Het nieuws

verduurzamen
24-03-2023

We brengen in beeld wat de zes grootste Nederlandse industrieclusters doen om de klimaatdoelen te halen.

Stikstof
24-03-2023

Nederland zit nu drie en half jaar op het stikstofslot en dat slot wordt steeds strakker dicht gedraaid.

07-11-2022

Kabinet stelt 3,1 mld euro beschikbaar stelt om energie-intensieve (mkb)bedrijven tegemoet te komen vanwege de uitzonderlijk hoge energieprijzen.

04-11-2022

Vijf technische sectoren in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland lanceren vandaag het ‘Aanvalsplan Techniek’ met tal van onconventionele maatregelen.

03-11-2022

Het kabinet heeft zojuist een pakket aan fiscale maatregelen gericht op ondersteuning van het Nederlandse mkb gepresenteerd.

03-11-2022

Het nieuwe kabinetsbeleid voor exportondersteuning pakt nadelig uit voor milieu, mensenrechten en Nederlandse bedrijven.

03-11-2022

Om tempo te krijgen in de woningbouw is naast snelle oplossing van het stikstofprobleem ook een Nationaal Woningbouwberaad nodig.,

01-11-2022

De uitspraak van de Raad van State is de zoveelste dramatische plotwending en legt onze economie en de energietransitie in feite aan de ketting.

28-10-2022

Betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten is essentieel.

25-10-2022

Tot en met het tweede kwartaal 2022 zijn in het bedrijfsleven 65.700 nieuwe banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak.

18-10-2022

‘Het is goed dat het kabinet gehoor geeft aan de maatschappelijke zorgen over de extreem gestegen energielasten.`

17-10-2022

Om internationale handelsketens te verduurzamen is het belangrijk dat Europese bedrijven hun krachten bundelen.

14-10-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn te spreken over de nieuwe Agenda voor het Ondernemingsklimaat. 'Aandacht voor maatwerk is belangrijk.'

14-10-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat het voorstel voor de tegemoetkomingsregeling niet toereikend is om ondernemers voldoende te helpen.

11-10-2022

Bedrijven die de nieuwe Tax Governance Code gebruiken maken hun bijdrage aan de samenleving expliciet zichtbaar.

11-10-2022

‘Het stilleggen van grote delen van de basisindustrie door hoge energieprijzen is gevaarlijk voor strategische onafhankelijkheid van Europa’.

10-10-2022

Invoering van de Wet Toekomst Pensioenen wordt uitgesteld.

10-10-2022

Financiële problemen maken ondernemers extra kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit en afpersing, zowel digitaal als fysiek.