Ondernemen voor uw gemeente - Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ondernemers vormen vaak het hart van een gemeente. Zij zorgen voor een levendige gemeente met voldoende voorzieningen en dragen bij aan de lokale economische ontwikkeling. Ondernemers zorgen ervoor dat een gemeente leefbaar is én blijft. Hiermee zetten ondernemers zich elke dag in voor hun gemeente, van Den Haag tot aan Hellendoorn en van Maastricht tot aan Súdwest Fryslân. Het economische en maatschappelijke belang van ondernemers op lokaal niveau valt dus niet te onderschatten.

 

Veel van de regels waar ondernemers mee te maken hebben worden lokaal bepaald. En veel nationale wetgeving heeft een lokale component, of de uitvoering vindt plaats in / door gemeenten. Daarnaast zijn veel lokale thema’s niet uniek: in de meeste gemeenten zijn dezelfde onderwerpen belangrijk, met uiteraard een lokale vertaling. Als belangenbehartiger willen we dat onze stem ook in gemeenteland gehoord wordt en onze standpunten plek krijgen in coalitieakkoorden.

 

Op deze pagina bieden wij u een overzicht aan van standpunten en activiteiten van VNO-NCW en MKB-Nederland en de aangesloten/gelieerde brancheorganisaties en regionale en lokale ondernemersverenigingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

15 maart 2022

De gemeente is voor de meeste mkb'ers de overheid waar ze in de praktijk het meest mee te maken hebben. Welke partijen in de gemeenteraad terechtkomen kan dan ook van groot belang zijn voor deze groep kiezers. ,,Kijk voor je gaat stemmen goed naar de programma's en naar de personen. Ga niet blind af op de partij waar je landelijk voor kiest", adviseert Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. Lees meer op de website van de Telegraaf (premium).

 

1 maart 2022

VNO-NCW en MKB-Nederland: Gemeenten kunnen en moeten meer doen voor hun ondernemers. Dat zeggen voorzitters Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag in het Algemeen Dagblad. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben zij een brief gestuurd naar lokale lijsttrekkers met onderwerpen waar gemeentebesturen de komende jaren extra aandacht voor zouden moeten hebben. Lees meer.

 

2 februari 2022

VNO-NCW en MKB-Nederland: ‘Elektriciteitsnet bemoeilijkt halen klimaatdoelen van bedrijven’. In tien van de twaalf provincies spelen problemen met het elektriciteitsnet en ondervinden bedrijven vertraging om bijvoorbeeld hun zonnedak, laadpalen of panden en installaties op het net aangesloten te krijgen. Daardoor kunnen bedrijven in problemen komen met het halen van de klimaatdoelen. Lees meer.

VNO-NCW en MKB-Nederland: ‘Goed dat zorgvuldigheid vooropstaat bij invoering Omgevingswet’. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening niet vasthoudt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Lees meer.

 

1 februari 2022

Koninklijke Metaalunie: Laat voldoende ruimte over voor bedrijventerreinen. Ondernemers op bedrijventerreinen vrezen de dupe te worden van de grote woningbouwambities van de overheid. Lees meer.

Koninklijke Metaalunie: Te volle stroomnet mag mkb-maakindustrie niet belemmeren bij halen klimaatdoelen. In steden als Leeuwarden en Amsterdam is het stroomnet dusdanig vol dat bedrijventerreinen niet, of met grote moeite, kunnen worden uitgebreid. Lees meer.

 

28 januari 2022

VNO-NCW en MKB-Nederland: Actieteam wil structurele oplossingen voor problemen elektriciteitsnet. Een brede coalitie van 13 partijen van netbeheerders, overheden en ondernemersorganisaties heeft vandaag een plan aangeboden aan Minister Jetten van Klimaat en Energie om nog deze kabinetsperiode structurele oplossingen te vinden voor de problemen op het elektriciteitsnet. Lees meer.

