Het nieuws

11-12-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland houden maandag een speciale bijeenkomst om de aangesloten brancheverenigingen en ondernemers bij te praten over de Brexit..

11-12-2018

VNO-NCW vreest dat Nederland minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor Amerikaanse bedrijven. Aanleiding is onder andere het wetsvoorstel naar aanleiding van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking, maar ook belastingmaatregelen die de VS zelf doorvoert.

03-05-2018

De Europese Unie moet meer doen om ervoor te zorgen dat zij niet achterop raakt ten opzichte van grootmachten als China en de VS. En daarmee niet wachten tot er een nieuwe Europese Commissie is.

03-05-2018

'Het kabinet moet bij het implementeren van Europese regels voor de beperking van de renteaftrek niet verder gaan dan strikt noodzakelijk.' Dat zegt VNO-NCW naar aanleiding van de berichtgeving van

01-05-2018

President Trump heeft de invoerheffing op staal en aluminium uitgesteld tot 1 juni.

30-04-2018

De initiatiefwet voor gelijke beloning van man en vrouw van PvdA, GroenLinks en SP is goed bedoeld, maar creëert in de praktijk een ‘bureaucratisch monstrum’ voor ondernemers.

25-04-2018

De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit heeft geen meerwaarde. Goede samenwerking tussen de nationale arbeidsinspecties is belangrijker, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

25-04-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de tijd die staatssecretaris Snel van Financiën bedrijven geeft om de negatieve gevolgen van het schrappen van fiscale concernregeling te voorkomen.

24-04-2018

‘Door diverse wetswijzigingen is in Mexico een stabiel investeringsklimaat ontstaan voor buitenlandse bedrijven. Ook de nieuwe regering kan die verbeteringen straks niet zomaar terugdraaien’.

24-04-2018

In de raden van commissarissen moet meer ruimte worden geboden aan afwijkende inzichten, ervaringen en deskundigheid.

23-04-2018

Het is niet goed dat de looptijd van de 30%-regeling voor expats wordt verkort van acht naar vijf jaar, en dat deze maatregel ook geldt voor bestaande gevallen.

20-04-2018

VNO-NCW ondersteunt de gedachte van staatssecretaris Keijzer, dat de overheid aanbieders van vitale voorzieningen moet beschermen tegen overnames die de nationale veiligheid schaden.

19-04-2018

Er moet na de Brexit een douane-unie komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat hebben VNO-NCW en MKB-Nederland donderdag gezegd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de gevolgen van de Brexit. Zo’n unie houdt in dat er geen tarieven worden geheven. Grensformaliteiten zullen er echter wel komen.

18-04-2018

Ondernemers die actief zijn op de Duitse markt, maken zich steeds meer zorgen over de beheersing van het Duits van hun medewerkers. Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers de taalkennis van medewerkers en collega's onvoldoende vindt.

16-04-2018

Het kabinet moet meer werk maken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de jaren 2016 en 2017.

12-04-2018

'Ondernemingen die zich duurzaam verbinden met Nederland: daar moeten we het voor ons toekomstig verdienvermogen van hebben.' Die boodschap had VNO-NCW vandaag voor staatssecretaris Menno Snel.

11-04-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat een meerderheid in de Tweede Kamer tegen extra drempels voor het verkrijgen van een exportkredietverzekering heeft gestemd.

11-04-2018

Het is goed dat het kabinet prioriteit geeft aan woningbouw, maar deze opgave moet deel uitmaken van een integrale visie op de fysieke leefomgeving.