Thijssen: ‘Belangrijke stap Europees Parlement rond IMVO-wetgeving’

01-06-2023

Het Europees Parlement heeft vandaag een akkoord bereikt over Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). ‘Dit is een belangrijke stap voorwaarts omdat we hiermee vaart houden in het Europese wetgevingstraject. In de onderhandelingen die hierna komen tussen de Raad, de Commissie en het Parlement (de zogeheten triloogfase) moeten wel nog verbeteringen gerealiseerd worden’, aldus VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen.

 

Europese aanpak

Thijssen: ‘Het brede Nederlands bedrijfsleven pleit al lange tijd voor Europese wetgeving op het gebied van IMVO. Alleen door een Europese aanpak – met dezelfde regels voor ondernemingen in de hele EU – kunnen we wereldwijd echt het verschil maken op milieu- en mensenrechten. Bovendien zou een lappendeken van verschillende nationale wetten voor bedrijven onwerkbaar zijn. Het akkoord van het Europees Parlement is een cruciale stap voorwaarts. Nu is het zaak om het voorstel verder te verbeteren om de doelen van de wet echt te bereiken en de wet werkbaar te laten zijn voor bedrijven.’

 

Volgende fase gebruiken voor verdere verbetering

De juridische onzekerheid die de voorgenomen wetgeving meebrengt is nog altijd groot. Nu het Europees Parlement een akkoord heeft bereikt, is het volgens Thijssen belangrijk dat de Europese Raad, de Commissie en Parlement in de volgende fase van het wetgevingsproces bekijken hoe die verminderd kan worden.