Columns

De beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland spreken in hun columns zich uit over thema's die raken aan de taken van de gemeente.

Ook gemeenten kunnen helpen bij coronaschulden ondernemersNu de openingstijden weer normaal zijn, de mondkapjes niet meer verplicht en de 1,5 meter afstand afgeschaft, lijkt de winkelstraat weer zoals die was voor 2020. Maar achter het winkelend publiek, begint voor veel ondernemers fase 2 van de coronacrisis. Zij moeten leningen aflossen, uitgestelde belasting betalen en het volle pond huur betalen voor hun pand. En ondanks de aanvullende steunmaatregelen voor het in dienst houden van de werknemer en de vaste lasten, hebben veel ondernemers ingeteerd op hun vermogen en hun pensioenpot. Ook gemeenten kunnen helpen bij financiële problemen van ondernemers. Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen: wees zuinig op bedrijventerreinenNatuurlijk willen we allemaal meer huizen bouwen. Dat moet zelfs. Kan dat dan aub wel zónder daar meteen bedrijventerreinen voor op te offeren? Ze merkt het vaak, schrijft Petra Tiel, dat gemeenteraden de reflex hebben om bedrijventerreinen in steden en dorpen te zien als mogelijke woningbouwlocaties. Want wie weinig feeling heeft met ondernemers, ziet een verzameling grijze dozen en vrachtwagens. Bedrijventerreinen zijn zoveel meer, ze zijn de centra van werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en van circulaire economie. Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen: na veel woorden nu daden bij energietransitieHet hoofdstuk klimaat en energie uit het coalitieakkoord kan in 3 woorden worden samengevat: uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. Het bedrijfsleven hoopt en verwacht dat de collegeprogramma’s van de nieuwe gemeentebesturen er na 16 maart ook zo gaan uitzien, aldus Frits de Groot. Bedrijven en burgers zijn zeer gemotiveerd om te verduurzamen, maar in de regel onzeker zijn over hoe ze het aan moeten pakken. Juist gemeenten die dichtbij burgers en lokale bedrijven staan kunnen hier een voorlichtende en ondersteunende rol spelen. Lees verder

Ook ondernemers met schulden verdienen aandachtEen nachtmerrie die voor tienduizenden ondernemers werkelijk is geworden: een BV opgericht, maar toch persoonlijke schulden. Niet de schuld van het bedrijf, maar slachtoffer van de maatregelen die de overheid heeft genomen door de pandemie. Hoe fijn zou het zijn, stelt Susanne van Dijk, als dezelfde overheid zulke ondernemers tegemoet kan komen met een schuldhulpverleningstraject? Maar helaas: niet iedere gemeente biedt al zo'n traject aan. Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen: de binnenstad moet prioriteit krijgenHet is de komende jaren erop of eronder voor veel binnensteden. Als de afgelopen lockdown iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat inwoners van gemeenten snakken naar wandelen, winkelen en elkaar ontmoeten in een aantrekkelijke binnenstad. Maar dan moet die er wel zijn. Petra Tiel vraagt om lef en durf bij gemeenteraden en bestuurders. Bijvoorbeeld om vierkante winkelmeters te schrappen. Lees verder

'Zet grijze dozen niet achteloos bij het grof vuil'Marco Wiesehahn en Rik Enequist maken zich zorgen over het negatieve imago van distributiecentra. Volle stellages in magazijnen, orderpickers, heftrucks, aan- en afrijdende vrachtauto’s: dat beeld kan niet wedijveren met uitgestrekte groene Hollandse weiden, met grazende koeien en knotwilgen langs kleine slootjes. De veelal hightech ingerichte knooppunten zijn echter wél een cruciale schakel in ons leven. Lees verder

Manifesten

 

Wat is de inbreng van de diverse organisaties voor de gemeenteraadsverkiezingen?

