Het nieuws

14-02-2019

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is het ondernemersvertrouwen gedaald. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

13-02-2019

Platforms voor flexbanen – zoals Temper of Deliveroo – zijn een bedreiging voor de uitzendbranche, kopte ING. Jacques van den Broek, ceo van Randstad, ziet dat anders.

29-06-2018

In het vandaag gesloten sportakkoord zijn afspraken gemaakt om Nederland actief te houden.

29-06-2018

Opnieuw hebben bedrijven die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend meer topvrouwen benoemd in rvb’s en rvc’s.

28-06-2018

Bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handelen aan moeten zich nu al voorbereiden op de Brexit, anders zijn ze te laat.

27-06-2018

'Het is goed dat bedrijven nu qua CO2-doelstellingen langjarige zekerheid krijgen met deze wet.'

27-06-2018

Fijn, de digitaliseringsstrategie van het kabinet. Maar de urgentie is ver te zoeken. Nederland geeft niet genoeg aandacht aan digitalisering en blijft daardoor achter bij andere landen.

21-06-2018

VNO-NCW, MKB-Nederland en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb', zo waarschuwen de sociale partners.

21-06-2018

Geschillencommissies zijn duidelijk een goede en waardevolle toevoeging aan ons rechtssysteem, staat in een onafhankelijk rapport.

20-06-2018

Werkgevers die een werknemer op staande voet ontslaan, lopen het risico dat ze jarenlang loon moeten doorbetalen. Dit is niet uit te leggen aan werkgevers, zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.

19-06-2018

De transformatie van de Limburgse economie levert belangrijke lessen op voor het Noorden, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

14-06-2018

Mode en horeca, webwinkels, zelfstandige supermarkten, evenementenmakers en andere mkb-branches gaan zich vanaf vandaag inzetten om hun bedrijven (beter) toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

14-06-2018

De Kamer van Koophandel moet de mogelijkheid krijgen om bij te houden of personen die zich willen inschrijven of nieuwe vestigingen openen eerder in de fout zijn gegaan.

13-06-2018

Gevolgen van cyberaanvallen kunnen groot zijn en ontwrichten de maatschappij, aldus rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2018.

13-06-2018

Afgelopen jaar zijn er 345 nieuwe projecten van innovatieve startups tot stand gebracht samen met grote Nederlandse bedrijven.

13-06-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van het verbieden van rookruimtes en pleiten voor een overgangstermijn van 6 a 10 jaar.

11-06-2018

Het betalen van auteurs- en naburige rechten roept bij ondernemers steeds meer weerstand op. Het wettelijk toezicht op de innende partijen worden aangescherpt, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan minister Dekker (Rechtsbescherming)

08-06-2018

Nu de zogenoemde regiodeals van start gaan, roepen VNO-NCW en MKB-Nederland ondernemers op om samen met gemeenten en provincies plannen te gaan smeden.