Het nieuws

Bouw
15-07-2022

VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Bouwend Nederland zien openingen in de brief die ministers Van der Wal en Staghouwer vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

industrie
14-07-2022

‘Hoopgevend’, zo noemen VNO-NCW en MKB-Nederland het signaal van Gasunie vanmorgen over de aanvoer van gas en dat zij geen tekorten verwachten komende winter.

18-10-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan bedrijven ondersteunen om stappen te zetten tegen kinderarbeid en hen zo voorbereiden op wetgeving die komen gaat. Met het project Kinderrechten kunnen ondernemers onder meer een scan doen om het mogelijke risico van kinderarbeid in de keten te achterhalen en kosteloos de hulp inschakelen van een onafhankelijke adviseur.

14-10-2021

Een sterke Europese aanpak en wetgeving is nodig tegen zaken als kinderarbeid en milieuvervuiling in toeleveringsketens buiten de EU. Dat staat in het SER-advies dat donderdag verscheen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

14-10-2021

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat.

12-10-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland en de andere partijen in de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben maandag het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl gepresenteerd.

11-10-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland positief over maatregelen die staatssecretaris Vijlbrief aankondigt inzake belastingschulden van ondernemers.

11-10-2021

De voorzitters van MKB-Nederland, VNO-NCW en BOVAG ondertekenen met demissionair ministers Grapperhaus en Blok het project Samen Digitaal Veilig.

07-10-2021

‘Tweederde van de bedrijven heeft al afspraken gemaakt over het hybride werken. Bedrijven hebben vooral behoefte aan goede voorbeelden. Extra regels zijn niet nodig.’ Dat is kort samengevat de strekking van een nieuw onderzoek naar hybride werken onder kleine en grote bedrijven van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN en LTO Nederland.

04-10-2021

Het is een goede zaak dat bedrijven steeds vaker op hun maatschappelijke rol worden aangesproken, zegt Rabobank-ceo Wiebe Draijer in een interview met opinieblad Forum.

01-10-2021

‘Invest International is per oktober officieel van start. Dit betekent dat internationaal opererende Nederlandse bedrijven vanaf vandaag gebruik kunnen maken van deze nieuwe publieke bank, speciaal opgericht om projecten in buitenland te ontwikkelen en te financieren.

30-09-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn content met de uitkomsten van het Kamerdebat over het steunpakket voor ondernemers. Met een aantal met algemene stemmen aangenomen moties wordt de vaste lastenregeling voor de nachthoreca verbreed en roept de Tweede Kamer op tot overbruggingsfinanciering voor bedrijven in de toerisme- en congressector, die nog lang de gevolgen zullen ondervinden van de beperkingen in het internationale reizen.

30-09-2021

De Dubai Expo 2020 gaat vandaag officieel van start. De komende zes maanden komen meer dan 180 landen in de Golfregio bijeen om zichzelf aan de wereld te presenteren op onder andere het gebied van innovatie, mobiliteit en duurzaamheid.

29-09-2021

KPN heeft de tweede editie van de CoSta Awards gewonnen voor de meest innovatieve en impactvolle samenwerking tussen een corporate bedrijf en een startup.

29-09-2021

Er is wetgeving nodig op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) om écht impact te kunnen hebben.

28-09-2021

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de nieuwe topvrouwenaanpak die is opgesteld door de SER met hulp van onder meer VNO-NCW.

27-09-2021

‘Voor Nederlandse ondernemers is het belangrijk dat we onze goede handelsbetrekkingen met Duitsland blijven continueren de komende jaren en verder verdiepen op de grote vraagstukken van deze tijd’, aldus VNO-NCW in een eerste reactie op de Duitse verkiezingen.

24-09-2021

‘Een lichtpuntje is dat er iets gebeurt aan de hoge energiekosten met een lagere energiebelasting voor burgers en bedrijven, maar tegelijk zorgt het hele pakket wel weer voor stevige lastenverzwaringen voor bedrijven. Dat is niet verstandig in een tijd waarin ondernemers grote investeringen moeten doen in duurzaamheid en andere belangrijke opgaven.