Een Europese agenda voor water

21-03-2024

Water krijgt een steeds hogere prioriteit op de internationale beleidsagenda. We zien nu al dat Zuid-Europese landen worden geteisterd door droogte, terwijl door de opwarming van de aarde de zeespiegel zal stijgen. In Brussel gaan geluiden op om een Europese Water strategie te ontwikkelen. Nederland heeft een hoogstaande reputatie op het gebied van watermanagement. En wij denken dan ook dat ons ingenieuze bedrijfsleven een belangrijk rol kan spelen in het vinden van oplossingen.  

 

In samenwerking met een aantal gelijkgestemde zusterverenigingen hebben wij daarom een rondetafelconferentie over de ‘Europese watereconomie’ georganiseerd. Op deze avond, gehost door de Deens Europarlementariër Pernille Weiss (EVP), bespraken wij samen met andere werkgeversorganisaties en de Europese Commissie de toekomstige uitdagingen omtrent water. In de gehele EU staat de toegang tot zoet water onder druk door klimaatverandering, natuurherstel, geopolitieke en economische trends. Water kent geen grenzen en des te belangrijker is het om meer Europese samenwerking op dit gebied aan te gaan. Tijdens het rondetafelgesprek stonden met name de uitdagingen van de huidige waterregelgeving, het concurrentievermogen, geografische liggingen en publieke bewustwording centraal.  

 

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen het initiatief voor een Europese wateragenda. We leggen niet alleen de nadruk op het belang van een sterk en vooruitstrevend beleidskader, maar ook op het aanbieden van Nederlandse wateroplossingen. Waardevolle bijdragen op dat gebied werden op de conferentie geleverd door Nederlandse bedrijven zoals Colubris Cleantech en DEME. De volgende stap is om samen met de leden te komen tot een gemeenschappelijke positie over een Europese waterstrategie. Samen kijken we ernaar uit om de waterbestendigheid van de EU verder te versterken en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.   

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.