 

Ondernemen voor uw gemeente. Ondernemers vormen de bron voor innovaties, dynamiek en sociale cohesie in de gemeente en dragen zo bij aan brede welvaart. Zij zijn daarom een belangrijke partner voor elk gemeentebestuur. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen nieuwe bestuurders van gemeenten op tot samenwerking in de nieuwe coalitieperiode en doen suggesties op gemeentelijke taken waar ondernemers graag betrokkenheid bij tonen. Lees hier de Lokale Investeringsagenda van VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Hieronder sectorale en regionale/lokale manifesten van de bij ons aangesloten organisaties.

 

Brancheorganisaties

 

 

Bouwend Nederland

bouwplaatsSamen doorbouwen aan Nederland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen worden volksvertegenwoordigers gekozen die de belangrijke beslissingen gaan nemen over hoe onze wijken, dorpen en steden en er in de nabije toekomst gaan uitzien. De bouw staat zij aan zij met hen die willen doorbouwen aan onze gemeenten. Voor betaalbare huizen, goed bereikbare wijken en een duurzame leefomgeving. Bekijk het verkiezingsdossier van Bouwend Nederland

 

BOVAG

logo BOVAGSamenwerking en begrip cruciaal in de transitie. Vestigingslocaties, lokale infrastructuur, milieuzones en lokale regels voor ondernemers. Zomaar een paar onderwerpen waar een gemeente over beslist en waarvan u de gevolgen merkt. Daarom is BOVAG niet alleen actief in de internationale en nationale lobby, maar houdt het zich ook bezig met de lokale politiek. Lees hier het manifest van BOVAG of bezoek het verkiezingsdossier.

 

evofenedex

fietser in de stadBelangen in balans. Door de toenemende verstedelijking is een goede balans tussen wonen en ondernemen in de binnenstad steeds belangrijker. Een groeiend aantal inwoners zorgt ervoor dat steden zoeken naar ruimte om inwoners gezond, betaalbaar en duurzaam te kunnen laten wonen en leven. Tegelijkertijd zorgt deze ontwikkeling voor een toenemende behoefte aan handel en logistiek. Het is een stevige uitdaging om daarbij de juiste balans te vinden. Lees hier het manifest van ondernemersvereniging voor logistiek en handel evofenedex.

  

HISWA-RECRON

zeilboten op meerHet belang van watersport- en recreatiebedrijven in de toekomst. Ons land staat voor heel grote opgaven. De energietransitie, het oplossen van het woningtekort, de verdeling van schaarse ruime in de leefomgeving en het opleiden van voldoende vakmensen. Het is een kleine greep van onderwerpen die op het bordje komen van raadsleden en wethouders in de bestuursperiode 2022-2026. Watersport- en recreatiebedrijven krijgen ook te maken met al deze thema’s en hebben daar een belangrijke rol in te vervullen. Lees hier het manifest van HISWA-RECRON.

 

Koninklijke ANKO

Bruisende binnensteden, mede dankzij kappers! De ondernemende kappers van Nederland hebben zich verenigd in de ANKO. Binnen deze branchevereniging werken zo’n 5000 ondernemers samen om ervoor te zorgen dat kappers hun toegevoegde waarde voor de samenleving – ook op lokaal niveau! - optimaal kunnen bieden. Die toegevoegde waarde voor uw gemeente is groter dan u wellicht zou denken… Lees hier het manifest van Koninklijke ANKO 

 

Koninklijke Horeca Nederland

logo KHNHoreca bruisende hart van de gemeente. Als huiskamer van de samenleving vervult de horeca een belangrijke sociale, maatschappelijke en economische functie in de samenleving. Het is immers dé plek waar mensen elkaar ontmoeten. Samen met andere ondernemers in de retail, recreatie en cultuur, vormen horecazaken het bruisende hart van een gemeente. Daarom is lokale samenwerking met KHN-afdelingen, gemeente, andere branches en lokale partners ook zo belangrijk. Bekijk het verkiezingsdossier van Koninklijke Horeca Nederland.

