Activiteitenagenda

2106
Met deze bijeenkomst op 21 juni a.s. markeren wij de overdracht van het succesvolle maar tijdelijke programma ‘Veilig Zakelijk Internetten’ (VZI) - waar ruim 20 brancheorganisaties aan deelnemen - naar het DTC. Wilt u hierbij aanwezig zijn, meld u dan zo snel mogelijk aan.
2506
Verschillende gerenommeerde sprekers leggen u aantal aansprekende sector-overschrijdende (internationale) vraagstukken voor en dagen u uit om mee te denken en te praten. De Topsector Coalitiebijeenkomst is een initiatief van Topsector Water & Maritiem en de Rabobank, in samenwerking met de Topsectoren Energie, Logistiek, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en NL in Business. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 25 juni a.s. van 15.30 tot 17.30 uur (aansluitend netwerkborrel incl kleine hap) bij de Rabobank te Utrecht. Wilt u daarbij zijn, meld u dan zo spoedig mogelijk aan.

2606
Are you interested in doing business with South Korea? You are cordially invited to learn more about these opportunities at this Netherlands - Korea Business Event 2018 on Tuesday 26 June 2018, from 15:00 to 18:30 hrs.

2806
Bent u al op de hoogte van uw zorgplichten als het gaat om cybersecurity? Alle bedrijven die gebruik maken van ICT hebben hiermee te maken, maar velen zijn zich hiervan niet bewust. VNO-NCW en het CIO Platform Nederland organiseren op 28 juni opnieuw een bijeenkomst voor het bedrijfsleven over dit thema dat in toenemende mate de agenda domineert. Wilt u hier bij zijn, meld u dan snel aan.

2806
Brexit kan een grote impact hebben op de agrosector en op ú als ondernemer. 'Hope for the best, prepare for the worst' is dan ook ons het motto. Om u bij de voorbereidingen te helpen organiseren het Ministerie van LNV, LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland op 28 juni a.s. van 13.30 tot 15.00 uur een speciale sessie over Brexit voor ondernemers uit de agrosector. De bijeenkomst vindt plaats in Naaldwijk in de veiling van Flora Holland.