Activiteitenagenda

Tijdens evenementen kan door beeldmakers van organisatoren foto- en filmmateriaal worden gemaakt.
Deze beelden kunnen zij eventueel publiceren via print of digitale kanalen. Op deze beelden kunt u bedoeld of onbedoeld worden vastgelegd. Mocht u dit als een probleem ervaren, raden wij u aan dit te melden via ons contactformulier.

0310
In 30 minuten kom je te weten hoe jouw achterban kan voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

0510
Opleidingsmodule i.h.k.v. de Wet Toekomst Pensioenen, i.s.m. SPO-Nyenrode

0510
Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 5 oktober, georganiseerd door de brancheverenigingen van de Nederlandse retailsector, zullen een aantal actuele onderwerpen aan bod komen. Na afloop van het programma vindt er een aansluitende netwerklunch plaats. In geval van belangstelling graag aanmelden via de RSVP-link.

1210
COP28 biedt kansen voor het bedrijfsleven.

2610
Op donderdag 26 oktober (13.30-15.00 uur) organiseert VNO-NCW / MKB-Nederland samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in Ankara, RVO en NL Works een informatiebijeenkomst in het teken van de wederopbouw van de getroffen gebieden in Turkije. Graag bij aanmelding doorgeven of je fysiek of digitaal wilt deelnemen.

3010
Maandagmiddag 30 oktober 2023, Bunnik. Organisatie: MKB-Nederland en VNO-NCW i.s.m. de Autoriteit Persoonsgegevens