Het nieuws

recycling kunst
Vandaag

ruimtelijk beleid moet meer rekening moet houden met wat er nodig is voor de circulaire economie

rolstoel-mantelzorg
28-09-2023

‘Meer oog voor de mantelzorger door minder regels en goed overleg’

17-05-2023

Hoewel het ondernemersvertrouwen licht stijgt, blijven ondernemers somber gestemd over de economie. Zo zijn de verwachtingen over het economische klimaat bij de bulk van de ondernemers nog steeds negatief. Dat blijkt uit de laatste conjuctuurenquête (COEN) van het CBS, VNO-NCW, MKB-Nederland, KVK en het Economisch Instituut voor de Bouw.

16-05-2023

De nieuwe cijfers van zowel het CBS als ABN AMRO over de Nederlandse economie baren zorgen.

12-05-2023

VNO-NCW vindt het positief dat het kabinet het aanjaagprogramma voor start- en scalups Techleap.nl met drie jaar verlengt tot 2026. ‘De continuering van Techleap.nl is ontzettend belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Nederlandse start- en scaleups. Het is daarbij goed dat er meer focus wordt aangebracht op het gebied van deeptech en dat de techsector zelf een grotere rol krijgt als aanjager.’

12-05-2023

Het juridische comité van het Europees Parlement heeft 25 april 2023 een voorlopig akkoord bereikt over Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Hiermee is een belangrijke stap gezet in het Europese wetgevingstraject.

09-05-2023

‘De president van De Nederlandsche Bank (DNB) wijst terecht op de gevaren van een dreigende loon-prijsspiraal.’

08-05-2023

Vanwege onder meer de energietransitie, de opkomst van de circulaire economie en groei is komende jaren meer ruimte nodig voor werk- en maaklocaties.

26-04-2023

‘De klimaatplannen van het kabinet lijken gebalanceerd; enerzijds extra verplichtingen, anderzijds extra ondersteuning. Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen is het tegelijkertijd het allerbelangrijkste om volledig de focus te leggen op de uitvoering van alle randvoorwaarden die nodig zijn: vergunningen en energie-infrastructuur.

24-04-2023

Het allerbelangrijkste om de klimaatdoelen voor 2030 te halen is om volledig de focus te leggen op de uitvoering van bestaande plannen. Veel extra maatregelen zijn zinloos wanneer vergunningen niet veel sneller worden verleend. En we de bouw van Wind op Zee en van nieuwe infrastructuur voor waterstof, CO2-opslag en elektriciteit niet drastisch versnellen.

14-04-2023

Het bedrijfsleven is ervan overtuigd dat het klimaatdoel van het kabinet van tenminste 55% CO2-reductie in 2030 nog altijd kan worden gehaald. Daarvoor is cruciaal dat de uitvoering van de reeds bestaande plannen wordt versneld en extra reducties mogelijk worden gemaakt.

12-04-2023

Nederland en Frankrijk versterken de samenwerking op het gebied van digitalisering, sleuteltechnologieën en verduurzaming van de industrie. Dit is vastgelegd in een Pact voor Innovatie en Duurzame Groei dat is ondertekend door de Nederlandse ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de Franse minister Roland Lescure (Industrie) en de voorzitters van Franse en Nederlandse ondernemersorganisaties Geoffroy Roux de Bézieux (MEDEF) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW).

11-04-2023

Het bedrijfsleven wil het klimaatdoel van het kabinet van 55% CO2-reductie halen en heeft in de industrieplannen in uitvoering die daar toe op tellen. Maar hoe werkt de Nederlandse maakindustrie aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst? Dat laten we zien in de videoserie 'Waar sta jij op de Groene Ladder?

06-04-2023

‘Het kabinet moet een deel van het Klimaatfonds specifiek inzetten voor verduurzaming van het mkb en ondernemers handelingsperspectief bieden.’

04-04-2023

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘We hebben een ijzersterke maakindustrie met prachtige mkb-bedrijven en wereldwijde spelers.

03-04-2023

Het kabinet heeft het in overleg met sociale partners uitgewerkte advies van de SER voor een beter werkende arbeidsmarkt gepresenteerd.

30-03-2023

De diplomatieke posten van Dubai en Brussel komen als beste uit de bus bij de verkiezing voor de Ambassadeprijs 2023.

24-03-2023

We brengen in beeld wat de zes grootste Nederlandse industrieclusters doen om de klimaatdoelen te halen.