Divisie Beleid

Irene Linthorst geeft leiding aan de divisie Beleid, bestaande uit beleidsteams die in opdracht werken van de verenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Irene Linthorst

directeur beleid
+31 70 349 03 57
Irene Linthorst
directeur beleid
Guusje Dolsma
Guusje Dolsma

Guusje Dolsma

teammanager/plaatsvervangend directeur beleid
+31 70 3490 230
+31 6 5245 4977
Guusje Dolsma
teammanager/plaatsvervangend directeur beleid
avatar
avatar

Yvonne Bessems

directieassistent
+31 70 3490 411
Yvonne Bessems
directieassistent

Kantoor Brussel

Winand Quadvlieg
Winand Quadvlieg

Winand Quaedvlieg

permanent gedelegeerde
Portefeuille
 • eu (europese unie)
 • europa
 • europees parlement
 • europese commissie
 • businesseurope
 • brexit
+32 2 510 08 80
+31 6 5245 4952
Winand Quaedvlieg
permanent gedelegeerde
Laura Stam
Laura Stam

Laura Stam

strategisch beleidsadviseur
+32 2 510 08 84
Laura Stam
strategisch beleidsadviseur

Frederik van Til

strategisch beleidsadviseur
+32 2 5100 874
+32 475 80 74 34
Frederik van Til
strategisch beleidsadviseur

Martijn van Wanrooij

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • europees retailbeleid
 • horizontaal europees mkb-beleid
 • europese regeldruk
 • mededinging
 • staatssteun
 • consumentenrecht
 • productveiligheid
 • due diligence
+32 2 5100 874
+32 470 58 03 24
Martijn van Wanrooij
strategisch beleidsadviseur
avatar
Cécile van Teeffelen
teamassistent
avatar
avatar

Jacqueline Vermaas

teamassistent
+32 2 510 08 80
Jacqueline Vermaas
teamassistent

Team Economie, Ondernemerschap en Internationaal

Thomas Grosfeld
Thomas Grosfeld

Thomas Grosfeld

teammanager
Portefeuille
 • biotechnologie
 • innovatie
 • octrooien
 • merken en modellen
 • intellectueel eigendom
 • topsectoren
 • industriebeleid
 • technologie
 • ondernemingsklimaat
+31 70 3490 415
Thomas Grosfeld
teammanager

Tomas Arons

strategisch beleidsadviseur
Tomas Arons
strategisch beleidsadviseur
Carola Baller
Carola Baller

Carola Baller

strategisch beleidsadviseur
+31616071042
Carola Baller
strategisch beleidsadviseur
Louise Beduwé
Louise Beduwé

Louise Beduwé

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • handelsbevordering
 • internationalisering (mkb)
 • handelsmissies
 • ontvangst buitenlandse delegaties
 • internationaal ondernemen (vrouwen)
 • west-europa
 • duitsland
 • frankrijk
 • belgië
 • vs (verenigde staten)
 • canada
 • india
 • israël
 • palestijnse gebieden
 • nigeria
+31 70 3490 367
+31 6 1135 1713
Louise Beduwé
strategisch beleidsadviseur
Robin Biersma
Robin Biersma

Robin Biersma

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • defensie-industrie en startup klimaat
Robin Biersma
strategisch beleidsadviseur

Ramona van den Bosch

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • mkb
 • ondernemerschap
 • financiering
 • regeldruk
 • bedrijfsopvolging
 • betaaltermijnen
+31 70 3490 319
Ramona van den Bosch
strategisch beleidsadviseur

Kasper Buiting

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • financiering
 • startups
+31 70 3490 377
+31 6 12121706
Kasper Buiting
strategisch beleidsadviseur

Stijn van Butselaar

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • digitalisering
+31 (0)70 3490 373
Stijn van Butselaar
strategisch beleidsadviseur
Eva Eijkelenboom
Eva Eijkelenboom

Eva Eijkelenboom

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • accountancy
 • accountants
 • audits
 • corporate governance
 • efrag (european financial reporting advisory group)
 • jaarrekening
 • jaarverslagen
 • iasb (international accounting standards board)
 • ifrs (international financial reporting standards)
+31 6 22067633
Eva Eijkelenboom
strategisch beleidsadviseur
Angélique Heijl
Angélique Heijl

Angélique Heijl

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • handelsbevordering
 • internationalisering
 • handelsmissies
 • ontvangst buitenlandse delegaties
 • ambassadenetwerk
 • topsectoren
 • strategische reisagenda
 • economische diplomatie
 • publiek-private handelsbevordering
 • latijns-amerika
 • brazilië
 • mexico
 • colombia
 • indonesië
 • vietnam
 • singapore
 • thailand
 • maleisië
 • jordanië
 • turkije
 • iran
+31 70 3490 397
+31 6 5245 4939
Angélique Heijl
strategisch beleidsadviseur
Mirian Keuning
Mirian Keuning

