Steun voor Woonagenda noodzaak om woningbouw vlot te trekken

29-02-2024

Een brede maatschappelijke coalitie presenteert vandaag de Uitvoeringsagenda Wonen om het enorme woningtekort in ons land in te lopen. Jaarlijks moeten er minstens 100 duizend nieuwe woningen bij worden gebouwd om de achterstand die al jaren alleen maar verder oploopt in te halen. ‘Een belangrijk signaal’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland, dat navolging verdient.

 

Provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties komen vandaag samen tijdens een landelijke Woontop in Den Haag. In de Uitvoeringsagenda Wonen die ze daar tekenen, vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te ondersteunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken. 

Zo moet het Rijk zorgen voor structurele overheidsfinanciering voor investeringen in woningbouw en bereikbaarheid. Om sneller én goedkoper te bouwen zijn verder landelijke uniforme eisen nodig. Kortere procedures en vergunningverlening, aanpassing van wetgeving en het zwaarder laten wegen van het belang van woningzoekenden helpen om woningbouwprojecten sneller tot uitvoering te brengen. Belangrijk ook is dat stikstofregels geen blokkade opwerpen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat de politieke partijen deze breed gedragen oproep meenemen. Overheden, marktpartijen en consumentenorganisatie moeten de handen ineenslaan om de woningbouw zo veel mogelijk op gang te krijgen en te houden. Zoals de ondernemingsorganisaties in een brief aan voormalig informateur Plasterk al aangaven, is een - betaalbaar - dak essentieel voor de bestaanszekerheid van Nederlanders. Met een groter aanbod van woningen (in alle soorten) helpen ondernemers de prijs van wonen te drukken. Bindende afspraken maken tussen het Rijk en gemeenten en provincies dragen bij aan méér woningbouwlocaties, In steden én dorpen én weilanden, vlottere bouwvergunningen op plekken waar snel kan worden gestart, een startbouwimpuls en een doorbouwgarantie.