Het nieuws

Criminaliteit-digitaal O
27-05-2024

Het is voor criminelen te goed ‘ondernemen’ in ons land en bonafide ondernemers hebben daar in toenemende mate last van.

winkelstraat
24-05-2024

‘Ruim 70 procent van de ondernemers in Nederland kampt met een tekort aan personeel.'

24-05-2024

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 juni as. organiseerden VNO-NCW, FME, VNCI, Koninklijke Metaalunie en TNO een goedbezochte sessie in de Malietoren over de toekomst van de Europese industrie met Jean-François van Boxmeer. Van Boxmeer, voormalig CEO van Heineken en nu voorzitter van de European Round Table for Industry (ERT) reflecteerde daarbij met enkele andere gastsprekers op de positie van Europa als het gaat om energie, innovatie, duurzaamheid, de industrie en onze economische positie ten opzichte van de VS en China.

17-05-2024

Royal Cosun (Grootbedrijf), Lagemaat Sloopwerken BV (MKB) en Fairphone (Plaquette voor duurzaam ondernemerschap) zijn de winnaars van de Koning Willem I Prijzen 2024.

16-05-2024

‘Het Hoofdlijnenakkoord van de vier partijen heeft gerichte aandacht voor de reële zorgen van burgers én bedrijven. Het komt nu aan op de uitvoering. De ondernemersorganisaties gaan daarom graag in op de uitnodiging tot verdere uitwerking (met kabinet en bonden), onder meer om ons ondernemersklimaat weer te versterken en gericht te investeren in de regio.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie. Met name de nadruk op stabiel beleid, het verdienvermogen en de herintroductie van degelijke budgettaire spelregels spreekt aan. ‘Alleen zo creëren we stabiliteit en zekerheid die ondernemers nodig hebben om te kunnen investeren in de grote opgaven.’

14-05-2024

Het (demissionaire) kabinet moet de vele duurzaamheidsverplichtingen voor het mkb versimpelen, regelingen zoveel mogelijk samenvoegen en de toegang tot bestaande klimaatmiddelen voor het mkb verbeteren.

14-05-2024

Ondernemers zijn nog altijd zeer gecommitteerd aan de Banenafspraak. VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich echter zorgen, omdat het in de praktijk steeds moeilijker blijkt om kandidaten uit de doelgroep in beeld te krijgen.

13-05-2024

‘Het herstel van Europese concurrentiekracht moet de komende vijf jaar hét centrale thema zijn in de Europese Unie.’

13-05-2024

Werk is een belangrijke factor om gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen.

07-05-2024

‘Het huidige energiesysteem in Nederland, en de Europese Unie (EU), is voor ongeveer 80% gebaseerd op (veelal geïmporteerde) fossiele brandstoffen. Dit maakt ons huidige energiesysteem erg kwetsbaar en kwetsbaarder dan bijvoorbeeld in de VS of China.

03-05-2024

Voorbarig en de oplossingen hadden er al kunnen liggen.’ Met die woorden reageren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland richting (link) hun leden op het ‘ultimatum’ dat FNV deze week heeft gesteld rondom de verlenging en verruiming van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Voor 15 mei 2024 zou de overheid hier duidelijkheid over moeten geven, omdat anders acties volgen aldus de bond.

26-04-2024

‘We moeten nu de keuze maken de maakindustrie te vergroenen. Dat betekent: volle bak op uitvoeren, stabiel beleid en investeren in nieuwe industrie.' Focco Vijselaar, algemeen directeur van VNO-NCW, sprak donderdag in de Tweede Kamer.

25-04-2024

Acht op de tien ondernemers vinden de regeldruk binnen de Europese Unie te hoog, blijkt uit een enquête van opinieblad Forum.

25-04-2024

‘Nederland kent een goede digitale uitgangspositie. Ons land bezit over een uitstekende digitale infrastructuur en onze economie is sterk gedigitaliseerd. Toch dreigen we onze goede positie te verliezen als we de komende jaren niet blijven investeren in digitale infrastructuur en nieuwe technologieën.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in aanloop naar het debat over onze digitale infrastructuur en economie in de Tweede Kamer.

23-04-2024

Er is dringend en fundamenteel ingrijpen nodig om de achterstanden met sociaal-medische beoordelingen bij het UWV op te lossen, zeker gezien de steeds verder stijgende vraag. Die oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die morgen debatteert over arbeidsongeschiktheid.

23-04-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag de nieuwe website www.checkjestageplek.nl gelanceerd. Het is een informatiepunt om leerbedrijven te helpen hun mbo-stages optimaal in te richten.

23-04-2024

De aanpak van witwassen schiet te kort. Ondanks de talloze verplichtingen en regels bij poortwachters worden er niet of nauwelijks meer ‘boeven’ gepakt, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering worden geraakt.

19-04-2024

‘Geef de financiële sector ruimte om bedrijven te bedienen’.