Conjunctuur

De ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio, grootte van de bedrijven en bedrijfstak.

Conjunctuuronderzoek met minder lasten

De COEN-enquête is de grootste enquête onder het Nederlands bedrijfsleven waarin wordt gevraagd naar de verwachtingen van ondernemers. Eens per kwartaal bespreken de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland de uitkomsten van de COEN-enquête in het conjunctuurpanel. Door de intensieve samenwerking van de partijen aan het conjunctuuronderzoek, dalen de administratieve lasten in verband met deze conjunctuurenquêtes met 25 procent, terwijl de kwaliteit van de statistiek verbetert en de onderzoekskosten dalen.

 
Lees meer
Meer informatie
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.