Het nieuws

Tweede Kamer
15-04-2024

Het is goed dat het kabinet in de Voorjaarsnota 2024 de begrotingsteugels aanhaalt en extra geld wil uittrekken voor onder meer een gelijker speelveld voor de industrie (CEI).

Vrouwe Justitia-Klimaat
08-04-2024

De oplossing van het klimaatprobleem is een zaak voor iedereen. Het Nederlands bedrijfsleven heeft zich hieraan gecommitteerd.

07-07-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren de val van het kabinet.

06-07-2023

Ondernemers hebben in 2022 voor het achtste jaar op rij de doelstelling voor hun deel van de Banenafspraak gehaald.

06-07-2023

Ondernemers werken graag mee aan het realiseren van meer zonnepanelen op lege daken van bedrijfspanden. Dit kan niet alleen veel winst opleveren voor het klimaat, maar ook voor de ondernemers met lagere energiekosten.

05-07-2023

Ga niet bezuinigen op infrastructuur nu we ons land juist klaar moeten maken voor de toekomst. Daarnaast is het belangrijk dat we gericht regionale knelpunten voor bijvoorbeeld het goederenvervoer wel blijven aanpakken komende jaren. Anders loopt ons land echt vast.

05-07-2023

Het kabinet zet goede stappen om onbedoeld gebruik van de zogeheten Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verder te beperken. Ook de aanpak van structuren zoals de “borcarrousel” en “rollatorinvesteringen” vinden wij een goede zaak.

04-07-2023

‘Het nieuwe Nationaal Plan Energiesysteem bevat de juiste uitgangspunten voor onze toekomstige energiehuishouding en de ingrijpende verbouwing die voor de deur staat.’

03-07-2023

VNO-NCW is positief over de stappen die het kabinet heeft gezet voor een meer realistisch China-beleid. Het land kent allerlei regels die het betreden van de markt door Westerse bedrijven steeds moeilijker maakt. Tegelijkertijd blijft China een belangrijke markt én productielocatie voor Nederlandse bedrijven.

30-06-2023

Het nieuwe economische toekomstperspectief van het kabinet bevat de goede ingrediënten voor het scheppen van brede welvaart met terecht veel aandacht voor kennis en technologie, zodat Nederland zich economisch kan blijven onderscheiden in de wereld.

26-06-2023

Het wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties wordt aangepast na serieuze zorgen uit het bedrijfsleven.

23-06-2023

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zet vandaag enkele belangrijke stappen bij de aanpak van het overvolle energienet.

20-06-2023

Wel meer aandacht voor het beschermen van strategische kennis en voor maatschappelijke vraagstukken.

19-06-2023

Vanmorgen schreven meer dan 300 industriële bedrijven en branches, waaronder VNO-NCW, een open brief in het AD, de Volkskrant en in enkele online media over wat zij doen om te vergroenen.

14-06-2023

België is voor veel Nederlandse ondernemers een aantrekkelijke markt dicht bij huis.

13-06-2023

'De recente uitbreiding van de doelgroep van de Banenafspraak is een goede eerste stap.'

13-06-2023

De nieuwe aanpak voor het vrijwillig stoppen van boeren is gisteren van start gegaan. De aanpak past in de voorstellen die VNO-NCW en MKB-Nederland eerder samen met LTO Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Bouwend Nederland hebben gedaan om tot oplossingen te komen voor natuur, boeren en de economie. ‘Het is een belangrijke stap en goed dat er steeds meer duidelijkheid komt voor agrarische ondernemers.’

08-06-2023

‘Zie werk vaker als een centraal onderdeel van het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen.’