‘Veel meer samenwerking nodig tegen hybride dreigingen’

04-06-2024

‘Het nieuwe advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de toegenomen hybride dreigingen komt geen dag te vroeg gelet op alle dreigingen waar de samenleving en bedrijven mee te maken hebben. Bovendien sluit het naadloos aan bij de recente update van de strategie van VNO-NCW en MKB-Nederland waarin de pijler ‘weerbaarheid’ is toegevoegd aan de strategie van de ondernemersorganisaties naast een sociale, duurzame en sterke economie.’ Dat zei Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW vandaag bij het in ontvangstnemen van het nieuwe rapport.

 

Fundamentele verslechtering van de veiligheidssituatie

In april signaleerden de ondernemersorganisaties al in de update van hun koers dat er de afgelopen jaren een fundamentele verslechtering heeft plaatsgevonden van de internationale veiligheidssituatie met een grootschalige oorlog en dreiging aan de Europese oostgrens. Ook bedreigen cybercriminelen en staten dagelijks onze kritieke (digitale) infrastructuur en democratie, blijft Europa achter in de wereldwijde technologierace en zien we steeds grotere afhankelijkheden van specifieke landen voor (kritieke) grondstoffen.

 

‘Kijk over sectoren heen’

In een korte toespraak prees Thijssen de auteurs van het rapport en vooral de aanbeveling om over sectoren heen te kijken bij het aanpakken van alle hybride dreigingen die er momenteel zijn. ‘Veel van de dreigingen gaan dwars door sectoren heen en kunnen daardoor onze hele economie verlammen als we niet alerter worden’, aldus de VNO-NCW-voorzitter die wees op o.a. de gevaren van het stilvallen van de elektriciteitsvoorziening.

 

‘Intensiveren van de samenwerking’

In haar betoog pleitte Thijssen daarom mede namens MKB-Nederland voor een intensievere samenwerking vanuit de overheid met álle sectoren die geraakt kunnen worden. ‘Juist vanuit onze rol als koepel van het bedrijfsleven hebben we al die kennis en sectoren in huis en overzien we de hele economie. Wij denken dan ook graag mee en benut ons’ zei ze tot de aanwezigen in de zaal. In dit verband was Thijssen ook positief over de aanbeveling van de  AIV om de Nationale Veiligheidsraad (NVR) te versterken en nauw te laten samenwerken met het georganiseerd bedrijfsleven.

 

Extra aandacht voor samenwerking met defensie

Verder pleitte de VNO-NCW voorzitter voor een intensievere samenwerking met het ministerie van Defensie ten aanzien van alle hybride dreigingen. ‘De mensen in onze bedrijven, van AI-specialisten tot anderen, kunnen helpen, maar dit vraagt nauwe samenwerking, voorbereiding en afstemming.’ Ook voor andere aanpassingen zoals in de infrastructuur is volgens Thijssen intensieve afstemming nodig, zodat we ons beter kunnen voorbereiden en steeds de goede dingen doen voor zowel onze economie als voor onze veiligheid. ‘De samenwerking met defensie op tal van terreinen is er, maar er moet serieus gas bij gelet op de volle breedte van de dreigingen die we de revue zien passeren momenteel.’

 

Meer weten?

Lees hier het hele rapport van de  AIV. En lees hier wat we doen op de pijler weerbaarheid en economische veiligheid.