Mirian Keuning

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • handelsbevordering
 • handelsmissies
 • ontvangst buitenlandse delegaties
 • ambassadeursweek
 • sport en handelsbevordering
 • nl branding
 • world expo dubai
 • china
 • oost-europa
 • midden-oosten
 • golfregio
 • noord-afrika
 • noord-europa
+31 70 3490 342
Mirian Keuning
strategisch beleidsadviseur

Martijn Klunder

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • btw en overdrachtsbelasting
 • belastingen decentrale overheden
 • commissie klankbord waarderingskamer
+31 6 83498775
Martijn Klunder
strategisch beleidsadviseur
Dirk Jan Sinke
Dirk Jan Sinke

Dirk Jan Sinke

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • belastingen
 • belastingverdragen
 • vennootschapsbelasting
 • vestigingsklimaat
 • deelnemingsvrijstelling
 • renteaftrek
 • wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (wbso)
 • brievenbusmaatschappijen
 • transfer pricing
+31 70 3490 432
Dirk Jan Sinke
strategisch beleidsadviseur
Gijs Strijker
Gijs Strijker

Gijs Strijker

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • loonbelasting
 • accijnzen
 • douane
 • milieubelasting
 • energiebelasting
 • reiskostenvergoedingen
+31 70 3490 422
Gijs Strijker
strategisch beleidsadviseur

Reineke Timmermans

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • innovatie
 • industriebeleid
+31 70 3490 470
Reineke Timmermans
strategisch beleidsadviseur
Marhijn Visser
Marhijn Visser

Marhijn Visser

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • handelspolitiek
 • handelsverdragen
 • europese handelsakkoorden
 • wto (world trade organization)
 • oeso
 • sanctiebeleid
 • multinationals
 • geopolitiek
 • exportcontrole
 • kinderarbeid
 • china
 • vs (verenigde staten)
 • australië
 • nieuw-zeeland
 • canada
 • rusland
 • turkije
 • iran
 • imvo (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen)
+31 70 3490 438
Marhijn Visser
strategisch beleidsadviseur
Tim Zandbergen
Tim Zandbergen

Tim Zandbergen

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • speechschrijver
 • familiebedrijven
 • financieringsmarkt
 • biotechnologie
 • blockchain
 • octrooien
 • intellectueel eigendom
 • dag van de industrie
Tim Zandbergen
strategisch beleidsadviseur
avatar
avatar

Margreet Geelen

teamassistent
+31 70 3490 408
Margreet Geelen
teamassistent

Ria el Hakkouni

teamassistent
+31 70 3490 421
Ria el Hakkouni
teamassistent
Mala Kalicharan
teamassistent
avatar
avatar

Martine Louwerse

teamassistent
+31 70 3490 441
Martine Louwerse
teamassistent

Team Fysieke omgeving en markten

Erik te Brake
Erik te Brake

Erik te Brake

teammanager
Portefeuille
 • marktwerking
 • regulering
 • digitalisering
 • veiligheid
+31 70 3490 321
+31 6 4627 1963
Erik te Brake
teammanager

Jan van den Broek

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • activiteitenbesluit
 • bestuursrecht
 • bezwaar en beroep
 • milieueffectrapportage (mer)
 • nadeelcompensatie
 • omgevingsvergunning
 • omgevingsrecht
 • omgevingswet
 • regionale uitvoeringsdiensten (rud's)
+31 70 3490 322
+31 6 524 549 69
Jan van den Broek
strategisch beleidsadviseur
Susanne van Dijk
Susanne van Dijk

Susanne van Dijk

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • huur en verhuur van bedrijfsruimte
 • insolventie
 • faillissementsfraude
 • biz (bedrijveninvesteringszones)
 • handelsregister
 • incasso
 • griffierechten
+31 70 3490 418
+31 6 1135 1738
Susanne van Dijk
strategisch beleidsadviseur

Karijn van Doorne

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • criminaliteit
Karijn van Doorne
strategisch beleidsadviseur

Rik Enequist

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • ruimtelijke ordening
 • woningmarkt
 • bouwnijverheid
Rik Enequist
strategisch beleidsadviseur
avatar
avatar

Sabine Gielens

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • veiligheid
 • vitale infrastructuur
 • cybersecurity
+31 70 3490 347
Sabine Gielens
strategisch beleidsadviseur
Frits de Groot
Frits de Groot

Frits de Groot

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • energie en klimaat
+31 70 3490 326
Frits de Groot
strategisch beleidsadviseur
avatar
avatar

Gaby Hoof

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • Aanbesteden en duurzaam inkopen
 • aanbesteden
 • aanbestedingswet
 • rechtsbescherming
Gaby Hoof
strategisch beleidsadviseur
avatar
avatar

Suzanne Klaassen

strategisch beleidsadviseur
Suzanne Klaassen
strategisch beleidsadviseur

Richard Mulder

strategisch beleidsadviseur
Richard Mulder
strategisch beleidsadviseur
Ton Ravesloot
Ton Ravesloot

