BusinessEurope: COVID-19 is geen beroepsziekte

13-05-2020

De Europese vakbeweging ETUC en sectorale bonden hebben aan de Europese Commissie gevraagd om COVID-19 aan te merken als een beroepsziekte. BusinessEurope heeft het standpunt ingenomen om COVID-19 niet te classificeren als een beroepsziekte, maar als een openbaar gezondheidsrisico te beschouwen. Het virus wordt niet veroorzaakt door het werk.

 

Wat betreft de technische aanpassing van de richtlijn Biologische Agentia in verband met het risico van COVID-19, hebben de woordvoerders van werkgevers, werknemers en overheden in het tripartiete Raadgevend Comité voor Veiligheid en Gezondheid op het werk inmiddels overlegd. Een belangrijk vraag in de discussie was in welke categorie van de biologische agentia COVID-19 moet worden geclassificeerd. Die vraag is van belang voor het type maatregelen, dat door een werkgever moet worden genomen om werknemers te beschermen en de gevolgen wanneer die maatregelen niet zijn genomen.

 

Werkgevers en overheden staan op het standpunt dat classificatie van COVID-19 in categorie 3 voldoende is, terwijl werknemers, met uitzondering van de Duitse werknemersvertegenwoordiger,  van mening zijn dat de zwaarste categorie 4 van toepassing zou moeten zijn. Het ‘Technical Progress Committee (TPC), bestaande uit vertegenwoordigers van lidstaten, beraadt zich nu op een standpunt. Een positief standpunt van TPC is noodzakelijk voordat de Europese Commissie het besluit kan implementeren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.