Blik op Europa

12-12-2018

Ondanks grote meningsverschillen tussen de Lidstaten is er in de Raad van de Europese Unie een akkoord bereikt over de interne marktregels voor het vrachtvervoer over de weg.

12-12-2018

In het voorjaar van 2015 presenteerde de Europese Commissie haar strategie voor de digitale interne markt. Ruim drie jaar na de lancering is een deel van de agenda voltooid, maar een aanzienlijk deel ook nog niet.

17-02-2015

Het Europees Parlement wil ook voor verwerkt vlees etiket van herkomst om vleesfraude tegen te gaan, maar is het wel een wondermiddel tegen fraude?

21-01-2015

Onlangs publiceerde de Europese Commissie de resultaten van een publieke raadpleging over het opnemen van een arbitragemogelijkheid in het vrijhandelsakkoord met de VS (TTIP). VNO-NCW en MKB-Nederland zijn groot voorstander van TTIP en de daarin opgenomen arbitragemogelijkheden voor investeerders (ISDS) en betreuren dat er veel emotie in het debat is geslopen.

21-01-2015

Afgelopen maand publiceerde de Europese Commissie de SBA-Factsheets van de Europese lidstaten. Daarnaast werd er om reacties uit het bedrijfsleven gevraagd over de werking van de SBA.

21-01-2015

Een flexibele Europese arbeidsmarkt is van onmisbaar belang, zeker als de Commissie de Europese economie het komende jaar wil laten groeien.

21-01-2015

Recentelijk maakte de Europese Commissie haar plannen voor meer groei en investering in Europa concreet door het plan voor een investeringsfonds (EFSI) toe te lichten.

21-01-2015

In Brussel wordt momenteel gesproken over invoering van een marktstabiliteitsreserve (MSR) in het Europees emissiehandelssysteem. Doordat het MSR emissierechten van de markt haalt, zal de CO2-prijs stijgen. Parallel aan invoering van het MSR zullen daarom maatregelen genomen moeten worden om de concurrentiepositie van de internationaal concurrerende industrie beter te beschermen.

20-01-2015

Op 7 januari vond de traditionele nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW en MKB-Nederland in Brussel plaats. Wij kijken wederom terug op een succesvol evenement.

20-01-2015

BusinessEurope overhandigde de Letse premier vorige week een lijst met prioriteiten met betrekking tot het EU-voorzitterschap.

17-12-2014

Creëren van groei en banen, voor de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker is dat de absolute topprioriteit. Gezien het grote potentieel, zal de verdere liberalisering van de wereldhandel hier een belangrijke rol in moeten spelen. De in 2015 te verschijnen nieuwe handelspolitieke strategie van de EU zal zich daarom moeten richten op het stimuleren van de wereldhandel en het slechten van protectionistische tendensen.

17-12-2014

De Nederlandse Commissaris Frans Timmermans heeft als Commissaris voor betere regelgeving een lastige taak voor zich: op het gebied van EU-regelgeving kan volgens VNO-NCW en MKB Nederland namelijk nog veel verbeterd worden.

17-12-2014

Juncker en Timmermans presenteerden afgelopen dinsdag een lijst met 80 terug te trekken voorstellen en slechts 23 nieuw in te dienen voorstellen. Het Commissie-werkprogramma van Juncker lijkt ‘afgeslankt’ te zijn in vergelijking met de voorgaande jaren.

16-12-2014

Tijdens de afgelopen ECOFIN Raad zijn lidstaten het eens geworden over de ‘pensioenenrichtlijn’ IORP: deze gaat worden herzien. Wat betekent dit voor werkgevers en ondernemers?

16-12-2014

Op 11 december werd de toekomst van de EU besproken met het Nederlandse bedrijfsleven, beleidsmakers en politici in hartje Brussel. Het kantoor van VNO-NCW en MKB-Nederland in Brussel faciliteerde dit samen met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU.

16-12-2014

Innovatie in het MKB zou vanuit het Rijk, de Provincie én de EU moeten worden aangewakkerd, vinden VNO-NCW en MKB- Nederland. Er werd een stap in de goede richting gezet op 11 december met de ondertekening van een convenant tussen EZ, IPO en MKB-Nederland.

01-04-2012

Bedankt voor uw aamelding!

U ontvangt een e-mailbericht om uw aanmelding te bevestigen.