Provincies willen betere treinverbindingen met Duitsland

22-06-2020

Om de concurrentie met het vliegtuig het hoofd te bieden, moeten treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland sneller en beter op elkaar aansluiten. Alleen dan zijn reizigers te verleiden om in plaats van het vliegtuig de trein te nemen. Dat schrijven de Nederlandse grensprovincies, de provincie Zuid-Holland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) en haar Duitse ambtsgenoot Ferlemann.

 

Toekomstvisies

Volgens de Nederlandse grensprovincies en de Duitse deelstaat werken zowel Nederland als Duitsland op dit moment aan nationale toekomstvisies voor het spoor, maar worden de plannen onderling niet of nauwelijks afgestemd. Dat moet anders, omdat de treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland langzaam zijn en de dienstregelingen geen rekening met elkaar houden, met als gevolg lange overstaptijden.

 

Knelpunten

De provincies constateren dat grensoverschrijdende treinverbindingen niet dezelfde kwaliteit hebben als de nationale treindiensten. "Het aantal verbindingen is beperkt, de frequenties zijn over het algemeen laag en de grensoverschrijdende reiziger ziet zich nog steeds geconfronteerd met talloze drempels ten aanzien van informatie, ticketing en tarifering", schrijven de provincies. Om deze knelpunten op te lossen willen de provincies meer steun van nationale overheden, onder andere voor de verbindingen tussen Zwolle en Münster, Enschede en Dortmund, Eindhoven/Arnhem en Düsseldorf en Maastricht en Aken.

 

Hogesnelheidslijn

Ook de treinverbindingen tussen de Randstad en de grote Duitse steden moeten beter, vinden de provincies. Ze pleiten onder andere voor een verbetering van hogesnelheidstreinverbindingen, bijvoorbeeld op de trajecten tussen de Randstad, Utrecht, Arnhem en Heerlen met steden als Keulen, Frankfurt en Berlijn.