Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op eigentijds ondernemerschap. Kern is dat de onderneming waarde toevoegt; niet alleen op economisch, maar ook op sociaal en ecologisch gebied. Zowel in de eigen activiteiten als in de keten van toeleveranciers en afnemers. Dit komt terug in de missie, strategie en managementsystemen van bedrijven en hun concrete operaties.

 

Nieuwe kansen

Elke onderneming heeft invloed op, maar is tegelijk afhankelijk van de maatschappij en van de natuur (denk aan emissies, grondstoffen). Maatschappelijk ondernemen betekent: bewustworden van de eigen 'impact', van de eigen 'footprint' en proberen die te beperken. Dat is een continu verbeterproces. MVO geeft bedrijven tal van nieuwe kansen. Want duurzame ontwikkeling vraagt om nieuwe innovaties in producten en processen en creëert nieuwe markten.

 

Juiste voorwaarden

Het Nederlandse bedrijfsleven is internationaal toonaangevend op het gebied van MVO. Het is daarbij zaak het bedrijfsleven niet te belasten met nationale, Europese en internationale MVO-regelgeving. Versnelling van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen komt niet tot stand door wetgeving. Overheden kunnen wel de juiste voorwaarden in de (internationale) markt helpen creëren voor bedrijven die duurzaam ondernemen.

 

Publicaties

Specifieke wet- en regelgeving voor MVO is ongewenst omdat maatschappelijk ondernemen een kwestie is van maatwerk. Elk bedrijf maakt daarbij keuzes die passen bij zijn sector, omvang, regio en geschiedenis. Deze lijn is neergelegd in de diverse, unanieme SER-adviezen en rapporten over (internationaal) maatschappelijk ondernemen: 'De winst van waarden' (2000), Duurzame Globalisering (2008), de Voortgangsrapportages (2009, 2011) en de Eindevaluatie Initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (juni 2012). Belangrijk zijn de vernieuwde recente internationale kaders: de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2011) en de UN Guiding Principles inzake Business and Human Rights (het zgn. Ruggie framework, 2011).

VNO-NCW heeft zijn visie op Duurzaamheid/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neergelegd in het boek Onze gemeenschappelijk toekomst (2012).

Lees meer
Brochure
10-12-2018
Global challenges, Dutch solutions
Ondernemers inspireren ondernemers! Dat motto staat centraal in deze tweede uitgave van de Sustainable Development Goals-brochure. De SDGs sluiten aan bij de inzet en het dna van Nederlandse ondernemers om duurzame waarde te creëren, hier en wereldwijd. Wil je aan de slag met de SDGs maar weet je niet precies hoe? Download dan ook het handige SDG-stappenplan.