Voorjaarsnota 2013: Economie drukt verwachtingen tekort en schuld

24-05-2013

Als gevolg van de tegenvallende economie zijn het begrotingstekort en de overheidsschuld het afgelopen half jaar verslechterd. Op basis van actuele ramingen komt het tekort over 2013 naar verwachting uit op 3,3% van het bruto binnenlands product. De bijstelling van het tekort is toe te schrijven aan de belastinginkomsten, die over de hele linie lager uitvallen.

Aan de uitgavenkant worden tegenvallers opgevangen door meevallers en extra maatregelen (geen inflatiecorrectie voor ministeries), waardoor het uitgavenplafond niet wordt overschreden. Dat zijn de voornaamste conclusies uit de Voorjaarsnota 2013, met daarin een overzicht van de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven.