Curatorium

Het Curatorium vervult de rol van onafhankelijk 'klankbord' voor bestuur en directie van VNO-NCW als het gaat om de maatschappelijke positionering van VNO-NCW. De advisering kan betrekking hebben op concrete, actuele beleidsonderwerpen en daarbij kan het gehele spectrum van voor VNO-NCW relevante thema's aan de orde komen. Het Curatorium heeft een eigen voorzitter en kent een tiental leden met diverse maatschappelijke achtergronden, waaronder tenminsten enkelen met een ondernemersachtergrond.

 

Lid zijn:

 • Dick Boer (voorzitter, voormalig ceo Ahold Delhaize),
 • Robert Jan Smits (voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven),
 • Marlies van Wijhe (algemeen directeur Koninklijke Van Wijhe Verf),
 • Wouter Koolmees (voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid),
 • Wiebe Draijer (voorzitter groepsdirectie Rabobank)),
 • Frank de Grave (staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State en voorzitter raad van advies ING),
 • Frans Blom (voorzitter raad van commissarissen Van Lanschot Bankiers),
 • Frank Heemskerk (secretaris-generaal van de European Round Table for Industry),
 • Joyce Sylvester, dijkgraaf Amstel Gooi en Vecht en voorzitter van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme,
 • Inge Bryan (managing director van Fox-IT),
 • Jolande Sap (voorzitter MIT, bestuurslid Nederlandse Emissieautoriteit, commissaris KPN en KPMG, non-executive director Renewi).