Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) staat voor bedrijfsmatig handelen met respect voor mens en milieu. IMVO raakt aan de ‘license to operate’ van bedrijven. Dit maakt dat bedrijven een intrinsieke motivatie voelen om duurzame en sociale stappen te zetten en daar een business opportunity in zien. De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties hebben dit effect versterkt.

Wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Het kader voor IMVO wordt bepaald door internationale richtlijnen, namelijk de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Volgens deze richtlijnen worden ondernemingen geacht de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van hun handelen te identificeren, te voorkomen en te verminderen en verantwoording af te leggen over hoe zij omgaan met geïdentificeerde risico’s (het uitvoeren van due diligence – gepaste zorgvuldigheid). Op deze manier kan het risico dat ondernemingen via de eigen bedrijfsactiviteiten of in de toeleveringsketen betrokken raken bij misstanden, zoals kinderarbeid of milieuschade, worden beperkt.

Op dit moment heeft Nederland hier geen wettelijke verplichting aan gekoppeld, maar is er gekozen voor sectorconvenanten. Kern hiervan is dat men in een multistakeholder setting - met bedrijven, NGO’s en vakbonden en de overheid - aan de slag gaat met het voorkomen van misstanden. Van deze IMVO-convenanten zijn er momenteel tien: kleding & textiel, banken, goud, hout, voedingsmiddelen, verzekeringen, de pilots natuursteen, plantaardige eiwitten, pensioenen en metallurgische industrie.

 

Toekomstig IMVO-beleid

In het advies van de SER ‘samen naar een duurzame ketenimpact’ wordt een weg ingeslagen naar een combinatie van verplichtende en vrijwillige maatregelen, waarbij de verplichting vorm zou moeten krijgen in Europese due diligence wetgeving.

Naast het belang van een level playing field, vergroot een Europees traject  ook de kans dat Europese supply chain partners voldoen aan de normen en  worden daarmee risico’s in de keten voor Nederlandse bedrijven verkleind. VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken daarbij wel dat een wettelijke plicht volledig in lijn moet zijn met de huidige VN- en OESO-kaders en regels proportioneel en werkbaar moeten zijn. Ze moeten vooral gericht zijn op de toekomst, om tot verbetering van het zorgvuldigheidsproces te komen.

Een IMVO-steunpunt kan daarnaast behulpzaam zijn om kennis en ondersteuning te bieden aan ondernemers die een verbetering willen bereiken in hun proces van due diligence.

Ook de rol van de overheid blijft belangrijk in het aankaarten van IMVO-schendingen in andere landen.

 

Hoe VNO-NCW en MKB-Nederland bedrijven ondersteunen bij IMVO

Bedrijven die aan de slag willen met MVO krijgen vaak hulp en begeleiding binnen hun eigen branchevereniging. Tevens kunnen zij zich aansluiten bij IMVO-sectorconvenanten.

Veel bedrijven die zich willen committeren aan de onderliggende waarden van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, sluiten zich ook aan bij het door VNO-NCW gesteunde Global Compact Netwerk Nederland.

Global Compact Netwerk Nederland is het Nederlandse netwerk van UN Global Compact, het grootste private duurzaamheidsinitiatief gelieerd aan de Verenigde Naties. De bedrijven die lid zijn committeren zich aan de tien principes op milieu, arbeid, mensenrechten en anti-corruptie en rapporteren jaarlijks over hun voorgang. Via de UNGC academy, diverse evenementen, action platforms en impact programma’s worden bedrijven geholpen bij het vergroten van hun impact op de SDG’s.

Lees meer
Brochure
Bilderbergspecial 2024 Dealen met dilemma's
26-01-2024
Forum special Bilderberg 2024: Dealen met dilemma's
Dilemma's, wie heeft er niet mee te maken? Als ondernemer, politicus, ceo, ngo, bestuurder, vakbondsvertegenwoordiger of gewoon mens. Het gaat vaak om ingewikkelde morele afwegingen en kiezen uit twee kwaden. Haalt een ondernemer grondstoffen uit een conflictgebied? Hoe gaat een universiteitsbestuurder om met weerstand tegen het samenwerken met bedrijven? Produceert een familiebedrijf toch spullen voor ons leger omdat het oorlog is op ons continent en we niet meer blind op de VS kunnen varen? Of wat als je bij een hack moet kiezen tussen criminaliteit faciliteren en je bedrijf platleggen?