Blik op Europa

18-02-2020

Het Parlement stemde deze maand in met een vrijhandelsakkoord met Vietnam. Dit moet leiden tot een groter verdrag met de gehele ASEAN regio.

18-02-2020

De klimaatwet, de datastrategie en de strategie circulaire economie: het zijn stuk voor stuk vlaggenschepen. Deze nieuwe strategieën van de Commissie zullen een grote stempel drukken op de toekomst van Europa.

15-06-2016

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, is lid van het REFIT-platform. Wat is dit platform en wat is de rol van Van Straalen hierin?

15-06-2016

Op 13 juni organiseerde Nederland als EU-voorzitter samen met de Europese Commissie een conferentie over de Europese Interne Markt. Wat waren de belangrijkste conclusies?

15-06-2016

Sinds een aantal jaar bestaat de Blue Card Directive. Deze directive maakt het mogelijk om hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de EU een werk- en verblijfsvergunning in de EU toe te kennen. Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

15-06-2016

Onlangs is de Union Customs Code ingevoerd. Wat is dit nieuwe douaneregime precies en hoe staat het bedrijfsleven ertegenover?

15-06-2016

In mei lanceerde Nederland een nieuw initiatief voor een Europees publiek-privaat partnerschap voor verantwoordelijke winning van grondstoffen. Waarom is dit belangrijk voor Nederlandse bedrijven en ondernemers die internationaal zaken doen?

15-06-2016

Voor 13 kankerverwekkende stoffen heeft de Europese Commissie grenswaarden gesteld. Hoe ziet de roadmap eruit?

17-05-2016

De Commissie komt met een openbare raadpleging over een dienstenpaspoort. Wat is dit en helpt het de Europese dienstensector volledig te liberaliseren?

17-05-2016

Deze week vergadert de Raad van Presidenten van BUSINESSEUROPE in Den Haag. We blikken alvast vooruit op één van de onderwerpen op de agenda: geopolitiek.

17-05-2016

Wereldwijd is circulaire economie een veel besproken onderwerp. Wat houdt het precies in? En lees meer over de bijeenkomst die VNO-NCW en MKB-Nederland hierover organiseren.

17-05-2016

Het Nederlandse Voorzitterschap organiseert een conferentie over kankerverwekkende stoffen. Wat is het doel van de conferentie en wat zijn de plannen van de Europese Commissie voor deze stoffen?

12-04-2016

De Europese Commissie werkt aan een vernieuwd actieplan voor Europees MVO beleid. Wat kan dit betekenen voor Nederlandse werkgevers en ondernemers?

12-04-2016

Sinds 1 januari is Nederland voorzitter van de Europese Raad. Wat heeft het Nederlands Voorzitterschap in de eerste helft van de termijn gedaan? En hoe zijn VNO-NCW en MKB-Nederland tot nu toe bij het voorzitterschap betrokken geweest? We maken de tussenbalans op.

12-04-2016

Deze week spreken de Europese privacy toezichthouders over het ‘EU-US Privacy Shield’. Wat is hun taak? En wat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland belangrijk aan deze nieuwe overeenkomst?

12-04-2016

Grensoverschrijdend het zwartwerken aanpakken. Dat is het doel van het Platform tegen Zwartwerk. Hoe gaat dit platform vorm krijgen en op welke termijn wordt het platform verwacht?

15-03-2016

Het conceptakkoord tussen de Europese Unie en Turkije: wat houdt het in? En wat is naar verwachting de invloed ervan op de vluchtelingencrisis en de discussie over Schengen?

15-03-2016

Digitalisering van de industrie: wat wordt de Europese strategie? En waarom is het zo belangrijk dat een dergelijke strategie wordt bepaald?