Hoe wordt VNO-NCW bestuurd?

Ondernemingen, ondernemers, hun medewerkers, deskundigen van aangesloten (branche)verenigingen en die van de regionale werkgeversverenigingen vormen de ruggengraat van VNO-NCW. Zij leveren in besturen, commissies en adviesraden de informatie, opvattingen, kennis en ervaring die de basis vormen voor het door VNO-NCW voorgestelde sociaal en economisch beleid. Via het uitgebreide netwerk van commissies en werkgroepen zijn tenminste 1.500 mensen uit ondernemingen of hun vertegenwoordigers betrokken bij de voorbereiding van het beleid van VNO-NCW.

Het bestuur

Definitieve vaststelling van een standpunt vindt plaats in het bestuur van de vereniging. Dat is onderverdeeld in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Deze besturen worden geleid door de voorzitter van VNO-NCW en zijn verantwoordelijk voor het beleid van VNO-NCW en voor het vaststellen van begroting en contributies.

Regionale verenigingen

De besturen van VNO-NCW zijn representatief voor de ledenkring; grotere, middelgrote en kleinere ondernemingen kunnen zich erin herkennen. Daarnaast zijn ook de bij VNO-NCW aangesloten regionale werkgeversverenigingen en Jong Management vertegenwoordigd.

Lees meer over