 

Koninklijke InRetail

logo campagne gemeenteraadsverkiezingenKies Retail, Kies dichtbij! Winkelgebieden maken onderdeel uit van een bijzondere, fijnmazige structuur, uniek in Europa. De retail heeft grote meerwaarde voor de maatschappij. Niet alleen werkt één op de tien mensen in de retail, maar winkeliers staan ook dichtbij de bewoners in hun gemeente. Zij zorgen  door hun aanwezigheid en activiteiten voor veilige, vitale en leefbare gemeenschappen. Een lokale aanpak van de uitdagingen waar de retail voor staat, is meer dan ooit noodzakelijk. Lees hier het manifest van InRetail.

 

Koninklijke Metaalunie

Bedrijventerrein met rood potloodDe ondernemende gemeente. Een sterke positie ontstaat door samenwerking: bedrijven onderling, ondernemers samen met kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook ondernemers met maatschappelijke organisaties en lokale overheden zowel op (boven)regionaal als provinciaal niveau. Daardoor ontstaan meer kansen als het gaat om ondernemerschap in brede zin, maar ook op het vlak van digitalisering, circulaire economie en de uitvoering van de energietransitie. Lees hier het manifest van Metaalunie. Bezoek ook de speciale verkiezingspagina met o.a. provinciale manifesten. En bekijk de video met Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie 

Video Metaalunie verkiezingen gemeenteraad

 

 

Thuiswinkel.org

De toekomst van lokaal is óók online. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur doet de e-commercesector een oproep aan alle aankomende raadsleden en de te vormen coalities: omarm de digitale lokale economie en zet digitalisering hoog op de agenda. Ook voor een vitale binnenstad moeten we vooral kijken naar hoe online en offline elkaar versterken. In plaats van zaken te verbieden, roept de sector op om samen te werken aan oplossingen zoals het verduurzamen van bezorgopties en het goed inpassen van zogenaamde dark stores. Lees hier het manifest van Thuiswinkel.org.

 

Transport en Logistiek Nederland

vrachtwagen in de stadIedereen doet mee in een schone, slimme stad. Gemeenten, inwoners, winkeliers en transporteurs moeten de komende jaren samen hard aan de slag om deze stad te creëren. TLN draagt in dit gemeentemanifest oplossingen aan die nú al bijdragen aan het versterken van de economie en leefbaarheid in gemeenten. Zodat we samen naar die leefbare en schone stad in 2035 kunnen toewerken. Lees hier het manifest van Transport en Logistiek Nederland.

Bekijk ook de video's van TLN over personeelstekort, stadslogistiek, elektrificeren van het wagenpark en het delen van data.

 

 

Regionale en Lokale ondernemersverenigingen

 

Brabant Zeeland

VNO-NCW Brabant Zeeland manifestOndernemen voor brede welvaart, ook lokaal. Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraden. Een belangrijk moment. Meer dan ooit zijn de plannen die u nu maakt voor uw verkiezingsprogramma's van groot belang voor het lokale bedrijfsleven. Als lokale werkgeversvertegenwoordigers reiken wij u graag de helpende hand met enkele concrete voorstellen. Lees hier het 10-puntenplan van VNO-NCW Brabant Zeeland.

 

Delft

plaatje van DelftAlle ingrediënten voor economisch succes. Delft heeft veel om trots op te zijn: een mooie en historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat en aansprekende bedrijven zoals DSM, Festo en 3M. Ideaal gelegen tussen Rotterdam en Den Haag is Delft een mooie plek voor bezoekers en een ideale plek voor hightech maakindustrie. De nieuwe coalitie kan voortbouwen op een solide fundament. Lees hier het manifest van Ondernemend Delft.

