Het nieuws

15-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verstandig dat minister Koolmees van SZW sociale thematiek per onderdeel wil aanpakken.

14-12-2017

Corruptie en fraude door Nederlandse bedrijven moet strenger worden bestraft, zegt Henk Broeders, voorzitter van de International Chamber of Commerce Nederland, deze week in Forum.

14-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over het voorstel van D66 en CDA om traditionele gasgestookte cv-ketels geleidelijk uit te faseren.

13-12-2017

VNO-NCW is blij met de steun voor de ingediende motie van CDA en VVD, waarin zij het kabinet vragen om een digitaal register inbesteden

13-12-2017

Het nieuwe kabinet gaat 100 miljoen euro uittrekken voor toegepaste onderzoek en innovatie. Over de besteding daarvan moet gauw helderheid komen.

13-12-2017

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, heeft in de Tweede Kamer de drie Brexit-rapporteurs van de Kamer een kaart aangeboden met de potentiële gevolgen van Brexit.

13-12-2017

Het afschaffen van de dividendbelasting is een verstandige investering in toekomstige groei en werkgelegenheid, stelt VNO-NCW in een

08-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben – samen met zorgsectoren en de industrie - een plan bedacht om de digitalisering van de zorg te versnellen.

08-12-2017

Het is een goede zaak dat de grote handelsblokken Japan en de EU een handelsakkoord hebben voltooid, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.

08-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de voortgang bij de Brexit-onderhandelingen. Zij blijven pleiten voor een transitiefase.

06-12-2017

Nederland scoort goed op het gebied van innovatie, en het kabinet zorgt met het innovatiebeleid voor continuïteit daarvan, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

04-12-2017

Het mbo moet een veel belangrijker rol gaan spelen bij de (permanente) ontwikkeling van werkenden. Daarvoor moet bestaande wetgeving snel worden aangepast zodat werkenden, óók na werktijd en op zaterdag, hun kennis daar eenvoudig kunnen bijspijkeren.

01-12-2017

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen lijkt een belangrijke schakel in de kennisketen te vergeten bij de uitwerking van het regeerakkoord, zegt VNO-NCW.

30-11-2017

Uit een inventarisatie van opinieblad Forum blijkt dat 46 procent van de nieuwe Tweede Kamer ervaring heeft in het bedrijfsleven.

29-11-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ontstemd dat het ministerie van V&J opnieuw een streep haalt door de subsidie voor geschillencommissies.

28-11-2017

Groenvoorziening is geen ‘sluitstuk’ van de ruimtelijke inrichting.

28-11-2017

Theo Henrar, bestuursvoorzitter van Tata Steel in IJmuiden, is 'not amused' over de huidige plannen van Tata voor een joint-venture met het Duitse Thyssen Krupp.

28-11-2017

De 100 miljoen euro extra die het nieuwe kabinet heeft uitgetrokken voor het technisch vmbo moet niet op de grote hoop worden gegooid, maar in een apart fonds worden gestort.