Vacatures

Dit zijn momenteel onze vacatures:


 

 

 

Vacature stagiair(e) Kantoor Brussel vanaf heden t/m 31 juli 2019

Het Brusselse kantoor van VNO-NCW en MKB-Nederland is vanaf heden t/m 31 juli 2019 op zoek naar een enthousiaste en gedreven stagiair(e).

 

Kantoor Brussel

Ten behoeve van de behartiging van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in de Europese Unie, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een gezamenlijk kantoor in Brussel. Van daaruit worden contacten onderhouden met o.a. de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, collega-werkgeversorganisaties uit andere EU-lidstaten en met de Europese koepels van werkgeversorganisaties zoals BUSINESSEUROPE en UEAPME.

 

Opdrachtomschrijving

De stagiair(e) zal tijdens de stageperiode onder andere de volgende activiteiten verrichten:

 

 • Monitoren van de besluitvormingsprocedures van de EU en het screenen van de Europese actualiteiten op de voor het Nederlands bedrijfsleven relevante punten
 • Ondersteunen van de stafleden van kantoor Brussel (o.a. bijstaan in de lobby, schrijven van artikelen)
 • Het bijwonen en het verslagleggen van commissievergaderingen van het Europees Parlement
 • Ondersteunen van de communicatieafdeling (hoofdkantoor) in aanloop naar en tijdens de Europese verkiezingen
 • Beantwoorden van informatieverzoeken van leden etc.

 

Gedurende de stageperiode zal de stagiair(e) actief begeleid worden. Hierbij zal er o.a. achtergrondinformatie worden gegeven omtrent de dagelijkse praktijk van de Europese instellingen. De stagebegeleider zal feedback geven over het functioneren van de stagiair tijdens de voortgang van de stage. In overleg is het mogelijk om eigen accenten aan te brengen in de invulling van de stage of te werken aan een eigen project, onderzoek of scriptie.

 

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde student (derde jaar bachelor of master) die tijdens de gehele stageperiode ingeschreven staat bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Affiniteit met, en kennis van de Europese Unie en/of het Nederlands bedrijfsleven zijn absoluut een pré. Uitstekende kennis van Nederlands in woord en geschrift is een voorwaarde. Goede kennis van Engels en Frans, en ervaring met (online) communicatie is een pluspunt.

De vergoeding en onkostenvergoeding zullen nader worden overeengekomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Willem Visser (jwvisser@vnoncw-mkb.nl, +32 2 510 08 84).

 

Uw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 14 februari a.s. via brussel@vnoncw-mkb.nl of op onderstaand adres. De gesprekken zullen z.s.m. plaatsvinden.

 

VNO-NCW / MKB-Nederland

Archimedesstraat 5, bus 4

B-1000 Brussel

België

 

 


 

Beleidssecretaris (beleidsteam Fysieke Omgeving, Milieu en Energie - m/v, Den Haag)

De functie beleidssecretaris
In deze functie bent u verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, standpuntbepaling en belangenbehartiging van het bedrijfsleven. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten daarbij in op het bevorderen van goede regelgeving, concurrentie en een gelijk speelveld, wat immers van groot belang is voor een gezonde economische ontwikkeling en groei. U bent hierbij verantwoordelijk voor zowel nationale als Europese dossiers. U ontwikkelt beleidsvoorstellen en concrete standpunten en tracht deze in samenspraak met relevante organisaties te realiseren.

 

U bent secretaris van diverse commissies, waarin leden van VNO-NCW en MKB-Nederland participeren. U komt in deze functie op voor de belangen van ondernemingen en brancheorganisaties, aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland en richt u daarbij op politiek, beleidsmakers, overheden en marktpartijen. U weet de ontwikkelingen op het werkterrein snel te signaleren en te doorgronden om deze te vertalen naar mogelijke gevolgen en ondernemingsgerichte oplossingen.
Via het formuleren van heldere standpunten legt u vervolgens de basis voor onze belangenbehartigingprogramma’s, naar nationale en Europese politiek en overheden. Op de voor deze functie relevante thema's werkt u nauw samen met collega's van VNO-NCW en MKB-Nederland en vertegenwoordigers van onze aangesloten leden(groepen) en regionale verenigingen. U vertegenwoordigt de belangen van het bedrijfsleven op nationaal niveau bij ministeries en politiek en bij de Europese instellingen en zusterorganisaties. De functie biedt u de mogelijkheid om met veel zelfstandigheid, maar vanuit het brede belang van ondernemend Nederland, te opereren.

