Blik op Europa

14-02-2019

Het overgrote deel van wet- en regelgeving komt uit 'Brussel'. De uitvoering verschilt per lidstaat. Dat kan voor verwarrrende regels zorgen. 'Bedrijven hebben vooral duidelijkheid nodig', stelt Willemijn Westerlaken, European Affairs Manager voor Transport en Logistiek Nederland (TLN).

14-02-2019

'De Europese interne markt is een gunst voor Nederlandse winkeliers. Maar er is genoeg werk aan de winkel', aldus Margriet Keijzer (hoofd kantoor Brussel, Detailhandel Nederland).

24-03-2015

De European Business Summit zal dit jaar plaatsvinden op 6 en 7 mei in Brussel. Het thema van dit jaar is "Europe 4.0 - Delivering a vision for the future of Europe".

24-03-2015

Op 25 februari presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor een energie-unie. Inmiddels heeft de Europese Raad haar conclusies over de voorstellen getrokken.

24-03-2015

Op 2 maart kwamen vertegenwoordigers van de werkgevers en vakbonden samen in het Huis van Europa in Den Haag om over uitbuiting te praten. Het ging in het bijzonder over het rapport van Europarlementariër Dennis de Jong over de oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk.

24-03-2015

Op 19 maart vond de tripartiete sociale top plaats. Dit is een forum voor dialoog tussen de EU-instellingen en de Europese sociale partners, dat dit keer werd voorgezeten door Donald Tusk, Jean Claude Juncker en Laimdota Straujuma, de Letse premier.

24-03-2015

Op 19 maart vond er een netwerkbijeenkomst plaats in Brussel. Tijdens de bijeenkomst gaf Minister Kamp een toelichting op de prioriteiten van het Ministerie van Economische Zaken voor het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016. Michaël van Straalen ging in op de groeiagenda van het MKB in Europees perspectief.

17-02-2015

Er zijn nieuwe ontwikkelingen omtrent de lancering van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

17-02-2015

De Nederlandse economie is grondstoffenintensief. De komende decennia zal de vraag naar grondstoffen echter toenemen terwijl de voorzieningszekerheid steeds verder onder druk zal komen te staan. Daarom organiseerden VNO-NCW en MKB-Nederland samen met HCSS een conferentie over ‘Economic Security and Raw Materials’. Belangrijkste uitkomst; Brussel kom met een omvattende strategische Europese grondstoffenagenda.

17-02-2015

De Europese Commissie heeft aangekondigd nog dit jaar met een nieuw voorstel te willen komen voor het teruggetrokken Circular Economy Package. VNO-NCW en MKB-Nederland denken graag met haar mee, want er moet meer oog komen voor de economische motieven voor een circulaire economie.

17-02-2015

Nederland is de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie (EU). Wat staat er op de agenda?

17-02-2015

Op 21 januari heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) het tegenadvies over elektromagnetische overgevoeligheid aangenomen.

17-02-2015

Het Europees Parlement wil ook voor verwerkt vlees etiket van herkomst om vleesfraude tegen te gaan, maar is het wel een wondermiddel tegen fraude?

01-04-2012

Bedankt voor uw aamelding!

U ontvangt een e-mailbericht om uw aanmelding te bevestigen.