Het nieuws

Vandaag

Na veel rekenwerk en overleg zijn de afspraken uit het vorig jaar gesloten pensioenakkoord op hoofdlijnen uitgewerkt.

02-07-2020

‘Ik heb op basis van de huidige voortgang weinig vertrouwen in een goede afloop van de Brexit. Ik ben zeer pessimistisch’, zei Hans de Boer.

27-03-2020

Samen met de vakbeweging was aangedrongen op maatregelen voor ondernemers. Wel zien de organisaties nog aandachtspunten.

27-03-2020

'Heb respect voor vrachtwagenchauffeurs en ov-personeel en gedraag je normaal.' Die oproep doen Jacco Vonhof en Hans de Boer.

26-03-2020

Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden, worden de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen vanaf donderdag verruimd.

26-03-2020

De pijn van de coronacrisis wordt bijna overal gevoeld. Dat komt naar voren uit een enquête onder de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland die is uitgevoerd tussen 21 en 23 maart.

25-03-2020

De voorzitters van VNO-NCW, MKB-Nederland en branches in de bouw en infra roepen opdrachtgevers in de bouw en elders op om lopende werken voor zover mogelijk doorgang te laten vinden.

25-03-2020

Winkel zoveel mogelijk alleen, pin of betaal mobiel, en houd 1,5 meter afstand.

24-03-2020

Het kabinet heeft maandag 23 maart bekendgemaakt een aantal maatregelen aan te scherpen in verband met het coronavirus.

23-03-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen bedrijven op die nog voorraden hebben van bruikbare mondkapje, om deze te doneren aan lokale zorgorganisaties zoals ziekenhuis, huisarts of thuiszorg.

22-03-2020

Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel.

21-03-2020

Werkgevers en werknemers dringen in verband met de coronacrisis aan op de snelle invoering van het wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

21-03-2020

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen zoveel mogelijk tegemoet komen.

19-03-2020

Bedrijfslevenorganisaties steunen het initiatief extrahandenvoordezorg.nl.

19-03-2020

‘Help elkaar maximaal om door de coronacrisis heen te komen.’ Die oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland aan hun leden.

19-03-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen gemeenten op om de betaling van alle gemeentelijke belastingen uit te stellen.

17-03-2020

‘Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet.’

16-03-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de versoepeling van de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).