Corona & coronaplannen

Bent u ondernemer en op zoek naar maatregelen in verband met het coronavirus? Hier vindt u de laatste informatie.

Bent u ondernemer en op zoek naar maatregelen in verband met het coronavirus? Of bent u benieuwd naar steunmaatregelen voor corona en het terugbetalen daarvan? Hier vindt u de laatste informatie. 

 

Coronaplannen van sectoren en de veiligheid van werknemers

Sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hebben gehad met sluiting en/of beperkende maatregelen, is gevraagd om coronaplannen op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord kunnen inrichten en welke maatregelen zij daarvoor het meest werkbaar achten. 

 

Uiteraard moeten alle bedrijven – ook die bedrijven die geen sectorplan hebben moeten maken – ook nadenken over veilige werkomstandigheden voor hun medewerkers. Hiertoe hebben VNO-NCW en MKB-Nederland ook uitdrukkelijk een oproep gedaan aan de leden. Veiligheid op de werkvloer maakt echter uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de sectorplannen. 

Waar kan ik de coronaplannen van sectoren vinden?

Alleen de sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hebben gehad met sluiting en/of beperkende maatregelen is gevraagd om zogenoemde sectorplannen in te dienen. Deze coronaplannen verschillen onderling qua opzet en inhoud (er is geen vast format vastgesteld) en u vindt ze hier:

Sectorplan kappers
Sectorplan pedicures - scenario geel

Sectorplan pedicures - scenario oranje
Sectorplan pedicures - scenario rood

• Sectorplan dagrecreatie

Sectorplan watersport en recreatie

Protocol General Aviation (GA)

Sectorplan internationale ferries

Sectorplan van Koninklijke Horeca Nederland en de Horeca Alliantie 

Sectorplan publieksevenementen & zakelijke markt

Sectorinput schoonheidsspecialisten

Sectorplan gezelschapsdieren

Sectorale aanpak detailhandel
Hygiënemaatregelen sekswerkers
Preventieplan arcade- en kansspelsector
Maatregelenladder sport
Sectorplan culturele en creatieve sector

Sectorplan recreatieve dienstverlening

Sectorplan rijscholen en rijexamens

Sectorplan wegvervoer

Maatregelenladder jeugdzorg

• Toelichting maatregelenladder jeugdzorg
Protocol visserij vervoer 

Sectorale aanpak sauna's en wellnessbranche

Protocol vleesverwerkende industrie (pluimvee)

Sectorplan vleesverwerkende industrie (roodvlees)

• Modelprotocol vleessector

Sectorplan reisbranche

• Maatregelenladder zeecruises

Maatregelenladder Zorgvervoer & Taxi

Sectorplan openbaar vervoer

Leidraad intelligente doorstart visserij

Maatregelenladder visserij

Sectorplan zeilende binnenvaart

Sectorplan riviercruises 

 

Deze sectoren hebben op eigen initiatief een sectorplan opgesteld:

• Sectorplan luchtvaart

• Sectorplan masseurs

• Sectorplan schoonmaakbranche

 

Wat is de status van deze coronaplannen?

De samenleving open houden is het uitgangspunt van de langetermijnaanpak corona. Onderdeel van deze aanpak is dat verschillende sectoren sectorplannen hebben uitgewerkt. In de sectorplannen beschrijven de verschillende sectoren met welke maatregelen zij het beste kunnen werken in verschillende fases van de coronapandemie. Denk hierbij aan de inachtneming van bepaalde basisregels als niezen in je ellenboog, handen wassen, extra aandacht voor ventilatie, et cetera.
Sectoren en branches hebben voor het maken van de plannen gebruik gemaakt van de eigen best practices en ervaringen met corona. Dit betekent dat coronaplannen van sectoren onderling verschillen, want maatregelen die werken in de ene sector zijn niet per se maatregelen die in een andere sector ook goed uitpakken.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Vind ik ook maatregelen voor de werkvloer in de coronaplannen van sectoren?

In de coronaplannen hebben sectoren op verzoek van de overheid uitgewerkt welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om hun bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord in te richten.
Hoewel in sommige sectorplannen wel maatregelen voor de werkvloer zijn uitgewerkt, zijn de coronaplannen daar uitdrukkelijk niet voor bedoeld.
Uiteraard is het belangrijk dat sectoren, branches en individuele bedrijven wel maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers veilig kunnen werken. Voor het updaten van Risico-Inventarisatie en -Evaluaties (RI&E) in verband met COVID-19 zijn meer tips te vinden in het Arboportaal

Wat kan ik doen om verspreiding van het virus op de werkvloer te voorkomen?

Uiteraard is het belangrijk dat sectoren, branches en individuele bedrijven maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers veilig kunnen werken. Voor het updaten van Risico-Inventarisatie en -Evaluaties (RI&E) in verband met COVID-19 zijn meer tips te vinden in het Arboportaal.

Werkgevers kunnen daarnaast het gesprek aangaan met werknemers over vaccineren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de tips op onze pagina: Twijfel over vaccineren? Laat je informeren.

Lees verder de handreiking ventilatie voor gebouwbeheerders en -eigenaars van VWS. De handreiking gaat uit van 'benutten van wat je hebt' en omvat vijf algemene tips. Een detailpagina met meer informatie vindt u hier.

Welke coronasteun moeten worden terugbetaald?

