Blik op Europa

Hoorzitting Timmermans
17-10-2019

De eerste 24 nieuwe Eurocommissarissen zijn bekend, maar daarmee is het nog niet gelukt tijdig het college bijeen te hebben. Wat weten we over de belangrijkste winnaars?

Europese Actualiteiten
17-10-2019

Er wordt aan de bel getrokken, de ePrivacy wetgeving komt eraan en die kan het ondernemers flink lastig maken. Dacht je dat de AVG al lastig was? Think again! Daarnaast geeft een nieuw rapport over de kapitaalmarktunie meer vorm aan de discussie. Wat is het potentieel van die integratie?

15-06-2016

Voor 13 kankerverwekkende stoffen heeft de Europese Commissie grenswaarden gesteld. Hoe ziet de roadmap eruit?

17-05-2016

De Commissie komt met een openbare raadpleging over een dienstenpaspoort. Wat is dit en helpt het de Europese dienstensector volledig te liberaliseren?

17-05-2016

Deze week vergadert de Raad van Presidenten van BUSINESSEUROPE in Den Haag. We blikken alvast vooruit op één van de onderwerpen op de agenda: geopolitiek.

17-05-2016

Wereldwijd is circulaire economie een veel besproken onderwerp. Wat houdt het precies in? En lees meer over de bijeenkomst die VNO-NCW en MKB-Nederland hierover organiseren.

17-05-2016

Het Nederlandse Voorzitterschap organiseert een conferentie over kankerverwekkende stoffen. Wat is het doel van de conferentie en wat zijn de plannen van de Europese Commissie voor deze stoffen?

12-04-2016

De Europese Commissie werkt aan een vernieuwd actieplan voor Europees MVO beleid. Wat kan dit betekenen voor Nederlandse werkgevers en ondernemers?

12-04-2016

Sinds 1 januari is Nederland voorzitter van de Europese Raad. Wat heeft het Nederlands Voorzitterschap in de eerste helft van de termijn gedaan? En hoe zijn VNO-NCW en MKB-Nederland tot nu toe bij het voorzitterschap betrokken geweest? We maken de tussenbalans op.

12-04-2016

Deze week spreken de Europese privacy toezichthouders over het ‘EU-US Privacy Shield’. Wat is hun taak? En wat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland belangrijk aan deze nieuwe overeenkomst?

12-04-2016

Grensoverschrijdend het zwartwerken aanpakken. Dat is het doel van het Platform tegen Zwartwerk. Hoe gaat dit platform vorm krijgen en op welke termijn wordt het platform verwacht?

15-03-2016

Het conceptakkoord tussen de Europese Unie en Turkije: wat houdt het in? En wat is naar verwachting de invloed ervan op de vluchtelingencrisis en de discussie over Schengen?

15-03-2016

Het Europees Parlement, de Raad, en de Commissie onderhandelen momenteel over het Europese concept verordening voor ‘Conflictmineralen’. Een systeem met een vrijwillige aanpak is van cruciaal belang voor het bedrijfsleven.

15-03-2016

Wanneer en op welke wijze worden sociale partners door de Europese Commissie betrokken bij beleidsvoornemens? Wat zijn de uitdagingen van digitalisering voor de arbeidsmarkt en het onderwijs? Dit en meer wordt besproken tijdens de Tripartiete Sociale Top.

15-03-2016

Digitalisering van de industrie: wat wordt de Europese strategie? En waarom is het zo belangrijk dat een dergelijke strategie wordt bepaald?

15-03-2016

Het opzetten van een Europese Sociale pijler: daarvoor opende de Europese Commissie een publieke consultatie. Wat wil de Commissie met deze pijler bereiken?

15-03-2016

De Europese Commissie kondigde in oktober 2015 een aantal nieuwe voorstellen aan die de Europese Interne Markt moeten gaan verbeteren. Welke daarvan moeten Nederlandse werkgevers en ondernemers in de gaten houden?

16-02-2016

Het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie: de deal, de campagne en mogelijke gevolgen.