 

Werkterrein
U zult het team versterken dat zich richt op de belangenbehartiging van het bedrijfsleven op de beleidsterreinen Fysieke Omgeving, Milieu en Energie. Dit is één van de 4 teams van de directie Economische Zaken. Specifiek zijn wij op zoek naar een beleidssecretaris Transport mobiliteit en infrastructuur. De beleidsvelden waarop de beleidsorganisatie van VNO-NCW en MKB-Nederland actief zijn, zijn talrijk. Verandering van portefeuilles van medewerkers en samenstelling van de beleidsteams komen veelvuldig voor. Van medewerkers wordt nadrukkelijk gevraagd breed inzetbaar te zijn.

 

Uw profiel

 • U beschikt over academisch werk- en denkniveau, een economische achtergrond en tenminste enkele jaren maar bij voorkeur een bredere relevante werkervaring op het genoemde werkterrein;
 • U beschikt over goede analytische en communicatieve vaardigheden, een vlotte pen, onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht;
 • U heeft affiniteit met de beleidsinhoudelijke behoeften en knelpunten van het bedrijfsleven;
 • U heeft strategisch inzicht en gevoel voor verschillen in belangen, weet deze samen te brengen en tot heldere standpunten en ondernemersgerichte oplossingen te komen;
 • Uw werkwijze staat bekend als proactief, doelmatig, effectief en toegankelijk, zowel in voorbereiding als in resultaat en hebt een nieuws- en leergierige instelling;
 • U weet standpunten goed te communiceren naar de leden, ministeries, overheden, politiek en Europese instellingen;
 • U heeft goed gevoel voor/ bent bekend met politieke en bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen (nationaal en Europees).

 

Plaats in de organisatie
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de beleidsmatige expertise uit beide organisaties gebundeld in de directies Economische Zaken en Sociale Zaken, onderverdeeld in vijf expertiseteams. U maakt deel uit van het team Fysieke Omgeving, Milieu en Energie. De standplaats is Den Haag.

 

Aanvullende informatie

Het is een interessante, veelzijdige maar ook veeleisende baan waarin uw expertise en  creativiteit optimaal tot hun recht kunnen komen. U bent in deze rol actief betrokken bij een scala van onderwerpen van belang voor het Nederlandse bedrijfsleven uiteenlopend van zelfstandig ondernemers, mkb-bedrijven tot grote (multinationale) ondernemingen.

 

Informatie en sollicitatie
Uw sollicitatie en Curriculum Vitae stuurt u per e-mail naar

VNO-NCW en MKB-Nederland, ter attentie van mevrouw Simone Steenvoort, hoofd HRM hrm@vnoncw-mkb.nl

 

naar boven


 

Adjunct Directeur VNO-NCW West m/v

VNO-NCW West is dé werkgeversorganisatie in Noord- en Zuid-Holland en is een factor van betekenis in de regionale en landelijke economie. VNO-NCW West bevordert een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat voor bedrijven in het algemeen en haar leden in het bijzonder. In haar belangenbehartiging draagt VNO-NCW West bij aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin. VNO-NCW West organiseert een programma van bijeenkomsten, gericht op ontmoeting, ontwikkeling en kennisuitwisseling.

 

VNO-NCW West heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van de vereniging. Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid beschikt VNO-NCW West over een professioneel secretariaat. Het secretariaat bestaat uit de directeur, een team van regiomanagers met ieder hun eigen portefeuilles en ondersteunende medewerkers. Ter uitbreiding van het secretariaat zijn we op zoek naar een adjunct directeur.

 

Adjunct directeur

De adjunct directeur is samen met de directeur verantwoordelijk voor de werkorganisatie. De realisatie van de door het bestuur vastgestelde strategie is de belangrijkste doelstelling voor de adjunct directeur. De adjunct directeur zorgt ervoor dat VNO-NCW West met steun van een goed georganiseerd secretariaat stevig op de kaart staat; gezag heeft bij overheden, bij branches en VNO-NCW en dus in het belang van en met inzet van de leden zaken voor elkaar krijgt. Door een krachtige lobby en een groeiende achterban wint VNO-NCW West verder aan relevantie en is ze in staat haar leden nog beter te faciliteren bij het ondernemerschap.