 

 

Den Haag

skyline van Den HaagOndernemen in en voor Den Haag. Met dit manifest vragen wij aandacht voor de belangen van ondernemers en zetten wij een aantal thema’s op de kaart waar juist ondernemers een grote bijdrage aan kunnen leveren. Immers vanuit ondernemerschap dragen wij met elkaar zorg voor een gezonde economie, een inclusieve stad en een stad waarin we in samenwerking aan innovatieve en duurzame oplossingen werken. Met elkaar zetten we Den Haag als stad van vrede en recht op de kaart. Lees hier het manifest van de ondernemersverenigingen in Den Haag.

 

Holland boven Amsterdam

Lokale politiek en bedrijfsleven: krachten bundelen. Economisch Forum Holland boven Amsterdam en de daarbij aangesloten bedrijvenverenigingen. Met dit manifest vragen wij aandacht voor de belangen van ondernemers in het gebied boven het Noordzeekanaal. Dat gaat concreet om de regio’s Kop van Noord-Holland, Regio Alkmaar, Westfriesland, Zaanstreek, Waterland en IJmond. Lees hier het manifest van Holland boven Amsterdam.

 

Limburg

manifest gemeenteraadsverkiezingen LWVOndernemen voor brede welvaart, ook lokaal. Meer dan ooit staan gemeenten voor de uitdaging zich in te zetten voor de lokale economie, werkgelegenheid en verduurzaming van de samenleving. Thema’s als woningbouw, veiligheid en lage lasten staan ook hoog op de agenda. Lees hier het manifest van de Limburgse Werkgevers Vereniging LWV.

 

Metropoolregio Amsterdam

landkaart Amsterdam en omgevingSterke ondernemingen. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige gemeente, sponsoren lokale activiteiten en zijn de motor van de regionale economie. Wij komen niet alleen halen, ook brengen. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, gericht op herstel en brede welvaart. Lees hier het manifest van ondernemersorganisaties in de 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

 

Oostland

zonsondergang over dak met zonnepanelenSterker door ondernemers. Met dit manifest vragen wij aandacht voor de belangen van ondernemers en zetten wij een aantal thema’s op de kaart waar juist ondernemers een grote bijdrage aan kunnen leveren. Immers, vanuit ondernemerschap dragen wij met elkaar zorg voor een gezonde economie, een inclusieve gemeente en een gemeenschap waarin we in samenwerking aan innovatieve en duurzame oplossingen werken. Met elkaar zetten we met nieuwe energie het Oostland als innovatieve en ondernemende regio op de kaart. Lees hier het manifest van VNO-NCW Oostland.

 

Rijnland

timmerman aan het werkSterker door ondernemers. In Holland Rijnland werken ondernemersverenigingen binnen de koepel VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland nauw samen aan een excellent ondernemers- en vestigingsklimaat. Vanuit die samenwerking en onze betrokkenheid bij de plannen van de regio en gemeenten op Holland Rijnland-niveau praten en denken we als ondernemers en inwoners van deze prachtige regio graag mee over de toekomst van onze eigen woon-, werk- en leefomgeving. Lees hier het manifest van VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland.

 

Rotterdam Rijnmond

RotterdamSterker door ondernemers. Met dit manifest vragen wij aandacht voor de belangen van ondernemers en zetten wij een aantal thema’s op de kaart waar juist ondernemers een grote bijdrage aan kunnen leveren. Immers vanuit ondernemerschap dragen wij met elkaar zorg voor een gezonde economie, een inclusieve stad en een stad waarin we in samenwerking aan innovatieve en duurzame oplossingen werken. Met elkaar zetten we opnieuw en met nieuwe energie Rotterdam als wereldstad op de kaart. Lees hier het manifest van VNO-NCW Rotterdam & Regio Rijnmond en MKB Rotterdam Rijnmond en partners.

 

Westland-Midden-Delfland

Sterker door ondernemers. Ondernemers in de gemeenten Westland en Midden-Delfland roepen de lokale en regionale overheden op om te doen wat nodig is voor een aantrekkelijk ondernemings- en leefklimaat. Dit vereist een proactieve en open houding in de regio en de bereidheid een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke opgaven, met name de energietransitie. Lees hier het manifest van VNO-NCW Westland-Delfland.

