Het nieuws

Overdracht voorzitterstaken VNO-NCW na Prinsjesdag
03-04-2020

Om de continuïteit in de aanpak van de corona-crisis vanuit VNO-NCW te waarborgen, is besloten om de overdracht van taken naar de nieuwe voorzitter na Prinsjesdag te laten plaatsvinden in plaats van per 1 juli aanstaande.

‘Blij met uitbreiding en versoepeling belastinguitstel door Vijlbrief’
03-04-2020

Uitstel van belastingbetaling wordt verder versoepeld en uitgebreid, zo maakte staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën gisteravond bekend. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hier blij mee.

10-02-2020

Geef betere studievoorlichting aan mbo’ers en help ze met het vinden van nieuwe netwerken en contacten.

06-02-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren woensdag 12 februari een informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven over het Coronavirus.

04-02-2020

'Een bedenktijd van 250 dagen bij vijandige overnames zorgt voor een ordentelijker proces, egaliseert het speelveld en past uitstekend in het Rijnlandse model dat we hier kennen.'

04-02-2020

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zal er voor zorgen dat bedrijven straks worden afgerekend op ethisch gebruik van data.

30-01-2020

Bij maatregelen om het vertrouwen in de accountantssector te herstellen, moet goed worden gekeken naar het internationale speelveld, het investerings- en vestigingsklimaat, de administratieve lasten en de aantrekkelijkheid van het accountantsvak.

29-01-2020

Nederland is een innovatief land met tal van vernieuwende bedrijven en kennisinstituten. Toch zijn er zorgen, constateren ondernemers.

23-01-2020

We moeten inspelen op de veranderende organisatie van werk als gevolg van de grote digitale transitie.

22-01-2020

Er moet snel een nieuwe Taskforce van rijk, gemeenten en marktpartijen komen die de woningbouwproductie gaat aanjagen en de regie neemt.

20-01-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van een veilig digitaal paspoort om zaken mee te doen met de overheid, en eHerkenning is daar een goede en veilige methode voor. Het kan echter niet zo zijn dat ondernemers verplicht zijn die als enige mogelijkheid te gebruiken bij hun belastingaangifte.

17-01-2020

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

16-01-2020

Bedrijfslevenkoepel Business Europe heeft volgens VNO-NCW een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen.

16-01-2020

Nederlandse brancheorganisaties hebben 11 Kamerleden in het zonnetje gezet in

15-01-2020

De WRR levert met hun nieuwe rapport een belangrijke bijdrage aan het debat over de toekomst van de arbeidsmarkt.

15-01-2020

Tegen de achtergrond van onzekere economische omstandigheden en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven en vakbonden komend jaar afspraken worden gemaakt over onder meer gezond langer werken, gelijke kansen voor medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en de werk-privébalans.

14-01-2020

‘Het handelsdrama waar Brexit komend jaar op uit dreigt te draaien, mag geen afbreuk doen aan de trans-Atlantische waardengemeenschap.’ Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vandaag op een seminar over de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk.

08-01-2020

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra wil een sterk Nederland en een sterk Europa, om samen met de VS op te trekken tegen ‘valsspeler’ China.