Het nieuws

15-06-2019

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn verheugd dat de leden en het ledenparlement van de FNV zojuist hebben ingestemd met het pensioenakkoord.

12-06-2019

De Mobiliteitsalliantie trekt terecht aan de bel over het vastlopen van de Nederlandse infrastructuur. Er is werk aan de winkel.

08-03-2019

'Het aantal werkende vrouwen is in iets meer dan 30 jaar verdubbeld. De kunst is nu alleen de ontstane 'deeltijdcultuur' te doorbreken.

07-03-2019

Hans de Boer heeft vanochtend met andere topbestuurders de ‘noodgong’ geluid want de opmars van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven kan sneller.

07-03-2019

Bedrijfsleven en zorg slaan handen ineen voor veiliger digitale uitwisseling van medische gegevens.

07-03-2019

'De toon is nu te veel: de politiek móet de industrie een CO2-heffing opleggen. Maar zo’n heffing is een middel, géén doel.’ Dat zegt Manon Janssen, voorzitter van de Industrietafel, in een interview in Forum, het opinieblad van VNO-NCW.

05-03-2019

Als de Brexit op 29 maart onvermijdelijk wordt, mag deze niet ontaarden in een vechtscheiding. Nederland en de Europese Unie zijn ook daarna gebaat bij een sterke band met de Britten.

04-03-2019

Hoe hoog - of juist hoe laag - de WOZ-waarde van een onroerende zaak is, kan van groot belang zijn. Voor de eigenaar die er belasting over moet betalen, maar ook voor andere belanghebbenden.

27-02-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het voorstel om grote donaties aan stichtingen en goede doelen openbaar te maken de privacy van gevers schaadt.

26-02-2019

Sinds 2015 heeft VNO-NCW bepleit dat de Nederlandse staat gelijkwaardig aan Frankrijk deelneemt in Air France-KLM. 'Wij zijn blij dat de staat deze stap nu ook daadwerkelijk zet', aldus Hans de Boer, 'zelfs al is de koers nu 2,5 keer zo hoog als toen'.

26-02-2019

'Europa moet meer worden dan een regelmachine: we moeten echt gaan actéren.' Dat zegt de lijsttrekker van de VVD voor de komende Europese verkiezingen, Malik Azmani.

25-02-2019

De verkiezingen voor de waterschappen op 20 maart mogen niet worden ‘meegezogen in een partijpolitieke strijd’, zegt waterschapsbestuurder Mees Hartvelt in Forum, het opinieblad van VNO-NCW.

21-02-2019

Als het gaat om belastingheffing in een digitaliserende economie moet Nederland aansluiting zoeken bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Europese voorstellen voor een digital service tax (DST) zijn niet de goede weg.

19-02-2019

‘Ik kom als scheidsrechter in landen als Brazilië en Rusland. Als ik dan weer Schiphol zie liggen, realiseer ik me wat een gaaf georganiseerd land wij hebben.’

18-02-2019

Het kabinet stopt met financiële steun voor exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

14-02-2019

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is het ondernemersvertrouwen gedaald. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

13-02-2019

Platforms voor flexbanen – zoals Temper of Deliveroo – zijn een bedreiging voor de uitzendbranche, kopte ING. Jacques van den Broek, ceo van Randstad, ziet dat anders.

11-02-2019

'Kom snel weer aan tafel.' Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vandaag tegen een grote groep actievoerende politieagenten voor de Malietoren.