Raad gaat akkoord met pan-Europese regeling voor werktijdverkorting (SURE)

18-05-2020

De Raad gaat akkoord met het Commissievoorstel voor een tijdelijke pan-Europese regeling voor werktijdverkorting, SURE genaamd. Vrijdag stemde het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) met het voorstel in, wat betekent dat het instrument nu in werking mag treden. Met het SURE-mechanisme maakt de Commissie €100 miljard beschikbaar aan voordelige leningen aan lidstaten. Hiermee wordt een gedeelte van de grote toename aan kosten gedekt die verbonden zijn aan nationale regelingen voor werktijdverkorting.

 

Deze €100 miljard wil de Commissie lenen op de kapitaalmarkt. Een vernieuwd Meerjarig Financieel Kader moet voor €75 miljard garant staan voor deze lening. Voor de overige €25 miljard zullen lidstaten garant staan op basis van hun aandeel van het BNI van de EU. Zodra de lidstaten hun garanties hebben gegeven, wordt het instrument in alle lidstaten beschikbaar. Het blijft dan actief tot aan 31 december 2022. Als de economische gevolgen van de coronacrisis langer aanhouden, kan de Commissie voorstellen de termijn met zes maanden te verlengen. De Raad moet daar dan opnieuw mee instemmen.

 

Het SURE-instrument moet vooral dienen als een vangnet voor werknemers in lidstaten waar de economie het hardst is getroffen en waar de overheid beperkt is in haar mogelijkheden tot het financieren van werktijdverkorting. Desondanks kunnen alle Europese lidstaten aanspraak maken op SURE. Het SURE-mechanisme is een van drie verschillende instrumenten waar de Eurogroep op 9 april mee instemde en die moeten dienen als vangnet voor werknemers, ondernemers en lidstaten. Respectievelijk zijn dit SURE, het initiatief van de Europese Investeringsbank (EIB) voor steun aan het MKB en de Pandemic Crisis Support voor lidstaten vanuit het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.