Het nieuws

‘Flinke stijging welvaart mogelijk door betere benutting artificiële intelligentie’
24-11-2020

‘Als Nederland de mogelijkheden die artificiële intelligentie (AI) biedt maximaal toepast komende jaren kan de economische groei oplopen met meer dan 1% van het nationaal inkomen per jaar.’ Dat bli

19-11-2020

Bedrijven moeten niet wachten op een akkoord over de Brexit.

30-06-2020

Bijna 100.000 ondernemers berekenden sinds april via de coronocalculator mogelijkheden voor corona steun.

26-06-2020

MKB-Nederland en VNO-NCW scharen zich achter het advies van de SER over controle op buitenlandse platforms.

26-06-2020

VNO-NCW is blij dat Klm en de Nederlandse overheid een noodsteunpakket van 3,4 miljard euro zijn overeenkomen.

24-06-2020

Versoepeling geeft ondernemers in tal van sectoren eindelijk weer meer lucht, zoals sportscholen, touringcar- en evenementenbedrijven.

23-06-2020

‘Er dreigt verdere versnippering van onderzoeksgeld. Minister Van Engelshoven legt de wens van de Kamer om meer slagkracht naast zich neer.’

19-06-2020

Het FNV-ledenparlement heeft vandaag toch nog niet gestemd over de uitwerking van het Pensioenakkoord.

19-06-2020

Bijna 250 bedrijven hebben ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, een pleidooi voor duurzaamheid als hoeksteen voor corona-herstelplannen.

18-06-2020

De wetgever zou zich niet hoeven bedienen van dit soort negatieve framing van een groep belastingplichtigen.

17-06-2020

Ondernemers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als dit herstel van de coronacrisis in de weg staa

17-06-2020

‘De stikstofimpasse blokkeert de aanpak om investerend uit de corona-crisis te komen’. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

12-06-2020

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond.

11-06-2020

Hans de Boer heeft met 'pijn in het hart', kennis genomen van de beslissing van Unilever om juridisch Brits te worden.

10-06-2020

De coronacrisis slaat nog altijd ongenadig hard toe in het bedrijfsleven, blijkt uit deze derde enquete onder aangesloten branches.

09-06-2020

Maandag presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eindrapport Niet alles kan overal. ‘De commissie geeft hierin glashelder aan dat er voor de combinatie van natuur- én economisch herstel een krachtige extra impuls nodig is.'

08-06-2020

Het systeem van geborgde zetels voor het bedrijfsleven, de landbouw en de natuur in de besturen van waterschappen moet behouden blijven.

05-06-2020

Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan.