Curatorium

Het Curatorium vervult de rol van onafhankelijk 'klankbord' voor bestuur en directie van VNO-NCW als het gaat om de maatschappelijke positionering van VNO-NCW. De advisering kan betrekking hebben op concrete, actuele beleidsonderwerpen en daarbij kan het gehele spectrum van voor VNO-NCW relevante thema's aan de orde komen. Het Curatorium heeft een eigen voorzitter en kent een tiental leden met diverse maatschappelijke achtergronden, waaronder tenminsten enkelen met een ondernemersachtergrond.

 

Lid zijn Hans Borstlap (voormalig lid van de Raad van State), Wim van de Donk (Commissaris van de Koning Noord-Brabant), Annemarie van Gaal (Van Gaal & Company), Frank de Grave (voorzitter coöperatiebestuur PGGM), Bert van der Haar (!PET), Frank Heemskerk (Wereldbank), Noé van Hulst (permanent vertegenwoordiger bij de OESO), Niek Jan van Kesteren (lid Eerste Kamer), Tjark de Lange (Kapp Nederland), Jaap de Hoop Scheffer (Universiteit Leiden), Kees Storm (oud-voorzitter Raad van Bestuur Aegon) en Hans Wiegel (oud-voorzitter Zorgverzekeraars Nederland).