Het nieuws

stikstof
25-11-2022

‘Met de vandaag gepresenteerde stikstofaanpak zet het kabinet een belangrijke stap om eindelijk uit de stikstofimpasse te komen.'

rechtspraak-vrouwe justitia
24-11-2022

Het Europees Hof van Justitie (EHvJ) heeft gisteren bepaald dat het UBO-register niet langer vrij toegankelijk is voor het grote publiek. Een belangrijke mijlpaal voor veel familiebedrijven die al jaren te hoop lopen tegen deze aantasting van hun persoonlijke levenssfeer, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

03-11-2022

Het nieuwe kabinetsbeleid voor exportondersteuning pakt nadelig uit voor milieu, mensenrechten en Nederlandse bedrijven.

03-11-2022

Om tempo te krijgen in de woningbouw is naast snelle oplossing van het stikstofprobleem ook een Nationaal Woningbouwberaad nodig.,

01-11-2022

De uitspraak van de Raad van State is de zoveelste dramatische plotwending en legt onze economie en de energietransitie in feite aan de ketting.

28-10-2022

Betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten is essentieel.

25-10-2022

Tot en met het tweede kwartaal 2022 zijn in het bedrijfsleven 65.700 nieuwe banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak.

18-10-2022

‘Het is goed dat het kabinet gehoor geeft aan de maatschappelijke zorgen over de extreem gestegen energielasten.`

17-10-2022

Om internationale handelsketens te verduurzamen is het belangrijk dat Europese bedrijven hun krachten bundelen.

14-10-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn te spreken over de nieuwe Agenda voor het Ondernemingsklimaat. 'Aandacht voor maatwerk is belangrijk.'

14-10-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat het voorstel voor de tegemoetkomingsregeling niet toereikend is om ondernemers voldoende te helpen.

11-10-2022

Bedrijven die de nieuwe Tax Governance Code gebruiken maken hun bijdrage aan de samenleving expliciet zichtbaar.

11-10-2022

‘Het stilleggen van grote delen van de basisindustrie door hoge energieprijzen is gevaarlijk voor strategische onafhankelijkheid van Europa’.

10-10-2022

Invoering van de Wet Toekomst Pensioenen wordt uitgesteld.

10-10-2022

Financiële problemen maken ondernemers extra kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit en afpersing, zowel digitaal als fysiek.

10-10-2022

pensioenspecialisten en bestuurders van de Pensioenfederatie, VNO-NCW en MKB-Nederland, CNV, LTO Nederland en FNV gaan uitgebreid in op het belang van de nieuwe pensioenwet.

05-10-2022

‘Johan Remkes heeft een doorwrochte analyse opgeleverd die helpt om uit de stikstofimpasse te komen, zowel op de korte als de lange termijn.'

04-10-2022

Tegemoetkoming energiekosten (TEK) met terugwerkende kracht in de maak voor het energie-intensieve mkb.