 

Voor de adjunct directeur zijn de volgende opdrachten geformuleerd:

 1. vereniging en bureau aansturen met een focus op ondernemerschap, dienstverlening en nieuwe toegevoegde waarde voor de leden. Het ontwikkelen van nieuwe communities voor ondernemers, de acquisitie van nieuwe leden, het vergroten van het ledencontact en de ledenbetrokkenheid, aandacht voor nieuwe verdienmodellen en bijbehorende projecten voor de vereniging zijn belangrijke prioriteiten.
 2. vergroten van de zichtbaarheid van VNO-NCW West door meer gerichte communicatie naar leden, potentiele leden en stakeholders
 3. het realiseren van de transformatie van de organisatie naar een dynamische, enthousiaste en marktgerichte organisatie onder meer door het neerzetten van concrete doelen voor de medewerkers van de organisatie en het aansturen van de organisatie als hecht en sterk team.

 

Het betreft een nieuwe functie, en bij gebleken geschiktheid kan de adjunct directeur, op termijn, de functie van directeur over nemen, na diens pensionering (voorjaar 2020).

 

Profiel

We zoeken:

 • Een doortastende en inspirerende verenigingsprofessional. Iemand die weet hoe je een vereniging laat groeien en bloeien. Iemand met passie voor ondernemerschap en verenigingen;
 • Iemand die zelf op het podium kan staan en er evenveel plezier aan beleeft om een ander daarop te laten excelleren. Een professional met een proactieve antenne, met intrinsieke interesse in de business van de leden en in staat om deze interesse om te zetten naar passende dienstverlening en naar de agenda van de VNO-NCW West;
 • Een verbinder. Op stakeholders-, business- en op ledenniveau. Iemand die op conceptueel niveau de kansen op verbinding ziet.
 • Een ontwikkelaar. Hij/zij heeft gevoel voor de ambities en verwachtingen van de leden, houdt rekening met de verschillen die er tussen de regio's binnen VNO-NCW West bestaan en is in staat om de dienstverlening en organisatie daarop in te richten;
 • Een manager van professionals. De adjunct directeur stuurt de bureauorganisatie aan, zorgt dat het VNO-NCW West secretariaat functioneert als een hecht team. Hij/zij geeft als meewerkend teamlid op een inspirerende en proactieve manier leiding. Stelt kaders en geeft ruimte. Beschikt over het natuurlijk vermogen om tussen detail en helikopterview te bewegen; Hij/zij bewaakt de voortgang van de afgesproken programma’s. Heeft kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiën en automatisering en het gebruik van moderne media.
 • Een belangenbehartiger die snapt hoe de belangen van de leden te behartigen op een effectieve manier in een ingewikkeld stakeholders veld.

 

Aanbod

Wij bieden een uitdagende en verantwoordelijke functie en een hectiek die passend is bij een vereniging van onze omvang. De functie van adjunct directeur is niet een functie die je tussen 9 en 5 invult. Vergaderingen, netwerkbijeenkomsten en overleg vinden vaak plaats in de avonduren. Het betreft dan ook een functie van minimaal 32 uur per week. De standplaats is Den Haag, het werkgebied is Noord- en Zuid-Holland. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

 

Ben jij onze ideale kandidaat?

Stuur dan je CV en bijbehorende motivatie naar Audrey Keukens (info@vno-ncwwest.nl) vóór 11 januari 2019. Je kunt haar ook bellen als je meer informatie wilt over de inhoud van deze functie op 06-24674802.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door VNO-NCW West niet op prijs gesteld.

 

naar boven


 

 

Secretaris Netwerkrelaties

Energieke, verbindende organisator

Jong Management (JM) is al sinds 1916 dé vereniging voor jonge werkgevers in Nederland. Een zelfstandige vereniging, verbonden aan VNO-NCW, die kantoor houdt in de Malietoren in Den Haag. JM (www.jongmanagement.nl) richt zich op jonge werkgevers, bestaande uit opvolgers in het familiebedrijf, ondernemers en directeuren binnen marktge­richte organisaties. De leden van JM participeren actief in de vereniging en zijn tussen de 25 en 40 jaar. JM heeft circa duizend leden, verdeeld over meer dan 30 lokale kringen.

