Een sterk Europa is goed voor Nederland, vindt De Nederlandsche Bank

19-01-2021

Multilaterale samenwerking is in de wereld van vandaag niet langer vanzelfsprekend. Veranderende internationale verhoudingen en opkomend protectionisme zijn aan de orde van de dag. Een nieuwe studie van De Nederlandsche Bank (DNB) maakt duidelijk welke bedreigingen dat meebrengt voor de open Nederlandse economie. De oplossing volgens DNB? Een sterkere Europese Unie.

 

Economisch nationalisme in opkomst

De DNB-studie stelt dat machtsverhoudingen verschoven zijn, de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aan relevantie verloren heeft en het wantrouwen tegenover vrijhandel is toegenomen. China heeft zich niet aan het Westerse economische systeem aanpast en ook steeds meer Westerse landen zetten zich af tegen samenwerking. De Brexit is een voorbeeld van de opkomst van economisch nationalisme.

 

Nederland sterk afhankelijk van internationale handel

Voor Nederland zijn deze ontwikkelingen slecht nieuws. Als exportland zijn wij bij uitstek de dupe van ‘deglobalisering’. In 2018 werd 34% van het Nederlandse bbp verdiend met de uitvoer van goederen en diensten, wat ons 2,4 miljoen voltijdsbanen opleverde. Dankzij handelsverdragen die de EU met derde landen zoals Korea en Japan heeft gesloten is 60% van de totale Nederlandse uitgevoerde toegevoegde waarde beschermd tegen protectionisme, maar voor het resterende deel loopt Nederland wel degelijk een risico.

 

EU voor Nederland van groot belang

Met 446 miljoen inwoners is de EU een véél grotere markt dan Nederland met 17 miljoen inwoners. De EU is daarom een partner met gewicht in handelsonderhandelingen. Ook op politiek vlak kan Nederland in EU-verband meer invloed uitoefenen dan alleen. Nederland heeft baat bij een sterke Unie, die een rol kan spelen op het wereldtoneel en namens de lidstaten handelsakkoorden afsluit. Ook een verdere integratie van de interne markt is voor Nederland belangrijk. Het gaat dan met name om de interne markt voor diensten, waar wij al eerder over schreven. DNB is verder van mening dat de EU protectionisme tegen zou moeten gaan door het toenemende wantrouwen jegens handelsliberalisering aan te pakken. Ten slotte is een actieve rol van de EU in de hervorming van de WTO cruciaal.

 

De conclusies van de DNB sluiten aan bij de Europa-standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland. Wij zijn voorstander van een sterke Europese Unie, omdat de interne markt en de eurozone van groot belang zijn voor onze ondernemers. De nieuwe DNB-studie bevestigt dat de EU Nederland veel economische groei oplevert en toont duidelijk aan dat een sterk Europa onmisbaar is voor het behoud van onze welvaart.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.