Ondernemers konden tijdens de coronacrisis gebruik maken van een steunpakket van het kabinet, waaronder: de uitstel van belastingbetaling, een voorschot op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) of een tegemoetkoming via de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). De uitgestelde belasting moet terugbetaald worden. Voor de TVL en NOW geldt alleen dat het teveel ontvangen geld terugbetaald moet worden.

Hoeveel ondernemers moeten belastingschulden terugbetalen?

Ondernemers konden tijdens de coronacrisis – als onderdeel van het steunpakket van het kabinet – uitstel van belastingbetaling aanvragen.
In totaal hebben zo'n 400.000 ondernemers van die mogelijkheid gebruikgemaakt. Van de totale belastingschuld van circa 47 miljard euro is inmiddels 37 miljard afbetaald.
Op dit moment hebben ongeveer 153.000 bedrijven nog een gezamenlijke schuld van 9,6 miljard euro openstaan.
De betalingsregelingen van ongeveer een derde van deze ondernemers (54.000) zijn beëindigd. De verwachting is dat ongeveer 3,5 miljard oninbaar zal blijken.
Ondernemers met een betalingsregeling mogen de schuld in kleinere delen aflossen. Maar als zij niet (op tijd) betalen kan de betalingsregeling worden ingetrokken.
De coronaregelingen zijn op dit moment niet meer beschikbaar.

Hoe werkt de terugbetaling van belastingschulden vanaf 1 oktober 2022?

Ondernemers moeten hun schuld aan de Belastingdienst met ingang van 1 oktober 2022 terugbetalen.
Zij hebben daarvoor in principe vijf jaar de tijd (60 maandelijkse termijnen).
Gedurende de terugbetalingsperiode is invorderingsrente verschuldigd. Tot 30 juni 2022 was de invorderingsrente 0,01 procent. Op 1 juli 2022 werd het percentage invorderingsrente op 1 procent vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2 procent, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4 procent op 1 januari 2024.

Meer informatie vindt u hier.

Wat moet ik doen als ik problemen heb bij terugbetaling?

Ondernemers die moeite hebben om aan die maandelijkse terugbetaaltermijnen te voldoen, kunnen - onder bepaalde voorwaarden - bij de Belastingdienst vragen om:
• een eenmalige betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen; 
• betaling per kwartaal in plaats van per maand;
• een langere termijn van terugbetaling (maximaal 7 jaar/84 maanden).

Ook ondernemers die al achterlopen met terugbetaling kunnen een betaalpauze van maximaal 6 maanden aanvragen. Die betaalpauze werkt dan terug.

Meer informatie over deze versoepelde betalingsregeling en de voorwaarden vindt u hier.

Hoe werkt terugbetaling van te veel ontvangen TVL?

Tijdens de coronacrisis hebben zo'n 420.000 bedrijven een voorschot TVL (tegemoetkoming vaste lasten) ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moe(s)ten op dit moment zo’n 55.000 ondernemers dit voorschot geheel of gedeeltelijk dit voorschot terugbetalen, omdat hun daadwerkelijke omzetverlies uiteindelijk lager was dan geraamd. Ondernemers voor wie dit geldt, krijgen daarover bericht van RVO of hebben dat reeds ontvangen.

Hoe gaat het proces van terugbetalen?

De RVO biedt verschillende mogelijkheden om de te veel ontvangen TVL terug te betalen:
• Ondernemers spreken een persoonlijke betalingsregeling af;
• Ze kunnen uitstel van betaling aanvragen;
• Ze betalen het bedrag in één keer terug of in termijnen van 6, 12, 18 of 24 maandelijkse betalingen.
Met een betalingsregeling kan bijvoorbeeld een terugbetaaltermijn van vijf jaar worden afgesproken. RVO brengt geen rente in rekening en scheldt bedragen lager dan 500 euro vrij.
Voor meer informatie over de terugbetaling van TVL, klik hier.

Als ondernemer problemen met terugbetaling? Altijd reageren

RVO bracht eind september 2022 naar buiten dat zij het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel TVL ontvingen doorstuurt naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het betreft ondernemers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen en niet reageren op veelvuldige berichten en telefoontjes. RVO adviseert ondernemers om altijd contact op te nemen, ook al komt terugbetaling slecht uit. Er zijn tal van terugbetaalmogelijkheden en via het CJIB lopen de kosten alleen maar verder op.

Hoe werkt het terugbetalen van te veel ontvangen NOW?

Net als bij de TVL zijn er ook ondernemers die op grond van de definitieve berekeningen te veel NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) hebben ontvangen en het voorschot (deels) moeten terugbetalen. De ondernemers voor wie dat geldt, krijgen daarover bericht van UWV.
Net als RVO biedt ook UWV verschillende mogelijkheden als ondernemers het bedrag niet in één keer kunnen terugbetalen:
• Ondernemers kunnen (per aanvraagvak) een betalingsregeling met UWV afspreken;
• Terugbetaling kan in termijnen;
• Ondernemers kunnen een betaalpauze (van maximaal 1 jaar) krijgen.
Ook bij UWV wordt geen rente in rekening gebracht over het bedrag dat ondernemers moeten terugbetalen.
Voor meer informatie, kijk op de website van het UWV.

 

 
Lees meer
Informatieblad
Infoblad
12-05-2021
Infoblad het testlandschap
Testen kunnen ons helpen om het sociaal en economisch verkeer zo veel en zo veel en veilig mogelijk door te laten gaan, maar moeten met beleid worden ingezet.