Curatorium

Het Curatorium vervult de rol van onafhankelijk 'klankbord' voor bestuur en directie van VNO-NCW als het gaat om de maatschappelijke positionering van VNO-NCW. De advisering kan betrekking hebben op concrete, actuele beleidsonderwerpen en daarbij kan het gehele spectrum van voor VNO-NCW relevante thema's aan de orde komen. Het Curatorium heeft een eigen voorzitter en kent een tiental leden met diverse maatschappelijke achtergronden, waaronder tenminsten enkelen met een ondernemersachtergrond.

 

Lid zijn:

 • Dick Boer (voorzitter, voormalig CEO Ahold Delhaize),
 • Hans Borstlap (voormalig lid van de Raad van State),
 • Wim van de Donk (Commissaris van de Koning Noord-Brabant),
 • Annemarie van Gaal (Van Gaal & Company),
 • Frank de Grave (lid van de Raad van State),
 • Bert van der Haar (!PET),
 • Frank Heemskerk (Secretaris-Generaal van de European Round Table of Industrialists ERT),
 • Jaap de Hoop Scheffer (Universiteit Leiden),
 • Noé van Hulst (permanent vertegenwoordiger bij de OESO),
 • Niek Jan van Kesteren (lid Eerste Kamer),
 • Tjark de Lange (Kapp Nederland),
 • Kees Storm (oud-voorzitter Raad van Bestuur Aegon) en
 • Hans Wiegel (oud-voorzitter Zorgverzekeraars Nederland).