Kennismaken met Frits de Groot

08-02-2021

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Frits de Groot, die zich vooral bezighoudt met energie, klimaat en duurzaamheid.

 

Hoe komt dat je zo’n grote en gevarieerde portefeuille hebt?

‘Omdat ik al 23 jaar werk bij VNO-NCW en MKB-Nederland, heb ik verschillende milieu- en energieportefeuilles gehad en daarnaast ook nog onderwerpen als transport en infrastructuur, luchtvaart en mainports. Tot vorig jaar was ik ook teammanager van de groep Fysieke omgeving, maar mijn hart ligt meer bij de inhoud.’

 

Wat is je achtergrond?

‘Van huis uit ben ik chemisch technoloog, dus misschien wel de enige met een bèta-achtergrond tussen de economen en bestuurskundigen in de Malietoren. Dat is soms een nadeel, omdat ik niet zo denk in beleidstaal. Maar ik snap wel sneller hoe technische zaken in elkaar zitten. Onderwerpen als duurzaamheid moet je multidisciplinair aanvliegen: inhoud, techniek, organisatie, financiering en juridisch. En ook in samenwerking met bedrijven.’

 

Wat besteed je de meeste tijd aan?

‘Vooral de uitvoering van het klimaatakkoord. Dat is een enorme transitie die in 2030 al gerealiseerd moet zijn. We gaan toe naar nieuwe technologieën die nog nergens op deze schaal vertoond zijn. Het is geen kwestie van kleine verbeterstapjes vanuit het bestaande, maar rigoureus veranderen. Ik bemoei me met allerlei uitvoeringstechnische aspecten, zoals subsidies, maar ook met bijvoorbeeld infrastructuur voor nieuwe energiedragers. Dat er voldoende dikke stroomkabels naar een bedrijf lopen voordat de gaskraan dichtgaat.’

 

Wat vinden bedrijven van die ambitie?

‘Bedrijven willen zelf ook graag veranderen. Ze willen allemaal Elon Musk zijn, de eerste die een nieuwe kunstje in de vingers heeft. Uit beroepstrots, maar ook voor een voorsprong in de markt. Tegelijkertijd zijn er risico’s: je schaft misschien spullen aan die niet werken. Of klanten pruimen je duurzame producten niet. Je moet de bedrijfsleiding overtuigen dat de investeringen noodzakelijk zijn en risico's zijn doordacht en afgedekt met alternatieve scenario’s. Je kunt van alles testen, maar uiteindelijk moet je de knoop doorhakken. Dat is spannend.’

 

Welke ontwikkeling heb je hier doorgemaakt?

‘Ik heb heel lang aan de beleidsvoorbereidende kant gezeten en vind het mooi dat het nu uitvoeren, uitrollen en oogsten is. Het moet on the ground zichtbaar worden. Ik ben niet meer te porren om terug naar de tekentafel te gaan. We moeten nu als team bezig gaan om de klimaatverandering echt te bestrijden. Elke dag iets afvinken waardoor de uitvoering een stapje verder komt.’

 

Wat heb je vandaag afgevinkt?

‘Vandaag heb ik de nieuwe energie-infrastructuur noodzakelijk om de klimaattransitie echt op gang te krijgen een klein beetje dichterbij gebracht. De 6 grote industrieclusters in Nederland hebben op basis van het Klimaatakkoord concrete plannen om de CO2 uitstoot van hun fabrieken flink te reduceren. Ze kunnen dat in de praktijk alleen voor elkaar krijgen als de infrastructuur waardoor de nieuwe duurzame energie, bijvoorbeeld groene stroom of groene waterstof, naar de fabrieken wordt getransporteerd er ook ligt en in bedrijf is. Daarvoor moet bestaande infrastructuur fors worden uitgebreid, en er moet ook nieuwe infrastructuur worden aangelegd. Daarom heb ik meegedacht over de ‘cluster-energie-strategie’ die inzichtelijk maakt wat er moet komen en wanneer het ‘er moet liggen’.

 

Lees meer over