Arbeidsmarkt

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Werk is aan het veranderen, qua inhoud en organisatie. Om onze welvaart op peil te houden - ook in de toekomst - is een soepel werkende arbeidsmarkt met voldoende goed inzetbaar personeel belangrijk. Méér mensen moeten participeren. Flexibilisering, langer doorwerken, leren en ontwikkelen, tekorten én werkloosheid: allemaal realiteit op de arbeidsmarkt. Vanuit die gedachte is er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de arbeidsmarkt en om te komen tot structurele oplossingen.

Stijging vacatures

Door de economische groei is op de arbeidsmarkt een forse stijging van de werkgelegenheid te zien en daarmee ook het aantal vacatures over bijna de hele linie. De werkloosheid is de afgelopen jaren flink gedaald. We zien ook nog steeds een grote groep mensen met een uitkering. Er bestaan tekorten op de arbeidsmarkt bij veel werkgevers in veel sectoren. De kwalitatieve match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is in sectoren en voor functies een knelpunt. Dit zal toenemen, al geldt dit niet voor alle sectoren.

 

Duurzame inzetbaarheid

Investeren in opleiden (ook door de werkzoekende zelf), duurzame inzetbaarheid en het vermijden dat niet-werken aantrekkelijk is, zal de beste remedie zijn om ervoor te zorgen dat de productieve arbeidsparticipatie toeneemt. Dit moet in dienst staan van het versterken van de economie en bedrijvigheid.

 

Onderkant arbeidsmarkt

Langer doorwerken en inzetbaar blijven is vooral gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie vanaf 55 jaar. Maar voor werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt is dit eveneens van belang. De arbeidsparticipatie van allochtonen kan ook groeien door de juiste beroepskeuzes te maken. Wanneer werklozen met een uitkering kúnnen werken, dan moeten zij er alles aan doen om dit ook te doen, zelfs al is het werk op een lager niveau. Mensen met een arbeidsbeperking die niet participeren, zoals wajongeren, krijgen extra ondersteuning om aan werk te komen. Het voorgestelde arbeidsquotum als dwangmiddel is de komende jaren van tafel.

 
Lees meer
Informatieblad
Infoblad
03-12-2019
Infoblad: Associate degree
De Associate degree (Ad) is een zelfstandige tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs, met een wettelijk erkend diploma. De studie biedt vakmensen de gelegenheid hun vakmanschap in twee jaar tijd naar een hoger niveau te tillen. Door nauw overleg met werkgevers sluiten Ad-opleidingen goed aan bij de beroepspraktijk.