Het nieuws

‘Goed dat kabinet handelt en coronamaatregelen eerder versoepelt’
18-06-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de versnelde versoepelingen die het kabinet zojuist bekend maakte. ‘Het is goed dat het kabinet doorpakt, nu het aantal besmettingen drastisch terugloopt.

Bevriezen handelsconflict EU-VS
17-06-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er (voorlopig) een einde komt aan het handelsconflict tussen de VS en de EU omtrent Airbus en Boeing.

23-07-2020

Nu reizen nauwelijks mogelijk is wegens de coronacrisis, is PUM in allerijl overgeschakeld naar online coaching op afstand.

23-07-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen iedereen, zowel ondernemers als consumenten, op om zich aan de RIVM-regels en alle vastgestelde sectorprotocollen te houden.

21-07-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat er een akkoord is bereikt op de EU top in Brussel.

21-07-2020

Diverse Tweede Kamer fracties hebben scherpe schriftelijke vragen ingediend over de nieuwe steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

21-07-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het volste begrip voor de emoties van boeren in de stikstofcrisis, maar maken zich wel zorgen over de actie die woensdag wordt gevoerd door groepen boeren.

20-07-2020

‘Er zijn de afgelopen jaren best fouten gemaakt. De groei van de luchtvaart is te snel geweest, met na de economische crisis van 2008 een te ongecontroleerd herstel van het aantal vluchten.’

16-07-2020

Het evaluatieonderzoek van convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) helpt om de meerwaarde van de convenanten verder te vergroten.

16-07-2020

De Bubble, een draagbare sensor, heeft de 1,5 meter Innovatie Challenge van VNO-NCW en MKB-Nederland gewonnen.

10-07-2020

'We moeten geen fiscaal hek om Nederland plaatsen voor grote internationaal opererende ondernemingen.'

09-07-2020

Het vestigingsklimaat voor grote, internationaal opererende bedrijven verslechtert in Nederland, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

09-07-2020

Voorafgaand aan het gesprek vrijdag tussen minister-president Rutte en de Italiaanse minister-president Conte hebben de Italiaanse en Nederlandse ondernemersorganisaties Confindustria en VNO-NCW een gezamenlijke verklaring opgesteld over het EU-herstelplan.

07-07-2020

Liever zorgvuldig dan (te) snel. Dat zegt Johan Remkes, voorzitter dan de adviescommissie Stikstofproblematiek, in een interview in Forum, het opinieblad van VNO-NCW.

04-07-2020

Na veel rekenwerk en overleg zijn de afspraken uit het vorig jaar gesloten pensioenakkoord op hoofdlijnen uitgewerkt.

02-07-2020

‘Ik heb op basis van de huidige voortgang weinig vertrouwen in een goede afloop van de Brexit. Ik ben zeer pessimistisch’, zei Hans de Boer.

01-07-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de extra verruiming van de PFAS-normen voor het grondverzet die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd.

01-07-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de uitkomst van een onderzoek naar de Lelylijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de drie noordelijke provincies.