Het nieuws

Vandaag

Het kabinet zou de komende jaren vol moeten inzetten op het pakken van de economische kansen van internationaal groeiend toerisme.

Vandaag

Onderzoek van KPMG laat zien dat de consequenties van een harde Brexit groot zijn. Daarom moeten overheidsdiensten zich daarop gaan voorbereiden om ervoor te zorgen dat de handel met Engeland niet vastloopt.

17-01-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de nieuwe privacywet na invoering op 25 mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit juist inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-

15-01-2018

Nederland moet nu werk gaan maken van de circulaire economie. Niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk.

15-01-2018

Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties moeten zich gezamenlijk inspannen om mensen die in Nederland langs de kant staan aan het werk te helpen. Maar bedrijven kunnen goede redenen hebben om óók buitenlandse werknemers aan te nemen.

13-01-2018

Vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en cao's moet gebaseerd zijn op een zo breed mogelijk draagvlak onder werkenden.

11-01-2018

VNO-NCW bestrijdt de gedachte dat bedrijven onvoldoende investeren in onderzoek.

11-01-2018

‘Piraterij is nog steeds een niet te onderschatten gevaar voor reders’, zegt Karin Orsel van de redersvereniging KVNR.

09-01-2018

EU-onderhandelaar Barnier is zich bewust van de economische schade door de Brexit. Hij bezocht vandaag VNO-NCW en MKB-Nederland.

20-12-2017

De nieuwe belastingwet van de VS kan voor Nederland vergaande gevolgen hebben.

20-12-2017

VNO-NCW is verheugd dat het aantal vrouwen in de Top 100 Commissarissen dit jaar voor het eerst boven de 30 procent is uitgekomen.

19-12-2017

‘Vernieuwing van de arbeidsmarkt moet gericht zijn op werkzekerheid en inzetbaarheid in plaats van baanzekerheid.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

18-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de Eerste Kamer op om dinsdag niet in te stemmen met het initiatiefwetsvoorstel over zorgplicht kinderarbeid.

15-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verstandig dat minister Koolmees van SZW sociale thematiek per onderdeel wil aanpakken.

14-12-2017

Corruptie en fraude door Nederlandse bedrijven moet strenger worden bestraft, zegt Henk Broeders, voorzitter van de International Chamber of Commerce Nederland, deze week in Forum.

14-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over het voorstel van D66 en CDA om traditionele gasgestookte cv-ketels geleidelijk uit te faseren.

13-12-2017

VNO-NCW is blij met de steun voor de ingediende motie van CDA en VVD, waarin zij het kabinet vragen om een digitaal register inbesteden

13-12-2017

Het nieuwe kabinet gaat 100 miljoen euro uittrekken voor toegepaste onderzoek en innovatie. Over de besteding daarvan moet gauw helderheid komen.