Ontslagrecht

Een duur en star ontslagstelsel, jarenlang hét kenmerk van de Nederlandse arbeidsmarkt, beperkt de dynamiek, flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt. Daarom is het goed dat per 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid in werking treedt. Met deze wet worden substantiële stappen gezet om het ontslagrecht eenduidiger en goedkoper te maken. Een gemoderniseerd ontslagrecht moet tevens bijdragen aan een groter aanpassings-en daarmee concurrentievermogen van bedrijven.

Door de aanpassingen in het ontslagstelsel ontstaat een eenduidig ontslagrecht met kortere proceduretijd en lagere ontslagkosten. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid lopen via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege andere redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Dit moet leiden tot dejuridisering, kortere procedures en lagere ontslagkosten, mede door lagere vergoedingen in de vorm van een transitievergoeding.

Werknemers krijgen bij ontslag na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding om aan nieuw werk te komen. Voor de eerste tien jaar dienstverband wordt de transitievergoeding een zesde maand per half gewerkt jaar, daarna een  kwart maand per half gewerkt jaar. Er komt een maximum van 75.000 euro en voor mensen die meer verdienen wordt de vergoeding maximaal een jaarsalaris.

Brochure
26-11-2015
Waar helpt UWV u nu echt mee?
Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen. Met de belangrijkste informatie omtrent het nieuwe ontslagrecht, de modernisering Ziektewet en de nieuwe Participatiewet.