Kabinet Timmermans: economische groei moet basis van de Green Deal zijn

07-05-2020

Volgens Diederik Samsom, de kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans, kan de Green Deal alleen doorgang vinden als deze voldoende de economische groei en banen oplevert en op die manier bijdraagt aan het economisch herstel na de coronacrisis. Samsom stelde gisteren in een webinar met het European Policy Centre dat de desastreuze economische vooruitzichten tot herzieningen van onderdelen van de Green Deal zullen moeten leiden. Alle onderdelen die economische groei en een toename van de hoeveelheid beschikbare banen teweegbrengen, moeten prioriteit genieten. Hierbij noemde hij enkele voorbeelden, zoals het verduurzamen van 200 miljoen woningen, het tot stand brengen van de energietransitie en het ontwikkelen van een nieuw plan voor de auto-industrie.

 

Meer publiek geld

Samsom gaf ook aan dat er door de coronacrisis een tekort is ontstaan aan de nodige investeringen om de groene transitie uit te voeren. Daarom moet er veel meer publieke financiering beschikbaar worden. Dat is volgens Samsom de enige manier om de terugval van private investeringen te compenseren. Volgens Samsom moeten de hervormingen voornamelijk uitgevoerde worden door lokalen en regionale overheden en bedrijven. Daarom is het volgens hem van groot belang dat de economische steunpakketten met name gericht zijn op de lokale en regionale niveaus.

 

Geen uitstel

Gevraagd of de Impact Assessment van de 2030 doelstelling van de Klimaatwet nog wel representatief zal zijn nu de coronacrisis de economie hard heeft getroffen, gaf Samsom aan dat de doelstelling ver in de toekomst ligt en de economie daarom niet op een andere manier zal beïnvloeden dan voor de crisis is ingeschat. De Impact Assessment zal naar verwachting in september gepubliceerd worden. Op basis daarvan wordt besloten of de uitstoot van broeikasgassen in Europa voor 2030 moet zijn teruggebracht met 50 of 55 procent. Ook andere onderdelen van de Green Deal worden niet uitgesteld. Wel worden de deadlines van consultaties met enkele weken verschoven, zodat alle stakeholders ondanks de crisis de mogelijkheid hebben om te reageren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.