Ton Ravesloot

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • bodemkwaliteit
 • bodemsanering
 • grondwaterkwaliteit
 • geluidshinder
 • geluidsnormen
 • energielabel gebouwen
 • leegstand
 • winkellocaties
 • energiebesparing
 • activiteitenbesluit
 • parkmanagement
+31 70 3490 332
+31 6 1135 1725
Ton Ravesloot
strategisch beleidsadviseur
Emile Rodenhuis
Emile Rodenhuis

Emile Rodenhuis

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • energie en klimaat
+31 70 3490 365
Emile Rodenhuis
strategisch beleidsadviseur

Irvette Tempelman

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • privacy
 • consumentenbeleid
 • digitalisering
 • privaatrecht
+ (0)70 3490 471
+ (0)6 12462344
Irvette Tempelman
strategisch beleidsadviseur
Willem van Toor
Willem van Toor

Willem van Toor

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • energie en klimaat
+31 70 3490 385
Willem van Toor
strategisch beleidsadviseur

Sanne Westra

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • circulaire economie
+31 70 349 03 54
+31 6 1543 2765
Sanne Westra
strategisch beleidsadviseur
Anja van Ast
Anja van Ast

Anja van Ast

teamassistent
+31 70 3490 427
Anja van Ast
teamassistent

Annemieke van Dissel

teamassistent
+31 70 3490 328
Annemieke van Dissel
teamassistent
avatar
avatar

Maya Karia

teamassistent
+31 70 3490 328
Maya Karia
teamassistent

Sharda Manger

teamassistent
+31 70 3490 225
Sharda Manger
teamassistent

Team Sociale Zaken, Strategie en Coördinatie

Guusje Dolsma
Guusje Dolsma

Guusje Dolsma

teammanager/plaatsvervangend directeur beleid
+31 70 3490 230
+31 6 5245 4977
Guusje Dolsma
teammanager/plaatsvervangend directeur beleid
avatar
avatar

Rosa d' Adelhart Toorop

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • pensioenen
Rosa d' Adelhart Toorop
strategisch beleidsadviseur
Linda van Beek
Linda van Beek

Linda van Beek

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • levensbeschouwing
 • mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • sustainable development goals
 • bilderbergconferentie
 • inclusiviteit
 • gelijke kansen
 • diversiteit
+31 70 3490 443
+31 6 1120 9400
Linda van Beek
strategisch beleidsadviseur

Krijn van Beers

strategisch beleidsadviseur
Krijn van Beers
strategisch beleidsadviseur
Gertrud van Erp
Gertrud van Erp

Gertrud van Erp

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • onderwijs en bedrijfsleven
 • vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
 • hbo (hoger beroepsonderwijs)
 • sbb (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
 • leven lang leren
+31 70 3490 221
+31 6 1135 1735
Gertrud van Erp
strategisch beleidsadviseur

Edward Feitsma

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • financiële sector
+31 6 46388176
Edward Feitsma
strategisch beleidsadviseur
Anneloes Goossens
Anneloes Goossens

Anneloes Goossens

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • loondoorbetaling bij ziekte
 • arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
 • premiedifferentiatie ww
 • arbeidsmarkt
 • wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia)
+31 70 3490 197
Anneloes Goossens
strategisch beleidsadviseur
Jurre de Haan
Jurre de Haan

Jurre de Haan

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsverhoudingen
+31 70 3490 224
Jurre de Haan
strategisch beleidsadviseur

Koen de Hek

strategisch beleidsadviseur
+31 70 3490334
Koen de Hek
strategisch beleidsadviseur
avatar
avatar

Catherine Meijeraan

strategisch beleidsadviseur
+31 6 57178363
Catherine Meijeraan
strategisch beleidsadviseur
avatar
avatar

Samantha Oey

strategisch beleidsadviseur
+31 70 3490364
Samantha Oey
strategisch beleidsadviseur

Antoine Reijnders

strategisch beleidsadviseur
Antoine Reijnders
strategisch beleidsadviseur
Ton Schoenmaeckers
Ton Schoenmaeckers

Ton Schoenmaeckers

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • arbeidsmigratie
 • internationale zaken
 • arbeidsrecht
 • arbeidsverhoudingen
+31 70 3490 214
+31 6 1135 1696
Ton Schoenmaeckers
strategisch beleidsadviseur
Anthony Stigter
Anthony Stigter

Anthony Stigter

strategisch beleidsadviseur
Portefeuille
 • gezondheidszorg
 • arbeidsmarkt
+31 70 3490 412
Anthony Stigter
strategisch beleidsadviseur

Petra Tiel

strategisch beleidsadviseur
06 557 246 47
Petra Tiel
strategisch beleidsadviseur
avatar
avatar

Helena Berends-de Boer

teamassistent
+31 70 3490 426
Helena Berends-de Boer
teamassistent

Agnes Dewkalie

teamassistent
+31 70 3490 213
+31 6 2349 2731
Agnes Dewkalie
teamassistent

Dafne Gaunt

teamassistent
+31 70 3490 226
+31 6 23 34 98 74
Dafne Gaunt
teamassistent