Het nieuws

11-12-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland houden maandag een speciale bijeenkomst om de aangesloten brancheverenigingen en ondernemers bij te praten over de Brexit..

11-12-2018

VNO-NCW vreest dat Nederland minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor Amerikaanse bedrijven. Aanleiding is onder andere het wetsvoorstel naar aanleiding van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking, maar ook belastingmaatregelen die de VS zelf doorvoert.

06-09-2018

De arbeidsinkomensquote (AIQ) verklaart weinig over ontwikkeling van winsten en lonen, zo laat deze SEO-studie zien

06-09-2018

Er moeten meer truckparkings komen, de informatievoorziening over beschikbare parkeerplaatsen moet beter, en het toezicht op parkings door de overheid kan slimmer.

03-09-2018

Ondernemer Jacco Vonhof is met ingang van 4 september de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland.

03-09-2018

'Teleurstellend', noemt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer de nieuwe cijfers uit de jaarlijkse Female Board Index van hoogleraar Mijntje Lückerath. Daaruit blijkt dat er het afgelopen jaar per saldo geen topvrouwen zijn bijgekomen in het beursgenoteerde bedrijfsleven.

28-08-2018

Discriminatie is niet de enige oorzaak waardoor mbo'ers met een migratieachtergrond moeilijk een stageplek vinden.

21-08-2018

Een minimum CO2-prijs voor de opwekking van elektriciteit moet niet nationaal maar idealiter Europees worden ingevoerd. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het ontwerpwetsvoorstel van het kabinet.

16-08-2018

Het is cruciaal dat er een werkbare Brexit deal komt die snel zekerheid biedt, zei VNO-NCW-voorzitter De Boer vandaag tegen de Britse minister Hunt.

16-08-2018

Ondernemers merken steeds meer dat hun bedrijf lijdt onder een tekort aan arbeidskrachten. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

07-08-2018

Vandaag is de geactualiseerde blokkeringsverordening van de EU in werking getreden.

26-07-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een goed teken dat Donald Trump en Jean-Claude Juncker, de onderhandelingen hebben voortgezet.

17-07-2018

Het Europees handelsverdrag met Japan zorgt voor Nederlandse kansen en versterkt de handelsregels.

16-07-2018

Universiteiten kunnen de aanmeldingen voor de studie AI niet meer aan. Tijd voor een actieplan, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

13-07-2018

'Op papier klopt het innovatie- en topsectorenbeleid, maar als het gaat om de uitvoering zijn we er niet gerust op', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

13-07-2018

Het is té makkelijk en onjuist om alleen naar werkgevers te kijken wanneer bij een werknemer een burn-out dreigt.

12-07-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorlopig positief over de strategie die de Britse premier May uiteenzet voor de Brexit.

10-07-2018

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de vandaag gepresenteerde sectorplannen voor een Klimaatakkoord.