Blik op Europa

Hoorzitting Timmermans
17-10-2019

De eerste 24 nieuwe Eurocommissarissen zijn bekend, maar daarmee is het nog niet gelukt tijdig het college bijeen te hebben. Wat weten we over de belangrijkste winnaars?

Boris Johnson
17-10-2019

De Brexit-doorbraak is lang verwacht en toch had niemand hem aan zien komen. Maar dit is pas het begin, het echte werk zit hem in de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord.

16-02-2016

De Europese Interne Markt moet voltooid worden. Welke kansen biedt dat voor de Europese dienstensector?

16-02-2016

Waarom moet regelgeving over toezicht op gedetacheerde werknemers worden geïmplementeerd? En het Labour Mobility Package is nog niet gepubliceerd.

16-02-2016

Al maanden staat de Schengenzone ter discussie. Waar komt dat door en wat zijn de gevolgen als die zone wordt opgeheven?

16-02-2016

Het 'EU-US Privacy Shield' moet de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten weer mogelijk maken. Wat is de inhoud van dit akkoord en wat zijn de reacties?

19-01-2016

Het Nederlandse bedrijfsleven wil richting een Europees grenswaardenstelsel voor de carcinogene stoffen. Wat zou hier allemaal bij komen kijken?

19-01-2016

Als het aan de Europese Commissie ligt vormt dit principe de kern van de herziening van de Detacheringsrichtlijn. Maar is wel een goed idee?

19-01-2016

De deadline voor een nieuw Safe Harbor-akkoord komt steeds dichterbij. Het is voor het Nederlandse bedrijfsleven van groot belang dat dit akkoord zo spoedig mogelijk wordt bereikt.

19-01-2016

Op 1 januari begon met het nieuwe jaar ook het nieuwe EU-voorzitterschap van Nederland. Hoe zijn de eerste weken verlopen en waar liggen de grootste uitdagingen?

19-01-2016

Met de instemming van 196 landen met het klimaatakkoord van Parijs is een stevig fundament gelegd voor een wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. De klimaatproblematiek kan immers alleen effectief aangepakt worden als de hele wereld meedoet.

11-12-2015

Nu het Britse referendum over het EU lidmaatschap steeds dichterbij komt heeft premier Cameron zijn wensenlijstje aan Brussel gepresenteerd en deze maand zullen de eerste onderhandelingen plaatsvinden. Echter lijkt de kans dat er voor het einde van het jaar een overeenstemming kan worden bereikt zeer klein. Waar draaien de onderhandelingen om en waar loopt dit spaak?

08-12-2015

Er worden in de discussie over TTIP veel verschillende negatieve verhalen gebruikt. Maar wat is hiervan waar? En wat zou het akkoord kunnen betekenen voor het MKB in Europa en Nederland?

08-12-2015

Het Europese parlement en de Europese raad hebben een initieel akkoord over een nieuwe cybersecurity richtlijn. Wat houden deze plannen in?

24-03-2015

Op 19 maart vond de tripartiete sociale top plaats. Dit is een forum voor dialoog tussen de EU-instellingen en de Europese sociale partners, dat dit keer werd voorgezeten door Donald Tusk, Jean Claude Juncker en Laimdota Straujuma, de Letse premier.

01-04-2012

Bedankt voor uw aamelding!

U ontvangt een e-mailbericht om uw aanmelding te bevestigen.