Het nieuws

02-07-2020

‘Ik heb op basis van de huidige voortgang weinig vertrouwen in een goede afloop van de Brexit. Ik ben zeer pessimistisch’, zei Hans de Boer.

01-07-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de extra verruiming van de PFAS-normen voor het grondverzet die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd.

30-01-2020

Bij maatregelen om het vertrouwen in de accountantssector te herstellen, moet goed worden gekeken naar het internationale speelveld, het investerings- en vestigingsklimaat, de administratieve lasten en de aantrekkelijkheid van het accountantsvak.

29-01-2020

Nederland is een innovatief land met tal van vernieuwende bedrijven en kennisinstituten. Toch zijn er zorgen, constateren ondernemers.

23-01-2020

We moeten inspelen op de veranderende organisatie van werk als gevolg van de grote digitale transitie.

22-01-2020

Er moet snel een nieuwe Taskforce van rijk, gemeenten en marktpartijen komen die de woningbouwproductie gaat aanjagen en de regie neemt.

20-01-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van een veilig digitaal paspoort om zaken mee te doen met de overheid, en eHerkenning is daar een goede en veilige methode voor. Het kan echter niet zo zijn dat ondernemers verplicht zijn die als enige mogelijkheid te gebruiken bij hun belastingaangifte.

17-01-2020

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

16-01-2020

Bedrijfslevenkoepel Business Europe heeft volgens VNO-NCW een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen.

16-01-2020

Nederlandse brancheorganisaties hebben 11 Kamerleden in het zonnetje gezet in

15-01-2020

De WRR levert met hun nieuwe rapport een belangrijke bijdrage aan het debat over de toekomst van de arbeidsmarkt.

15-01-2020

Tegen de achtergrond van onzekere economische omstandigheden en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven en vakbonden komend jaar afspraken worden gemaakt over onder meer gezond langer werken, gelijke kansen voor medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en de werk-privébalans.

14-01-2020

‘Het handelsdrama waar Brexit komend jaar op uit dreigt te draaien, mag geen afbreuk doen aan de trans-Atlantische waardengemeenschap.’ Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vandaag op een seminar over de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk.

08-01-2020

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra wil een sterk Nederland en een sterk Europa, om samen met de VS op te trekken tegen ‘valsspeler’ China.

07-01-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland raden bedrijven aan om meteen 112 te bellen en aangifte te doen als zij een waarschuwingsbrief of verdacht pakketje ontvangen.

20-12-2019

Werkgevers en werknemers vragen het kabinet vandaag in een brief om een strenge wettelijke norm voor Dieselmotoremissie (DME)

19-12-2019

Met de nieuwe website 'Werkt de WAB voor jou?' willen VNO-NCW en MKB-Nederland ondernemers informeren over de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2020 gelden, als de Wet Arbeidsmarkt in Balans in Balans (WAB) in werking treedt

18-12-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen branche- en regionale organisaties op om lokale problemen met betrekking tot PFAS te melden.