Blik op Europa

Vandaag

In Nederland kennen we de werktijdverkorting al. Nu komt de Europese Commissie met een voorstel voor een Europese regeling, om de regio's die hard zijn getroffen door de crisis te ondersteunen.

01-04-2020

Deze week kwam de Europese Commissie met het paper "European Solidarity in Action".

17-05-2016

Het Nederlandse Voorzitterschap organiseert een conferentie over kankerverwekkende stoffen. Wat is het doel van de conferentie en wat zijn de plannen van de Europese Commissie voor deze stoffen?

12-04-2016

De Europese Commissie werkt aan een vernieuwd actieplan voor Europees MVO beleid. Wat kan dit betekenen voor Nederlandse werkgevers en ondernemers?

12-04-2016

Sinds 1 januari is Nederland voorzitter van de Europese Raad. Wat heeft het Nederlands Voorzitterschap in de eerste helft van de termijn gedaan? En hoe zijn VNO-NCW en MKB-Nederland tot nu toe bij het voorzitterschap betrokken geweest? We maken de tussenbalans op.

12-04-2016

Deze week spreken de Europese privacy toezichthouders over het ‘EU-US Privacy Shield’. Wat is hun taak? En wat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland belangrijk aan deze nieuwe overeenkomst?

12-04-2016

Grensoverschrijdend het zwartwerken aanpakken. Dat is het doel van het Platform tegen Zwartwerk. Hoe gaat dit platform vorm krijgen en op welke termijn wordt het platform verwacht?

08-12-2015

Het Europese parlement en de Europese raad hebben een initieel akkoord over een nieuwe cybersecurity richtlijn. Wat houden deze plannen in?

01-04-2012

Bedankt voor uw aamelding!

U ontvangt een e-mailbericht om uw aanmelding te bevestigen.