Ondernemingsorganisaties Duitsland, Frankrijk en Italië: gelijk speelveld in coronacrisis behoeft Europese budgettaire solidariteit

12-05-2020

De ondernemingsorganisaties van Duitsland, Frankrijk en Italië pleiten in een gezamenlijk paper voor een grotere mate van Europese fiscale solidariteit. De voorzitters van BDI, Medef en Confindustria menen dat de EU de coronacrisis met een ambitieuze agenda aan moet pakken, waarin zowel internationale coördinatie als een hoge mate van budgettaire solidariteit centraal moeten staan.

 

Asymmetrische impact

Een belangrijk uitgangspunt van de paper is dat waar de crisis begon als een symmetrische schok, de economische en sociale gevolgen voor bepaalde regio's en sectoren op de lange termijn groter zullen zijn dan voor andere. Deze asymmetrische impact van de crisis brengt volgens de ondernemingsorganisaties het gelijk speelveld van de Europese interne markt in gevaar. In het paper geven zij aan dat geen enkel Europees bedrijf de dupe mag worden vanwege een gebrek aan steun in een of meerdere lidstaten. Daarom roepen zij de EU op tot de bescherming van het gelijk speelveld door het waarborgen van de budgettaire solidariteit met een gemeenschappelijke inzet van de beschikbare financiële middelen.

 

Gecoördineerde exitstrategie

De ondernemingsorganisaties prijzen de inzet van de EU tot dusverre om liquiditeitssteun te verlenen aan bedrijven, maar geven aan dat er op de lange termijn meer maatregelen nodig zijn. Daarbij moet de EU pogen bedrijven terug te laten keren naar een normalere wijze van opereren doormiddel van een exitstrategie die de komende drie tot vijf kwartalen beslaat. Internationale en Europese samenwerking staat hierin volgens het paper centraal. Verder geeft het paper aan dat samenwerking met de G20, de WHO het IMF noodzakelijk is om de internationale markt open te houden en protectionisme tegen te gaan. Dat is volgens de organisaties nodig om de handel en industrie weer op gang te krijgen.

 

EU-budget

Momenteel is het volgens de ondernemingsorganisaties belangrijk dat er voldoende budget beschikbaar komt om de Europese aanpak van de crisis te verwezenlijken. Daarom vragen zij de Europese regeringsleiders om op korte termijn een akkoord te bereiken over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader om een ambitieus herstelfonds te creëren. Ook voor de Europese ambities op het gebied van duurzaamheid (Green Deal) en digitalisatie moet volgens het paper nu gebudgetteerd worden. Duurzame en digitale investeringen zouden dan een belangrijke rol moeten spelen in de herstart van de Europese economie.  

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.