Het nieuws

19-03-2018

‘Hoopgevend, maar we zijn er nog niet’. Dat zegt VNO-NCW in reactie op de maandag door EU-onderhandelaar Barnier gepresenteerde afspraken over een transitie-akkoord met betrekking tot de Brexit.

16-03-2018

Voor de samenleving heeft het combineren van banen hierdoor meerwaarde,' aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een verkenning van de SER.

16-03-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland willen een ander partnerverlof dan het kabinet nu voorstelt. Dat van SER bijvoorbeeld.

15-03-2018

Bedrijven die moeten voldoen aan de doelstelling van tenminste 30 procent vrouwen in de raden van bestuur en van commissarissen, moet nagaan waar zij nu staan in dat streven.

15-03-2018

De keuze van Unilever voor Rotterdam als hoofdvestiging is een prachtige opsteker voor ons vestigingsklimaat, ons stelsel van corporate governance, en voor maatregelen uit het regeerakkoord zoals d

15-03-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden over de wijzigingen en toevoegingen van de Tweede Kamer aan de nieuwe privacywet. De ondernemingsorganisaties hadden hier op aangedrongen in de aanloop naar de stemming door de Tweede Kamer deze week.

13-03-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de werkgeversverplichting om na zes weken ziekte van een werknemer een bedrijfsarts in te schakelen, niet ‘onnodig’ of ‘te snel’.

12-03-2018

‘Kies voor de Europese regels voor het beloningsbeleid van banken en ga zaken niet weer op eigen houtje regelen in Nederland.’

09-03-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de inzet en de verdeling van het extra geld: wetenschap en innovatie staan te lang droog.

09-03-2018

VNO-NCW dringt erop aan dat de EC de VS ertoe weet te bewegen om geen importtarieven op staal en aluminium uit Nederland en Europa te heffen.

09-03-2018

'Vervroeg de beloofde belastingverlagingen uit het regeerakkoord met twee jaar.

08-03-2018

Het bedrijfsleven zet zich in voor betere ouderenzorg. Kansen zijn er in de markt van woningaanpassingen en persoonlijke dienstverlening, in eHealth oplossingen en domotica.

07-03-2018

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens.

07-03-2018

Het kabinet moet bij de precieze besteding van extra middelen voor onderzoek en innovatie meer met het bedrijfsleven overleggen. Nu ligt de nadruk te veel op de rol van de ministeries zelf.

07-03-2018

Grote transities vragen om een strategische visie, een integrale aanpak en regie vanuit het Rijk. Dat is de hoofdboodschap van VNO-NCW en MKB-Nederland over NOVI.

06-03-2018

Het aandeel vrouwen in raden van bestuur (RvB's) en raden van commissarissen (RvC's) neemt nog altijd te weinig toe. 'Teleurstellend', reageert VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer op de uitkomst van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017, die vandaag is gepresenteerd. 'Een wettelijke maatregel wordt waarschijnlijk onontkoombaar als het zo blijft gaan.'

06-03-2018

Werkgevers mogen niet discrimineren ten aanzien van de beloning van mannen en vrouwen. Dat standpunt delen VNO-NCW en MKB-Nederland ‘volkomen’ met de indieners van een initiatiefwetsvoorstel gelijke beloning.

05-03-2018

Maak de WW-premie voor flexwerk vier keer zo hoog als voor vast werk. Dat is het voorstel in de initiatiefnota ‘Vast werk loont’ van de Kamerleden Bart van Kent, Zihni Özdil en Gijs van Dijk. Slecht plan, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.