 

 

 

Kalender

Hieronder een overzicht van verkiezingsbijeenkomsten die de komende periode worden georganiseerd door aangesloten organisaties.

 

1 maart

Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland, evofenedex, Metaalunie en VNO-NCW West organiseren samen hét webinar voor kandidaat-raadsleden uit gemeenten in Zuid-Holland. Ondernemers zijn van harte welkom. Kijk hier voor meer informatie.

 

1 maart

Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland, evofenedex, Metaalunie en VNO-NCW West organiseren samen hét webinar voor kandidaat-raadsleden uit gemeenten in Noord-Holland. Kijk hier voor meer informatie.

 

2 maart

Ondernemersdebat Hoorn. Ondernemers gaan in debat met de politiek in Den Hoorn. Kijk hier voor meer informatie.

 

3 maart

Politiek café van Ondernemersvereniging IJmond.

 

7 maart

Ondernemersdebat Enkhuizen. Ondernemers gaan in debat met de politiek in Enkhuizen. Kijk hier voor meer informatie.

 

7 maart

Lokaal politiek debat Westland-Delfland van o.a. VNO-NCW Westland-Delfland en MKB Westland.

Kijk op de website van VNO-NCW West voor een sfeerverslag en foto's van de avond.

 

8 maart

KHN & Amsterdam City Verkiezingsdebat. Fractieleiders in debat over ondernemersgerelateerde zaken. Kijk hier voor meer informatie.

 

8 maart

Hét Ondernemersdebat van o.a. VNO-NCW Rotterdam en MKB Rotterdam Rijnmond.

 

9 maart

Politiek café voor ondernemers MKB-Delft.

Kijk op de website van VNO-NCW West voor een sfeerverslag en foto's van de avond.

 

9 maart

Hét ondernemersontbijt Metropool Amsterdam van VNO-NCW Metropool Amsterdam.

 

9 maart

Haags ondernemersdebat van o.a. VNO-NCW Regio Den Haag en MKB Den Haag.

 

9 maart

Livestream Economisch Forum Holland Boven Amsterdam: lokale politiek en bedrijfsleven: samenwerken aan een vitaal bedrijfsleven.

 

10 maart

Politiek ondernemersdebat VNO-NCW Delft.

 

14 maart

Ondernemersdebat Medemblik. Ondernemers gaan in debat met de politiek in Medemblik. Kijk hier voor meer informatie.

 

16 maart

Gemeenteraadsverkiezingen. Er kan gestemd worden op 14, 15 en 16 maart. kijk hier voor meer informatie.

 

 

Artikelen

Ook in de bladen en op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland en de aangesloten organisaties besteden we aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen 

 

