maar Europa moet, net als Nederland, wel nú transformeren en de innovatieve digitale markt stimuleren.

12-10-2016

Ter voorbereiding van zijn advies aan de Europese Commissie heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), de ‘SER van de EU’, op 3 oktober in het Huis van Europa in Den Haag een bijeenkomst georganiseerd over de European Pillar of Social Rights.

12-10-2016

De Europese Investeringsbank heeft een onafhankelijk rapport gepubliceerd over het functioneren van het Europees Investeringsfonds EFSI. De bevindingen lijken positief wat betreft het bereiken van de doelstellingen die EFSI heeft. Maar Nederland loopt wel aanzienlijk achter op andere landen als het gaat om gebruik maken van dit fonds.

21-09-2016

Afgelopen week werd het ‘Brusselse seizoen’ geopend met de State of the European Union en een informele Europese Raad in Bratislava. Solidariteit was het toverwoord tijdens beide gebeurtenissen. Wat wordt de koers voor de komende maanden?

21-09-2016

Op 5 juli heeft de Europese Commissie de tekst voor het nieuwe handelsverdrag tussen de EU en Canada, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), overgedragen aan de Europese Raad. Nu rest unanieme goedkeuring van de Raad alsmede het Parlement én de lidstaten.

21-09-2016

Het grensoverschrijdend dienstverkeer moet verder bevorderd worden. De Commissie komt tien jaar na de invoering van de dienstenrichtlijn met het European Services Certificate, een uitwerking van het eerder voorgestelde 'Dienstenpaspoort'. Toch blijft er nog te wensen over.

21-09-2016

Afgelopen week vond in Bratislava een informele Europese Top plaats, waar voor het eerst de EU-lidstaten zonder het VK samenkwamen om te praten over de toekomstvisie voor de EU. Een onderwerp dat slechts beperkt aan bod kwam in de Slovaakse hoofdstad was de samenwerking op het gebied van Eurogovernance en financiële markten.

15-06-2016

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, is lid van het REFIT-platform. Wat is dit platform en wat is de rol van Van Straalen hierin?

15-06-2016

Op 13 juni organiseerde Nederland als EU-voorzitter samen met de Europese Commissie een conferentie over de Europese Interne Markt. Wat waren de belangrijkste conclusies?

15-06-2016

Sinds een aantal jaar bestaat de Blue Card Directive. Deze directive maakt het mogelijk om hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de EU een werk- en verblijfsvergunning in de EU toe te kennen. Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

15-06-2016

Onlangs is de Union Customs Code ingevoerd. Wat is dit nieuwe douaneregime precies en hoe staat het bedrijfsleven ertegenover?

15-06-2016

In mei lanceerde Nederland een nieuw initiatief voor een Europees publiek-privaat partnerschap voor verantwoordelijke winning van grondstoffen. Waarom is dit belangrijk voor Nederlandse bedrijven en ondernemers die internationaal zaken doen?

15-06-2016

Voor 13 kankerverwekkende stoffen heeft de Europese Commissie grenswaarden gesteld. Hoe ziet de roadmap eruit?

17-05-2016

De Commissie komt met een openbare raadpleging over een dienstenpaspoort. Wat is dit en helpt het de Europese dienstensector volledig te liberaliseren?

17-05-2016

Deze week vergadert de Raad van Presidenten van BUSINESSEUROPE in Den Haag. We blikken alvast vooruit op één van de onderwerpen op de agenda: geopolitiek.