 

JM heeft als doel ‘persoonlijk en zakelijk groeien’ en stelt haar leden in de gelegenheid netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en kennis en inzicht te verwerven op sociaal-economisch en managementgebied. De Vereniging Jong Management is op zoek naar een energieke en zelfstandige

 

Secretaris Netwerkrelaties

Energieke, verbindende organisator

 

De rol van de Secretaris Netwerkrelaties is veelzijdig. Je bent samen met de Secretaris Ledenzaken en Communicatie een belangrijke “steunpilaar” voor de leden en het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Je bent een netwerker en ziet het als een uitdaging te werken aan het uitbouwen van het netwerk van de jonge werkgevers van Nederland.

 

Je houdt je bezig met een veelheid van activiteiten die vanuit de landelijke organisatie worden georganiseerd voor de leden van de vereniging. Het gaat hierbij om de landelijke events en vergaderingen van het Hoofd- en Dagelijks Bestuur. Daarnaast zal er bij grote regionale activiteiten een beroep op ondersteuning gedaan kunnen worden. Met een correcte verslaglegging zorg je ervoor dat de belangrijkste besluiten worden gedocumenteerd. Daarnaast is een belangrijke taak het zorgdragen voor zichtbaarheid van de vereniging.

 

De vereniging heeft een groeidoelstelling. Om deze doelstelling te realiseren, ondersteun je de kringbesturen met ledenwerving, help je het opstarten van nieuwe kringen en lever je een bijdrage aan ledenwervende bijeenkomsten. Bovendien ben je hét aanspreekpunt voor de leden van de aan jou toegewezen kringen. De functie kan uitgebreid worden met een taak in het positioneren van de vereniging en het aangaan van samenwerkingen in het werkveld. Hiervoor onderhoud je contacten met leden en belanghebbende partners zoals VNO-NCW, MKB-Nederland en de politiek.

 

De activiteiten en vergaderingen vinden regelmatig ’s avonds plaats. Flexibiliteit is belangrijk voor een goede invulling van deze functie.

 

De ideale kandidaat

 • Je bent een verbinder, die pro-actief en zelfstandig werkt en geen uitdaging uit de weg gaat;
 • Je bent je bewust van je dienstverlenende rol en hebt een pragmatische instelling;
 • Je kunt goed bewegen in een dynamische omgeving met verschillende krachtenvelden;
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent gedreven in het bereiken van je doelstellingen en je bent zorgvuldig in de weg die je hierbij kiest;
 • Het is een voordeel als je affiniteit hebt met verenigingen en hier een duidelijke visie op hebt;
 • Je beschikt over kennis van Public Affairs.

 

Wij zijn op zoek naar iemand die zelf een actief netwerk heeft in het werkveld, zich kan identificeren met ons ledenprofiel en het als een uitdaging ziet te bouwen aan onze vereniging.

 

Wat biedt Jong Management

Je krijgt een interessante en uitdagende baan, voor de periode van 6 maanden met mogelijkheid op verlenging, binnen een vereniging met jonge, ambitieuze leden die persoonlijk contact belangrijk vinden. Een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie met volop ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.

 

Reactie en sollicitatie

Reageren kan t/m 4 januari 2019

 

Kijk voor een indruk van wat Jong Management doet op onze website: www.jongmanagement.nl
Indien je vragen hebt of wilt solliciteren, kun je contact opnemen met Tessa Ruijgrok, lid van het Dagelijks Bestuur, via t.ruijgrok@jongmanagement.nl.

 

naar boven


 

 

Stagiaire communicatie (m/v)

Binnen de Vereniging Jong Management is een vacature ontstaan voor een:

 

Stagiaire communicatie (m/v)

 

Jong Management (JM) is een zelfstandige vereniging, gelieerd aan de Vereniging VNO-NCW, met een duidelijke doelstelling voor een afgebakende doelgroep. JM richt zich op jonge ondernemers, directeuren en managers binnen marktgerichte organisaties. Leden van JM vervullen een leidinggevende functie en zijn (mede-) verantwoordelijk voor het beleid in hun bedrijf. Zij participeren actief in de vereniging en zijn gemiddeld tussen de 25 en 40 jaar.

