Blik op Europa

Press point Ursula von der Leyen
04-07-2019

Al met al zijn de sleutelposten vooral terecht gekomen bij ‘de oude’ lidstaten van de Europese Unie. Of deze verdeling voldoende gebalanceerd is, moet nog blijken.

04-07-2019

De afgelopen weken gingen voornamelijk over EU, maar hoe staat het ervoor met de Brexit activiteiten? Is het bedrijfsleven voorbereid? Lees hier alles over het laatste Brexit nieuws!

19-01-2016

Met de instemming van 196 landen met het klimaatakkoord van Parijs is een stevig fundament gelegd voor een wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. De klimaatproblematiek kan immers alleen effectief aangepakt worden als de hele wereld meedoet.

11-12-2015

Nu het Britse referendum over het EU lidmaatschap steeds dichterbij komt heeft premier Cameron zijn wensenlijstje aan Brussel gepresenteerd en deze maand zullen de eerste onderhandelingen plaatsvinden. Echter lijkt de kans dat er voor het einde van het jaar een overeenstemming kan worden bereikt zeer klein. Waar draaien de onderhandelingen om en waar loopt dit spaak?

08-12-2015

Er worden in de discussie over TTIP veel verschillende negatieve verhalen gebruikt. Maar wat is hiervan waar? En wat zou het akkoord kunnen betekenen voor het MKB in Europa en Nederland?

08-12-2015

Het Europese parlement en de Europese raad hebben een initieel akkoord over een nieuwe cybersecurity richtlijn. Wat houden deze plannen in?

11-11-2015

Onlangs maakte de Europese Commissie haar werkprogramma bekend voor 2016. Wat staat hierin en waar ligt de nadruk voor de nieuwe Commissievoorstellen?

11-11-2015

Een kenmerk van de Juncker Commissie is dat zij niet terugdeinst voor grote, ambitieuze beleidspakketten. Vorige week werd de Interne Markt Strategie gepresenteerd, één van Junckers prioriteiten. Hoe positief is dit plan voor het Nederlandse bedrijfsleven?

11-11-2015

De Europese Commissie voelt zich gesterkt in haar MKB beleid. Dit betekend dat ook in het aankomende jaar dit een belangrijke positie zal krijgen in de plannen van de Commissie.

11-11-2015

De onderhandelingen over de cybersecurity richtlijn zijn in een stroomversnelling terecht gekomen. Echter de tekst die er nu ligt is verre van optimaal voor het Nederlandse bedrijfsleven.

11-11-2015

Nog voor het einde van het jaar wil de Europese Commissie haar ‘Aviation Package’ presenteren. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de EU op deze gelegenheid met beide handen aan te grijpen en de positie van de Europese luchtvaartsector te beschermen en te versterken.

13-10-2015

Het ziet ernaar uit dat er in Nederland een referendum komt over het associatieakkoord met Oekraïne. Wat houdt dit akkoord ook alweer in? En wat het kan betekenen voor Oekraïne, Europa en uiteraard ook voor Nederland.

13-10-2015

Eind oktober wordt in het Europees Parlement gestemd over een voorstel voor nationale doelstellingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De afgelopen weken is dit voorstel in de schijnwerpers komen te staan door de ophef rondom de emissies van personenauto’s. Het Nederlands bedrijfsleven onderschrijft het belang van schone lucht voor mens en milieu. Bij het vaststellen van de doelen moet echter wel rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling tussen de diverse sectoren.

13-10-2015

Hans de Boer heeft namens VNO-NCW en Business Europe een gesprek gevoerd met drie Eurocommissarissen over de plannen van de Commissie voor het vennootschapsbelastingbeleid.

13-10-2015

Het Europese Hof van Justitie heeft verklaard dat de VS geen veilige plaats is voor persoonsgegevens van EU-burgers. Wat betekend dit voor het Europese en Nederlandse bedrijfsleven?

13-10-2015

Er is veel te doen over TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de VS. De laatste ontwikkelingen zijn dat de Europese Commissie nieuwe plannen voor een permanent arbitragehof heeft gepresenteerd. En intussen hebben de Verenigde Staten wel een verdrag met onder andere Japan getekend. Een goed moment om nog eens te kijken waarom TTIP juist nu van belang is voor Nederland en Europa.

13-10-2015

Deze maand zal er in Brussel weer gesproken worden over de arbeidsmobiliteit in Europa. Op de agenda staat onder andere een evaluatie van de detacheringsrichtlijn. Die ervoor moet zorgen dat arbeidsvoorwaarden worden beschermd bij grensoverschrijdende werkzaamheden. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor Nederlandse bedrijven.

13-10-2015

In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de EU. De laatste keer was in 2004 en sindsdien is er veel veranderd binnen de EU. Wat kan het voorzitterschap betekenen voor het Nederlandse berdijfsleven?