 • Forum (VNO-NCW/MKB-Nederland): Gemeenten in financiële nood: 'Blijf investeren in bedrijven'. Veel Nederlandse gemeenten verkeren in geldnood en kunnen daarom de eindjes maar moeilijk aan elkaar knopen. Ze verhogen belastingen of stellen investeringen uit. Kortom: bezuinigingen. Maar... Belangrijk is dat ze daarbij de ondernemer niet vergeten. Vier tips.
 • Forum (VNO-NCW/MKB-Nederland): Waarom ondernemers heel belangrijk zijn voor de gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezingen worden overal in het land nieuwe raden en colleges gesmeed. Houden zij wel genoeg rekening met plaatselijke ondernemers? Lees, en bekijk in de infographic, wat ondernemers echt betekenen voor gemeenten, zowel onmeetbaar als in harde cijfers.
 • Forum (VNO-NCW/MKB-Nederland): Tips voor gemeenteraadsleden van ondernemers. Voor de energietransitie, leefbare winkelcentra en ondernemers die klappen hebben gehad door de coronacrisis, is de gemeentepolitiek van levensbelang. Dit is de plek waar verandering de komende jaren nodig is. Wat kunnen ondernemers daarover meegeven aan nieuw verkozen politici?
 • Forum (VNO-NCW/MKB-Nederland): Ondernemers in de gemeenteraad. Wat voegen zij toe? Deel 4. Misschien moet je wel een beetje gek zijn om de gemeenteraad in te gaan als ondernemer, zegt Jacobine van Dijk, directeur van Vandyck. Maar ondernemers zijn in de politiek hard nodig. Een te hoog percentage beroepsbestuurders is een probleem, vindt de Hilversumse. Wat gaat zij veranderen?
 • Forum (VNO-NCW/MKB-Nederland): Ondernemers in de gemeenteraad. Wat voegen zij toe? Deel 3. Er zijn meer ondernemers nodig in de gemeenteraad zodat ze ook weer kunnen doorstromen naar de landelijke politiek. Dat vindt Raymond Kouwenberg, eigenaar van schoonmaakbedrijf Klien, én gemeenteraadslid van de Bredase VVD. 'Onze stem is hard nodig in Den Haag.'
 • Forum (VNO-NCW/MKB-Nederland): Ondernemers in de gemeenteraad. Wat voegen zij toe? Deel 2. Ondernemers? Die zijn pragmatisch, vindt Cankut Ercan (sportmanagementbureau The Libra Enterprise en verkiesbaar voor Volt). Leren van Europa en dat meebrengen naar de gemeenteraad is zijn doel. ‘Een woningcrisis? Kennen ze niet in Oostenrijk.’
 • Forum (VNO-NCW/MKB-Nederland): Ondernemers in de gemeenteraad. Wat voegen zij toe? Deel 1. Ojanne de Vries Chang RA MSc hoopt dat namens D66 in Heerenveen ook na 16 maart te laten zien. ‘Focus is nodig in de gemeenteraad en daar zorgen ondernemers voor. Zij sluiten de deal’, zegt De Vries-Chang, lijsttrekker en registeraccountant. Ze leidt nu een tweemansfractie in de raad en bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Forum (VNO-NCW/MKB-Nederland): Dringen op het stroomnet: waarom straks 1 op de 3 straten open moet. Het stroomnet is nu al overbelast. Hoe moet dat dan als er nóg meer stroom nodig is? Juist: kabels erbij. 'We moeten razendsnel aan de slag.'
 • Magazine West (VNO-NCW West): Ondernemers in voorhoede bij aanpak achterstanden. Rotterdam Zuid en Amsterdam Zuidoost: twee stadsdelen die nog een lange weg te gaan hebben naar brede welvaart. Een brede coalitie van publieke en private partijen werkt hieraan. Aan het woord voor Rotterdam: burgemeester Aboutaleb en voorzitter VNO-NCW Rotterdam Mai Elmar. Voor Amsterdam geven burgemeester Femke Halsema en voorzitter Henk Markerink hun visie.
 • Magazine West (VNO-NCW West): Belangen bedrijfsleven centraal thema bij gemeenteraadsverkiezingen. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Of het beleid van de nieuwe colleges het bedrijfsleven na de coronacrisis moet versterken, staat nergens ter discussie. De burgemeesters van Den Haag -Jan van Zanen- en Velsen -Frank Dales- vertellen over het belang van ondernemerschap in hun gemeente.
 • Koninklijke Metaalunie: MKB-maakindustrie als verdubbelaar in de gemeente! Mkb-maakbedrijven zijn bij uitstek de bedrijven die bijdragen aan en cruciaal zijn voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in de gemeente. Met het koppelen van de innovatiekracht van individuele bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties wordt de verdubbelaar ingezet. Kennis delen = kennis vermenigvuldigen.
 

Promotiemateriaal

Banners

Download dit zip-bestand met banners in 9 verschillende formaten die u vrij kunt gebruiken in uw campagnes en posts.

 

Video's

Download dit zip-bestand met video's (mp4-formaat)