Corona kost banen, CETA levert ze op!

13-05-2020

Ondanks alle hulp en maatregelen vanuit de overheid om ondernemers te helpen is het onvermijdelijk dat bedrijven failliet zullen gaan als gevolg van de corona-crisis. Dit betekent dat mogelijk vele banen verloren zullen gaan. In Nederland moet dus goed gekeken worden naar manieren om weer nieuwe banen te creëren. En wat is daarvoor meer geschikt in een land dat 34% van het BBP in het buitenland verdient dan te kijken naar handel?

 

En dan specifiek naar handel met Canada. Gister werd in de Eerste Kamer het handelsverdrag CETA met Canada besproken. Het handelsgedeelte van dit verdrag is twee jaar geleden voorlopig in werking getreden. Voor volledige inwerkingtreding moeten eerst alle nationale en regionale parlementen van EU-lidstaten hun akkoord geven. Onlangs heeft de Tweede Kamer vóór het verdrag gestemd en nu is het dus de beurt aan de Eerste Kamer om zich hierover te buigen.

 

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het verdrag een uitgelezen kans om het economisch herstel in Nederland aan te jagen. Momenteel zijn 16.000 Nederlandse banen gemoeid met de handel met Canada. 91% van de exporteurs is MKB. Door het CETA verdrag wordt nu al 600 miljoen euro per jaar minder aan tarieven betaald voor export naar Canada. En dit is nog maar het begin: momenteel zijn het vooral de bedrijven die al naar Canada exporteerden die van het verdrag profiteren. Wanneer het volledig in werking treed en bedrijven de tijd hebben om te zien wat de voordelen zijn is het waarschijnlijk dat veel meer bedrijven besluiten te handelen met Canada (het zogenoemde ‘hockeystick-effect’).

 

Daarnaast is Canada altijd al een belangrijke partner van Europa geweest. In Europa wordt nu opgeroepen om het economisch herstel na corona te verbinden aan de Green Deal en klimaatdoelstellingen. Ook daarbij komt CETA van pas: in het verdrag is afgesproken dat Canada en de EU zich samen inzetten om de doelen van Parijs te behalen. Waarom dan niet ook samen werken aan een ‘green recovery’?

 

Volgende week zal de volgende expertmeeting over CETA plaats vinden. Hierna zal er ook nog een gesprek zijn tussen de Eerste Kamer en Minister Kaag van Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wij roepen alle partijen op om, zeker gezien de effecten van de corona-crisis, de kansen te zien die CETA ons biedt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.