JM heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen, kennis en inzicht te verwerven op sociaaleconomische en managementgebied en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten en ideeën uit te dragen. Via uiteenlopende projecten wordt dit in de praktijk gebracht.

Onze vereniging heeft de eerste stappen gemaakt in het neerzetten van een online identiteit. In 2017 is een nieuwe ledenwebsite en een periodiek digitaal lifestyle magazine gelanceerd. De wijze waarop de online community een vaste plek krijgt in de vereniging en op welke wijze de communicatie optimaal ingezet kan worden is nog niet vastomlijnd. Dit is een project dat we graag samen met een stagiaire gaan oppakken.

 

De werkzaamheden:

 • ontwikkelen marketingstrategie/social media plan;
 • onderhouden sociale media;
 • onderhouden website;
 • ondersteunen bij ontwikkeling van e-Grow (het digitale magazine van JM dat 3 tot 4 keer per jaar uitkomt);
 • redactie website van de vereniging;
 • ondersteunen landelijk secretariaat in lopende werkzaamheden;

De gezochte stagiaire:

 • is in het derde of vierde jaar van een HBO- of WO-studie in de richting van communicatie, marketing of journalistiek;
 • is in staat om op overtuigende wijze te communiceren. Daarnaast is hij/zij flexibel, doortastend en resultaatgericht;
 • heeft een vlotte pen en houdt van schrijven;
 • heeft ervaring met social media en vindt het leuk om de social media van Jong Management bij te houden en hier een goede strategie voor te ontwikkelen;
 • is gewend om in grote mate van zelfstandigheid te werken, maar kan ook goed samenwerken in teamverband;
 • is voor 5 of 6 maanden beschikbaar. Exacte periode, aantal uur per week en precieze periode zijn in overleg.

Met wie werk je samen?
Het bureau van JM is gevestigd in het gebouw van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en telt twee medewerkers. Je werkt samen met deze twee secretarissen van Jong Management en wordt door hen ook dagelijks begeleid. Verder bestaat het Dagelijks Bestuur van JM uit 6 leden, waarvan minimaal 1 lid ook altijd bereikbaar is voor aansturing en hulp.
Je komt in dienst van de Vereniging VNO-NCW en wordt gedetacheerd bij Jong Management.

Wat kun je verwachten:

 • een boeiende en afwisselende stage
 • de kans om een interessant netwerk op te bouwen
 • ruimte voor eigen ideeën en initiatieven
 • een stagevergoeding

Reactie en sollicitatie:

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de secretaris van Jong Management, Jesse Schreurs (070 349 0474) j.schreurs@jongmanagement.nl 

 

naar boven


 

 

Vacature Digital Content Marketeer

Functieomschrijving

Als digital content marketeer sta je aan de basis van het (digitale) succes en de unieke online propositie van NLinBusiness. Jouw expertise en innovatiekracht en kennis van digitale applicaties bepalen hoe gemakkelijk en efficiënt onze gebruikers, de mkb'ers, hun weg weten te vinden naar het buitenland via onze digitale kanalen.

Je vertaalt de digitale strategie en aanbod van diensten naar een inspirerend platform om Nederlandse bedrijven te verleiden om te internationaliseren, of meer te exporteren naar nieuwe landen. Je werkveld is breed: van het input leveren aan de digitale strategie, coördineren van content en onderhouden, tot het uitbouwen van de samenwerking met content partners en het (laten) realiseren van technische verbindingen met deze verschillende platformen.

Je houdt je bezig met alle online marketing activiteiten binnen de organisatie. Op basis van gebruikersinzicht en web/data-analyse speel je een sleutelrol bij de succesvolle implementatie van multichannel marketing strategieën. Je gebruikt deze inzichten om de gebruikers relevante informatie te kunnen bieden via verschillende kanalen die uiteindelijk de mkb'er helpt (meer) te exporteren.

 

Wat ga je doen:

• Samenwerken met de Marketing- en IT-manager in het realiseren van de digitale en communicatie strategie
• Deze strategieën vertalen naar communicatieplannen en campagnes
• Creëren & optimaliseren van de content van het platform op basis van business development en gebruikersinzichten
• Opstellen en onderhouden van de contentkalender
• Controleren van content voor communicatiedoeleinden intern en extern
• Opstellen van nieuwsbrieven, blogartikelen en persberichten
• Input leveren t.b.v. productontwikkeling richting het development team
• A/B of multivariate testen van de website op verschillende niveaus.

