Voorlopig akkoord over Europese due diligence regels

20-12-2023

Op 13 december is tijdens de politieke triloog een akkoord bereikt tussen de Raad, Europese Commissie en het Europees Parlement over de verplichte due diligence regels (IMVO). De tekst ondergaat nu de laatste verfijningen waarna het EP en de Raad een laatste akkoord moeten geven. Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wij blij dat er een akkoord is bereikt dat waarschijnlijk nog voor de verkiezingen goedgekeurd kan worden.

 

Belangrijke wijzigingen doorgevoerd

Dit voorstel betekent een aardverschuiving voor ondernemers. Hoewel dit natuurlijk een enorme opgave is voor bedrijven en kan lijden tot een hoge administratieve last is de hoop en ambitie om ook echt een impact te hebben op de wereld.

Ook zijn er een paar zeer belangrijke wijzigingen ten opzichte van het eerdere voorstel van de Europese Commissie. Zo is het voorstel meer in lijn gebracht met de OESO-richtlijnen, onder andere door een duidelijk onderscheid te maken tussen aansprakelijkheid voor het eigen handelen en ene verantwoordelijkheid (inspanningsverplichting) om het handelen van andere te verbeteren.

Ook is het realisme van belang dat een bedrijf niet alles tegelijkertijd kan aanpakken en in plaats daarvan opereert op basis van een risicoanalyse en een aan de hand daarvan gemaakte prioritering. Due diligence is een proces dat niet van de ene op de andere dag klaar is. Kernpunt is engagement met relevante stakeholders. Het doorvoeren en analyseren van verbeteringen is een proces van trial and error, waar wel de ruimte voor moet worden gegeven.

 

Nog lang niet af

Hoewel er met dit voorstel een zeer significante opgave voor bedrijven ligt, is ook de wetgeving nog niet af. De financiële sector valt helaas nog niet volledig binnen de scope van het voorstel maar er is een review clause opgenomen om- na uitvoering van ene impact assessment- de sector wel hieronder te brengen.

Ook moet bij de implementatie en uitvoering van de wetgeving erop gelet worden dat dit niet tot grote verschillen zal leiden tussen de lidstaten. Gelukkig zijn een aantal artikelen met definities (6 tot en met 8) geharmoniseerd waardoor daar geen verschil zal ontstaan. Verder zal de Europese Commissie ene rol moeten spelen om de uitwerking in landen beter op elkaar af te stemmen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.