Arbeidsmarkt

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Werk is aan het veranderen, qua inhoud en organisatie. Om onze welvaart op peil te houden - ook in de toekomst - is een soepel werkende arbeidsmarkt met voldoende goed inzetbaar personeel belangrijk. Méér mensen moeten participeren. Flexibilisering, langer doorwerken, leren en ontwikkelen, tekorten én werkloosheid: allemaal realiteit op de arbeidsmarkt. Vanuit die gedachte is er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de arbeidsmarkt en om te komen tot structurele oplossingen.

Stijging vacatures

Door de economische groei is op de arbeidsmarkt een forse stijging van de werkgelegenheid te zien en daarmee ook het aantal vacatures over bijna de hele linie. De werkloosheid is de afgelopen jaren flink gedaald. We zien ook nog steeds een grote groep mensen met een uitkering. Er bestaan tekorten op de arbeidsmarkt bij veel werkgevers in veel sectoren. De kwalitatieve match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is in sectoren en voor functies een knelpunt. Dit zal toenemen, al geldt dit niet voor alle sectoren.

 

Duurzame inzetbaarheid

Investeren in opleiden (ook door de werkzoekende zelf), duurzame inzetbaarheid en het vermijden dat niet-werken aantrekkelijk is, zal de beste remedie zijn om ervoor te zorgen dat de productieve arbeidsparticipatie toeneemt. Dit moet in dienst staan van het versterken van de economie en bedrijvigheid.

 

Onderkant arbeidsmarkt

Langer doorwerken en inzetbaar blijven is vooral gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie vanaf 55 jaar. Maar voor werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt is dit eveneens van belang. De arbeidsparticipatie van allochtonen kan ook groeien door de juiste beroepskeuzes te maken. Wanneer werklozen met een uitkering kúnnen werken, dan moeten zij er alles aan doen om dit ook te doen, zelfs al is het werk op een lager niveau. Mensen met een arbeidsbeperking die niet participeren, zoals wajongeren, krijgen extra ondersteuning om aan werk te komen. Het voorgestelde arbeidsquotum als dwangmiddel is de komende jaren van tafel.

 

Wet arbeidsmarkt in balans en coronacrisis

 

WW-premie: 30-procentstoets bij overwerk wordt aangepast

Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betalen werkgevers sinds een lage WW-premie voor werknemers met vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In de wet staat ook dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet gaat de 30-procentstoets aanpassen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

 

Coulanceperiode verlengd tot 1 juli

Om te voldoen aan de voorwaarden voor een lage WW-premie hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen. Omdat het nu niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt de coulanceperiode verlengd tot 1 juli. Daarmee zal het coulanceregime voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, gelden tot en met 30 juni 2020.

Q&A over de gevolgen van de Russisch-Oekraïense oorlog voor ondernemers

Hier vindt u veel gestelde vragen en de antwoorden erop over de gevolgen van de Russisch-Oekraïense oorlog voor ondernemers.

 
Lees meer
Meer informatie
17-04-2024
Weekbulletin
03-04-2024
Weekbulletin
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.