Het nieuws

11-12-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland houden maandag een speciale bijeenkomst om de aangesloten brancheverenigingen en ondernemers bij te praten over de Brexit..

11-12-2018

VNO-NCW vreest dat Nederland minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor Amerikaanse bedrijven. Aanleiding is onder andere het wetsvoorstel naar aanleiding van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking, maar ook belastingmaatregelen die de VS zelf doorvoert.

05-07-2018

De Tweede Kamer stemde donderdag in met een wetsvoorstel dat de gevolgen bij ontslag op een aantal punten verbetert.

04-07-2018

Nederland vertrouwt in het handelsgeschil met de Verenigde Staten op de Europese Unie.

04-07-2018

‘Nederland moet zich in Europees verband hard maken voor nieuwe handelsafspraken met de Verenigde Staten (VS).'

03-07-2018

De bedrijfslevenorganisaties zijn trots op de resultaten die werkgevers halen in het banenplan voor mensen met een beperking.

03-07-2018

De vliegbelasting die vanaf 2021 geldt, lijkt niets meer te zijn dan het jaarlijks binnenhalen van 200 miljoen euro.

03-07-2018

'De komst van de Global Entrepreneurship Summit (GES) naar Nederland is een goede zaak.' Dat zegt Hans de Boer.

02-07-2018

Een collectief van bedrijven, regionale werkgeversorganisaties, provincies en financiële instellingen overhandigde vandaag een Regiodeal circulaire economie aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

02-07-2018

VNO-NCW is tevreden met het MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Een goede steun in de rug voor de vele duizenden mkb-ondernemers die samen cruciaal zijn voor de Nederlandse economie.

29-06-2018

In het vandaag gesloten sportakkoord zijn afspraken gemaakt om Nederland actief te houden.

29-06-2018

Opnieuw hebben bedrijven die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend meer topvrouwen benoemd in rvb’s en rvc’s.

28-06-2018

Bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handelen aan moeten zich nu al voorbereiden op de Brexit, anders zijn ze te laat.

27-06-2018

'Het is goed dat bedrijven nu qua CO2-doelstellingen langjarige zekerheid krijgen met deze wet.'

27-06-2018

Fijn, de digitaliseringsstrategie van het kabinet. Maar de urgentie is ver te zoeken. Nederland geeft niet genoeg aandacht aan digitalisering en blijft daardoor achter bij andere landen.

21-06-2018

VNO-NCW, MKB-Nederland en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb', zo waarschuwen de sociale partners.

21-06-2018

Geschillencommissies zijn duidelijk een goede en waardevolle toevoeging aan ons rechtssysteem, staat in een onafhankelijk rapport.

20-06-2018

Werkgevers die een werknemer op staande voet ontslaan, lopen het risico dat ze jarenlang loon moeten doorbetalen. Dit is niet uit te leggen aan werkgevers, zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.