Vacatures

Dit zijn momenteel onze vacatures:  

 

 

 

 

 

Gezocht: Ondernemende, overtuigende en resultaatgerichte senior beleidssecretaris Sociale zaken en onderwijs (v/m, fulltime, Den Haag)

 

Vacature senior beleidssecretaris Sociale zaken en onderwijs

 

De functie
In deze functie bij VNO-NCW en MKB-Nederland combineert u verantwoordelijkheid voor de belangenbehartiging op eigen dossiers met inbreng van uw denkkracht en economische en/of juridische expertise op een breed spectrum aan onderwerpen op het terrein van sociale zaken en onderwijs. 

 

U bent verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, standpuntbepaling en belangenbehartiging van het bedrijfsleven. U bent hierbij verantwoordelijk voor zowel nationale als Europese dossiers. In nauwe samenspraak met de leden zorgt u voor goede, conceptueel gedragen probleemanalyses en daarop toegesneden realistische, politiek haalbare beleidsoplossingen en maatregelen. Daarbij weet u standpunten goed te communiceren naar de leden, ministeries, overheden, politiek en Europese instellingen en draagt u zorg voor de lobby gericht op het realiseren van de gewenste beleidsveranderingen. 

 

Uw werkterrein zal in overleg bepaald worden en zal aansluiten bij uw expertise en ervaring, bijvoorbeeld onderwijsbeleid  met de nadruk op hoger onderwijs, sociale zekerheid of arbeidsrechtelijke onderwerpen. Kennis van en  bekendheid met de verhoudingen en besluitvormingsprocessen op (een van) deze terreinen vormen een pré.  Daarnaast ontwikkelt u op basis van gedegen analyse voorstellen voor de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt samen met collega’s met verschillende professionele achtergronden. 

 

In deze functie werkt u op een bijzondere positie als belangenbehartiger van bij VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten ondernemingen en brancheorganisaties. U richt zich daarbij op politiek, beleidsmakers, overheden, centrale organisatie van vakbonden en marktpartijen. Deze functie impliceert veelvuldig overleg met (grote) bedrijven en branches over in te nemen standpunten, maar ook met (top)ambtenaren, Kamerleden en Europarlementariërs en internationale organisaties zoals BUSINESSEUROPE . U vertegenwoordigt VNO-NCW en MKB-Nederland in organen als de SER en de Stichting van de Arbeid en voert overleg met centrale organisaties van vakbonden.   

 

Uw profiel 

 

  • U bent een academische opgeleid excellent econoom of arbeidsjurist en hebt relevante werkervaring; u beschikt over een scherp analytisch werk- en denkvermogen;  

 

  • U heeft affiniteit met de beleidsinhoudelijke behoeften en knelpunten van het bedrijfsleven en kunt u inleven in het ondernemerschap.  U spreekt en begrijpt de taal van ondernemers en heeft begrip voor hun afwegingen, van MKB tot multinational;

 

  • U heeft strategisch inzicht en gevoel voor verschillen in belangen, weet deze samen te brengen en tot heldere standpunten en ondernemersgerichte oplossingen te komen;

 

  • Uw werkwijze staat bekend als proactief, doelmatig, effectief en toegankelijk, zowel in voorbereiding als in resultaat en u hebt een nieuws- en leergierige instelling;

 

  • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden, een vlotte pen, onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht en weet standpunten goed te communiceren naar de leden, ministeries, overheden, politiek en Europese instellingen . U kunt zich uitstekend inleven in uiteenlopende idealen en belevingswerelden van politici en kunt deze verbinden met onze eigen standpunten;

 

  • U heeft goed gevoel voor/ bent bekend met politieke en bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen (nationaal en Europees). U kunt zich uitstekend inleven in uiteenlopende idealen en belevingswerelden van politici en kunt deze verbinden met onze eigen standpunten.

 

Deze vacature betreft een interessante, veelzijdige maar ook veeleisende baan voor het toptalent van Nederland met een behoefte aan verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en creativiteit die het verschil willen maken. U bepaalt vanuit deze rol mede de richting voor het brede scala van het Nederlandse bedrijfsleven, uiteenlopend van zelfstandig ondernemers, mkb-bedrijven tot grote (multinationale) ondernemingen en die rol is uniek.   

 

 

Informatie en sollicitatie 
Voor nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Guusje Dolsma (070-3490230 / dolsma@vnoncw-mkb.nl). Uw sollicitatie en curriculum vitae stuurt u uiterlijk 5 september 2017 per e-mail naar HRM van VNO NCW/MKB-Nederland, ter attentie van mevrouw Simone Steenvoort (070-3490340 / steenvoort@vnoncw-mkb.nl). 

 

 

 

Lees meer over