Ton Ravesloot

Ton Ravesloot

Ton Ravesloot

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • bodemkwaliteit
 • bodemsanering
 • grondwaterkwaliteit
 • geluidshinder
 • geluidsnormen
 • energielabel gebouwen
 • leegstand
 • winkellocaties
 • energiebesparing
 • activiteitenbesluit
 • parkmanagement


+31 70 3490 332
+31 6 1135 1725