Het nieuws

24-04-2019

Bij de doorrekening van de voorstellen van GroenLinks en PvdA is alleen het theoretische effect op de CO2-uitstoot in beeld gebracht.

23-04-2019

Nederland lijkt met de strenge regelgeving voor accountants internationaal een geheel eigen weg in te slaan. De Commissie Toekomst Accountancysector moet allereerst laten onderzoeken of de in afgelopen jaren genomen maatregelen hebben geleid tot betere accountantscontroles en meer onafhankelijke accountants.

28-11-2018

Het Holland House in het Colombiaanse Bogota is gisteren als eerste lid geworden van het nieuwe NLinBusiness netwerk.

23-11-2018

De nieuwe akkoorden Problematisch Alcoholgebruik en het Akkoord Overgewicht zijn een belangrijke stap voor een gezonder Nederland.

23-11-2018

Het Europese bedrijfsleven doet een dringende oproep om de Brexit-deal te accepteren, inclusief overgangsperiode.

22-11-2018

Het bedrijfsleven is blij met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark rondom discriminatie bij sollicitaties, maar minder te spreken over extra bevoegdheden van de Inspectie SZW.

22-11-2018

De samenwerkingsovereenkomst met de Singapore Business Federation is een kans om van Nederland de poort naar de EU te maken, zegt Hans de Boer

21-11-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren het mislukken van het pensioenoverleg. ‘Er lag een fantastisch aanbod van het kabinet voor het minder snel verhogen van de AOW-leeftijd.

19-11-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de 200 miljoen euro die het kabinet heeft toegekend aan 12 publiek-private Regio Deals. De ondernemingsorganisaties hebben het instrument van Regio Deals bepleit in het voorstel ‘Laat stad en regio bruisen’.

16-11-2018

De minister komt tegemoet aan de wensen van VNO-NCW en MKB-Nederland om het stelsel van griffierechten aan te passen.

15-11-2018

De vandaag gepresenteerde nieuwe Defensie Industrie Strategie is een opsteker voor de Nederlandse industrie. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de nota.

15-11-2018

De Brexit-deal die nu op tafel ligt zou een belangrijke stap zijn voor bedrijven om weer rust te brengen in de relatie tussen de EU en het VK. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland

15-11-2018

Meer dan een kwart van alle ondernemers ervaart productieproblemen door een tekort aan personeel, blijkt uit de meest recente COEN-enquête van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland.

14-11-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat de Britse en Brusselse onderhandelaars een overeenkomst hebben over de Brexit

14-11-2018

De Tweede Kamer is het bedrijfsleven op belangrijke punten tegemoet komen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK.

14-11-2018

Ten minste 10 procent van het ondermijningsfonds van 100 miljoen euro moet worden gereserveerd voor publiek-private samenwerking tegen ondermijning.

13-11-2018

Flinke extra administratieve lasten als het gaat om kleine of flexibele contracten. Daar dreigen ondernemers mee opgezadeld te worden door het Europees Parlement.

12-11-2018

‘Industriële bedrijven moeten steekproeven kunnen doen om de veiligheid op de werkvloer te bewaken. Daarvoor zijn nieuwe regels nodig.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een alcohol- en drugstest die Nedcar laat uitvoeren onder personeel.