Het nieuws

Toestaan alcohol en drugstest in chemie is goed begin
Vandaag

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

'Praktische China-strategie geeft EU handvatten voor goed beleid'
16-01-2020

Bedrijfslevenkoepel Business Europe heeft volgens VNO-NCW een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen.

02-05-2019

‘Zonder de EU kunnen we geen vuist maken richting de VS en China. Het Europees Parlement moet daarom niet in de greep komen van een eng nationalistisch denken.’

01-05-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de nieuwe strafvorderingslijn voor mobiel banditisme. Wel vragen zij zich af of de strafmaat zwaar genoeg is.

30-04-2019

Het 100.000 Banenplan van MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO ligt op koers en haalt – dankzij de marktwerkgevers – voor het vierde jaar op rij de gestelde doelen.

26-04-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de nieuwe richting in het innovatiebeleid van onder meer staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken dat het kabinet vandaag in de ministerraad heeft vastge

26-04-2019

Aan de vooravond van 'World Workers Memorial Day' doet de Stichting Arbeidsongevallen vandaag een aantal interessante suggesties, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

24-04-2019

Bij de doorrekening van de voorstellen van GroenLinks en PvdA is alleen het theoretische effect op de CO2-uitstoot in beeld gebracht.

23-04-2019

Nederland lijkt met de strenge regelgeving voor accountants internationaal een geheel eigen weg in te slaan. De Commissie Toekomst Accountancysector moet allereerst laten onderzoeken of de in afgelopen jaren genomen maatregelen hebben geleid tot betere accountantscontroles en meer onafhankelijke accountants.

23-04-2019

Het bedrijfsleven moet in actie komen tegen de polarisatie in de samenleving. ‘Het ontbreekt volledig aan een visie op hoe het er in Nederland over tien, twintig jaar uit moet zien.'

18-04-2019

Om de streefcijfers voor de verduurzaming van woningen te halen, gaan twintig partijen, waaronder VNO-NCW, samenwerken om voldoende vakkrachten te werven.

18-04-2019

Als de gevestigde partijen verliezen en de populisten winnen bij de komende Europese verkiezingen, zal de effectiviteit van het Europese beleid afnemen.

17-04-2019

Zowel de Nederlandse overheid als het bedrijfsleven zullen meer uit hun comfortzone moeten komen op het gebied van de buitenlandse handel. Die is nu nog grotendeels gericht op Europa, terwijl in Azië en Afrika de groeikansen liggen.

17-04-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er een SER-advies ligt over de EU anders wordt Nederland als een noot gekraakt tussen VS en China.

15-04-2019

Het FNV-plan voor de verhoging van het minimumloon zal ‘dramatisch’ uitpakken voor de werkgelegenheid en de koopkracht, verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland.

12-04-2019

'De kern van Europese investeringen moet de ontwikkeling van Artificial Intelligence, Internet of Things en 5G zijn.', zegt Rob de Wijk in Opinieblad Forum. 'We hadden daar veel eerder zelf in moeten investeren. Om zélf die middelen in huis te hebben en niet afhankelijk te worden van China. Dan kunnen we onze eigen standaarden ontwikkelen.'

12-04-2019

De nieuwe evaluatie van de WBSO laat zien dat deze 'buitengewoon goed' werkt voor innovatief mkb

10-04-2019

Het ministerie van Economische Zaken heeft 7,5 miljoen vrijgemaakt voor kennisverspreiding naar het midden- en kleinbedrijf.