 

Wie zoeken wij

NLinBusiness is een jonge organisatie die nét één jaar bestaat. Wij zoeken daarom een ondernemend iemand die een uitdaging ziet in het verder vormgeven van een nieuwe organisatie en die goed om kan gaan met onzekerheid en flexibiliteit. Daar tegenover staat dat je zelf veel invloed hebt in het creëren van je functie en de activiteiten die je uitvoert.

 

Heb of ben jij:

• Een relevante hbo- of wo-opleiding, in de richting van Communicatie, Journalistiek of Digitale media
• 3 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur BtB)
• Een commerciële instelling en affiniteit met SEO en Online Marketing
• Kennis van instrumenten waaronder van CMS, CRM, Mailchimp
• Scherp, nauwkeurig, resultaatgericht en creatief
• Iemand die meedenkt, initiatief toont en zelfstandig werkt
• Zeer vaardig in gesproken en geschreven Nederlands, en een goede beheersing van de Engelse taal.

 

Wie zijn wij

NLinBusiness is in oktober 2017 opgericht en is de nieuwe organisatie die ondernemers helpt om hun exportkansen te verzilveren. Opgericht door ondernemers voor ondernemers om te zorgen voor de juiste ondersteuning, die ondernemers inspireert en successen brengt. In elke fase van de exportreis: van eerste oriëntatie, onderzoek tot toetreding en uitbouw op de internationale markt.

 

Omdat ondernemers die internationaal willen groeien betrouwbare, herkenbare en laagdrempelige netwerken nodig hebben, zorgen we dat de Nederlandse ondernemer, goed voorbereid, met de juiste producten op het juiste moment op de voor hem relevante markt de kansen optimaal kan benutten. We doen dat op een transparante, toegankelijke wijze en met kennis van internationaal zakendoen.

De meerwaarde van NLinBusiness is de krachtenbundeling van alle beschikbare expertise en best practices op het gebied van internationale handel. Dit realiseren we door een intensieve publiek/private samenwerking met bedrijven, brancheorganisaties, topsectoren, kennisinstellingen, publieke partners en het internationaal posten netwerk. NLinBusiness verzamelt informatie over kansen in groeimarkten, organiseert sectorale en tailormade programma’s en bouwt consortia gericht op impactvolle projecten wereldwijd.

Bij ons krijg je de mogelijkheid je ervaring en expertise op een bredere manier in te zetten voor projecten die duurzaam bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals het milieu, gezondheid of armoedebestrijding. Voorbeelden van projecten waar we nu aan werken zijn het opzetten van community life centers in Kenia en een waterproject in India gericht op het schoonmaken van een deel van de Ganges.

 

NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in nauwe samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken & Klimaat en brancheverenigingen FME, evofenedex en Metaalunie.

 

Wat bieden we:

• Werken bij een snelgroeiend internationaal georiënteerde organisatie
• Informele en zeer ambitieuze werksfeer in een sociaal team
• Mogelijkheid om je eigen rol vorm te geven
• De kans om iedere dag te leren en jezelf te ontwikkelen
• Een fulltime functie, maar we zijn flexibel en parttime is ook mogelijk
• Goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzepakket voor o.a. vakantiedagen en opleiding.

 

Informatie en sollicitatie

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en lijkt het je leuk om je in te zetten voor onze organisatie aarzel dan niet op contact op te nemen.
Voor meer informatie over de rol en over werken bij NLinBusiness kun je contact opnemen met Marijke van Liemt.
Stuur je sollicitatie inclusief motivatie en CV naar marijke@nlinbusiness.com.
De sluitingsdatum voor deze vacature is maandag 19 november 2018.

 

naar boven

 


 

 

Verenigingsmanager regio Midden-BrabantVNO-NCW Brabant Zeeland zoekt een verenigingsmanager voor de regio Midden-Brabant met sterke affiniteit met het bedrijfsleven.
Ben jij een proactieve verbinder die ondernemers, partners en stakeholders binnen en buiten VNO-NCW Brabant-Zeeland weet te enthousiasmeren? Dan zoeken wij jou!

