Wat is VNO-NCW?

Ons bestuur

Ondernemingen, ondernemers, hun medewerkers, deskundigen van (branche)verenigingen en die van de regionale werkgeversverenigingen vormen de ruggengraat van VNO-NCW. Zij leveren in besturen, commissies en adviesraden de informatie, opvattingen, kennis en ervaring die de basis vormen voor het door VNO-NCW voorgestelde sociaal en economisch beleid.

Onze medewerkers

De medewerkers van VNO-NCW geven dagelijks invulling aan de doelstelling van VNO-NCW om op professionele en betrouwbare wijze op te komen voor de belangen van ondernemers. Dat gebeurt vanuit de bekende Malietoren in Den Haag, maar ook in de regio, in Brussel en internationaal. VNO-NCW vormt één gezamenlijk bureau met MKB-Nederland onder leiding van algemeen directeur Cees Oudshoorn.

Cees Oudshoorn
algemeen directeur
Leendert-Jan Visser
directeur
Jeroen Lammers
directeur
Sigrid Verweij
directeur

Jong management

Nieuw ondernemerschap en nieuwe ondernemingen vervullen een belangrijke rol voor een gezonde en concurrerende economie. Aan VNO-NCW is daarom de vereniging Jong Management verbonden. Jong Management richt zich op jonge ondernemers, directeuren en managers. 

Jong Management

Dutch Sustainable Growth Coalition

De Coalitie brengt de acht Nederlandse multinationals Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en HEINEKEN samen, gesteund door VNO-NCW en onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende. De gezamenlijke overtuiging is dat financiële en economische groei direct verband houden met maatschappelijk rendement.

Curatorium

Het Curatorium vervult de rol van onafhankelijk ‘klankbord’ voor bestuur en directie van VNO-NCW ten aanzien van de maatschappelijke positionering van VNO-NCW. De advisering kan betrekking hebben op concrete, actuele beleidsonderwerpen.