Vergaande maatregelen nodig om elektriciteit toegankelijk te houden

18-10-2023

Met het oog op de verduurzaming van bedrijven is het keihard nodig dat het bestaande net zo goed mogelijk wordt benut en uitbreiding en verzwaring van het stroomnet fors worden versneld. Het overal overvolle stroomnet vraagt om nieuwe creatieve oplossingen en het is goed dat overheid, netbeheerders en installateurs daarmee nu aan de slag gaan, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de vergaande plannen die minister Jetten van Klimaat en Energie vandaag met de netbeheerders heeft gepresenteerd. Zij roepen op om alles in het werk te stellen om toegang tot het stroomnet te verbeteren.

 

Het stroomnet is overvol en dit vormt een enorme belemmering voor bedrijven om te elektrificeren en voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030. Het leidt ook tot vertraging van de woningbouw en verslechtert het investeringsklimaat voor bedrijven om hier uit te breiden of te vestigen. Het is daarom goed dat het kabinet inzet op meerdere sporen. VNO-NCW en MKB-Nederland gaan nader onderzoeken hoe de maatregelen in de praktijk voor bedrijven uitwerken. Met name flexibeler gebruik van het net kan een deel van de oplossing zijn waar het bedrijfsleven aan kan bijdragen.

 

Wachtrijen

Volgens de netbeheerders staat er nu voor 105 GW aan aanvragen in de wachtrij. Dat zijn ongekende volumes. Ter vergelijking: in 2021 lukte het TenneT om voor 9,9 GW aan te sluiten. De ondernemersorganisaties pleiten al langer voor inzage voor ondernemers in die wachtrijen, zodat zij kunnen bepalen wanneer zij hun investeringsbeslissingen kunnen nemen. Nu hebben ze geen idee wanneer zij ‘aan de beurt’ zijn.

 

Handelingsperspectief

VNO-NCW en MKB-Nederland pakken graag de uitdaging op om bedrijven op bedrijventerreinen meer handelingsperspectief te bieden. Dit gaan zij doen door beter de mogelijkheden van opwek en verbruik van energie op elkaar af te stemmen en energie te delen. Hierdoor ontstaat in de energyhub mogelijk meer ruimte op het stroomnet waardoor het ook weer mogelijk wordt om nieuwe bedrijven aan te sluiten.