Wat is Jong Management?

Jong Management (JM) is een zelfstandige vereniging, gelieerd aan vereniging VNO-NCW, die zich richt op jonge ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar binnen marktgerichte ondernemingen en organisaties. Leden van JM vervullen een leidinggevende functie en zijn (mede-)verantwoordelijk voor het beleid in hun bedrijf. Door vele jaarlijkse activiteiten komen zij in contact met elkaar en vormen een hecht netwerk. JM heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen, kennis en inzicht te verwerven op sociaal-economisch en managementgebied en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten.

 

JM heeft 30 regionale kringen die gemiddeld 35 leden tellen. Activiteiten vinden doorgaans maandelijks plaats en bestaan onder andere uit bedrijfsbezoeken, workshops, thema-avonden en projectbijeenkomsten. De voorzitter van JM heeft zitting in het bestuur van VNO-NCW.