 

Je functie

Je bent de rechterhand van het bestuur in de regio. Je bent oprecht geïnteresseerd in ondernemers en weet hun signalen om te zetten in bijeenkomsten of projecten, waaraan ondernemers graag meedoen. Met ruim 500 leden bij 270 lidbedrijven betreft het een grote actieve regio. Je werkt snel en zult eerder de telefoon pakken dan een brief schrijven, alhoewel je ook een vlotte pen hebt. Primair zorg je ervoor dat bij lobby bestuursleden en ondernemers aan het woord komen, maar soms ook zal je zelf gezaghebbend woordvoerder zijn. Je maakt een positieve eerste indruk, bent resultaatgericht en weet zaken overtuigend en met charme voor elkaar te krijgen.

 

Je bezoekt dagelijks ondernemers en overheden, waarbij je naast de verbinding ook de lobby voert op de thema's die voor jouw regio van belang zijn. Op dit moment zijn belangrijke thema's voor Midden-Brabant: de druk op de arbeidsmarkt, waaronder de arbeidsmigrantenproblematiek en robotisering, infrastructureel de A58 en de N65, de energietransitie, maar denk ook aan de afstemming van de economische agenda's en beleidsplannen met gemeentes.

 

Je belangrijkste taken:

 • Vervullen van een spilfunctie tussen ondernemers (mensen en organisaties met elkaar verbinden);
 • Verder uitbouwen van een krachtig ondernemersnetwerk;
 • Initiëren en begeleiden lobbyprojecten;
 • Organiseren bijeenkomsten;
 • Uitdragen bereikte resultaten en successen;
 • Ledencontact en ledenacquisitie.

Functie-eisen:

 • Een afgeronde WO-opleiding;
 • Meerjarige, relevante werkervaring bij voorkeur in een complexe, bestuurlijke omgeving met een diversiteit aan belangen;
 • Affiniteit met het bedrijfsleven in met name de regio Midden-Brabant;
 • Ondernemersgeest, risico's durven nemen, servicegericht, flexibel (ook ten aanzien van werktijden), overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, representatief en uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden.

Over VNO-NCW Brabant Zeeland

VNO-NCW Brabant Zeeland is ruim 100 jaar het krachtigste ondernemerscollectief van Zuid-Nederland. De grootste bedrijven in Brabant en Zeeland zijn lid van VNO-NCW Brabant Zeeland, maar ook middelgrote en kleinere ondernemingen voelen zich bij ons thuis. Inmiddels hebben zich meer dan 2.000 bedrijven bij ons aangesloten en krijgen we als belangenbehartiger veel voor elkaar. Tegelijk is VNO-NCW Brabant Zeeland een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking. Samen behalen we resultaten waar elke individuele ondernemer de vruchten van plukt. Op onze vestiging in Tilburg zijn 24 medewerkers met veel enthousiasme en kennis actief.
Kijk voor meer informatie op www.vnoncwbrabantzeeland.nl

 

Ter vervanging zijn wij per direct op zoek naar een energieke verenigingsmanager voor de regio Midden-Brabant. De rol van de verenigingsmanager is veelzijdig. Je bent een verbinder en ziet het als een uitdaging om het netwerk van VNO-NCW Brabant Zeeland uit te bouwen, te onderhouden en te verstevigen.

 

Aanbod

Wij bieden een uitdagende en verantwoordelijke functie en een hectiek die passend is bij een vereniging van onze omvang. De functie van verenigingsmanager is niet een functie die je tussen 9 en 5 invult. Vergaderingen, netwerkbijeenkomsten en overleg vinden vaak plaats in de avonduren. Het betreft dan ook een functie van 36 uur per week. Het salaris ligt rond de € 4.000 bruto per maand, afhankelijk van ervaring, bij een fulltime aanstelling (36 uur).

 

Ben jij onze ideale kandidaat?

Stuur dan snel je CV en bijbehorende motivatie naar onze officemanager Patricia van der Voort: voort@vnoncwbrabantzeeland.nl.
Je kunt haar ook bellen als je meer informatie wilt over de inhoud van deze functie of als je andere vragen hebt: 013 205 00 01.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door VNO-NCW Brabant Zeeland niet op prijs gesteld.

 

naar boven