Het nieuws
19-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de plannen van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs voor het vergroten van wetenschappelijke impact. Nog steeds worden onderzoekers vooral afgerekend op het aantal publicaties, waardoor het toepassen van hun kennis er vaak bij in schiet.

19-01-2017

Bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen moeten in een gesprek met de raad van commissarissen zeggen wat zij ‘in redelijkheid en met het oog op verantwoord ondernemen’ van de hoogte van hun salaris vinden.

18-01-2017

Economische groei en gelijkheid, daar gaat het de Indonesische regering om. Nederlandse ondernemers kunnen daaraan bijdragen. ‘Wij willen meer investeringen uit Nederland’, zegt de coördinerend minister van Maritieme Zaken van Indonesië.

18-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren het dat premier Theresa May van het Verenigd Koninkrijk kiest voor een radicale breuk met de Europese Unie en uit de Interne Markt en de Douaneunie in zijn huidige vorm wil stappen.

16-01-2017

Op de valreep toch nog erkenning voor het kabinet-Rutte-Asscher. Dat is de uitkomst van de Forum-Nieuwjaarsenquête van 2017. Toch klinkt er ook nog stevige kritiek.

13-01-2017

De overheid moet op constructieve wijze met het bedrijfsleven in partnerships aan de slag om te leren hoe maatschappelijke vraagstukken kunnen worden opgelost, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland Nederland in reactie op het nieuwjaarsartikel van Maarten Camps, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

12-01-2017

'We moeten vooral proberen om de Britten over te halen om toch in de EU te blijven.’ Daarvoor pleit Adriaan Schout, EU-expert bij het instituut Clingendael, vandaag in een Forum-artikel. De Vlaamse econoom Paul De Grauwe is het daar volstrekt niet mee eens: ‘Als ge hier niet graag zijt, trek er maar uit.’

11-01-2017

Op een lijst van 635 kandidaten voor de nieuwe Tweede Kamer prijken iets meer dan honderd mensen met een ondernemersachtergrond (16 procent). Dat blijkt uit een inventarisatie van het opinieblad Forum van VNO-NCW. Uitgaande van de laatste peilingen zouden zeventien van hen daadwerkelijk in de Kamer komen na de verkiezingen in maart.

09-01-2017

Sinds de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd is er in de praktijk veel gebeurd om langer doorwerken of flexibel met pensioen te gaan ook echt mogelijk te maken.

23-12-2016

Bedrijven, overheden en andere organisaties liggen goed op schema om te zorgen voor meer duurzame energie en energiebesparing in 2020. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over het Energieakkoord. En Minister Kamp verdient een pluim voor zijn beleid rond windenergie op zee.

22-12-2016

Gemeenten die in het kader van de Omgevingswet strengere lokale omgevingswaarden willen stellen dan landelijk de norm is, worden verplicht een economische effectrapportage uit te voeren. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat deze motie van Hayke Veldman (VVD) donderdag is aangenomen in de Tweede Kamer. Strengere lokale omgevingswaarden kunnen immers ook economische effecten hebben.

21-12-2016

VNO-NCW, MKB-Nederland en de Consumentenbond zijn blij dat minister Van der Steur van Justitie het commerciële claimorganisaties onmogelijk wil maken om namens consumenten massaclaims in te dienen.

19-12-2016

VNO-NCW, MKB-Nederland en andere ondernemingsorganisaties maken zich zorgen over de positie van de Douane in Nederland.

16-12-2016

Een nieuw kabinet moet minimaal 1 miljard euro per jaar extra investeren in verkeer en vervoer. Dat staat in de mobiliteitsagenda die een brede coalitie van vervoerders en openbaar vervoerbedrijven vandaag presenteert.

15-12-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland scharen zich achter de aanbeveling van de SER aan de overheid om werkgevers beter zicht te laten krijgen op hoe zij gericht statushouders kunnen werven. Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Dat blijkt uit het rapport ‘Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen’ van de Sociaal-Economische Raad (SER).

15-12-2016

'Het gaat langzaam beter met het aantal vrouwen in Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen. Tegelijkertijd gaat het nog lang niet snel genoeg.' Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW vandaag bij het in ontvangst nemen van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen.

14-12-2016

'Belangrijk is dat we de groei nu aan de praat houden en zorgen dat we meerjarig gaan investeren in de grote opgaves van onze tijd, zoals klimaatverandering', zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in een reactie op de CPB-cijfers.

12-12-2016

De zorg kan dichter bij de patiënt worden georganiseerd, door digitalisering. 'Een nieuw kabinet moet dan wel innovaties in de zorg meer ruimte geven. Innovaties die voor een mensgerichte aanpak zorgen', aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. De zorg moet naar een 'next level', van healthcare naar homecare bijvoorbeeld.