Ontslagrecht

Bedrijven moeten wendbaar en weerbaar zijn zodat ze zich snel kunnen aanpassen als de omstandigheden daarom vragen. Dat vereist een ontslagstelsel dat hieraan bijdraagt. Ook moet het ontslagstelsel de dynamiek, flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt bevorderen.

Werk en zekerheid

De invoering van de Wet Werk en zekerheid in 2015 was bedoeld om daar een bijdrage aan te leveren. Bij de verdere uitwerking en aanpassing via de Wet Arbeidsmarkt in balans moet hier een vervolgstap in worden gezet. Het is belangrijk dat de UWV-procedure voor bedrijfseconomisch ontslag nog laagdrempeliger en eenvoudiger wordt, met name voor mkb-bedrijven. Verder is een snellere afronding nodig.

 

Kantonrechter

Voor de procedure via de kantonrechter is het belangrijk dat deze vereenvoudigd wordt. Een kritische blik naar allerlei geldende verplichtingen is nodig, zoals herplaatsing en scholing. Cruciaal is dat de zogeheten combinatiegrond voor ontslag wordt gerealiseerd. De praktijk leert namelijk dat er meerdere redenen kunnen zijn waardoor ontslag noodzakelijk is. Deze zal 1 januari 2020 in werking treden.

 

 

Lees meer
Informatieblad
15-01-2019
Infoblad Compensatie transitievergoeding voor werkgevers
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, voor de transitievergoeding die zij sinds 1 juli 2015 aan een werknemer moeten betalen. Met de informatie in dit infoblad kunnen werkgevers zich daarop voorbereiden.