Het nieuws

16-05-2019

VNO-NCW niet blij met nieuw wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en SP om liquidatieverliesregeling aan te pakken

16-05-2019

Goed dat geadviseerd wordt om meer geld naar bèta-technische studies te schuiven, maar het is een druppel op de gloeiende plaat.

09-06-2015

De G7-landen vinden dat de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden mag stijgen ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken moeten landen zo'n 70 procent minder CO2 uitstoten in 2050. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is dit een belangrijke stap op weg naar een internationaal klimaatakkoord, dat in december in Parijs moet worden gesloten.

05-06-2015

Het bedrijfslevenbeleid van het kabinet ligt op koers, maar voorgestelde bezuinigingen kunnen de continuïteit schaden, vrezen VNO-NCW en MKB-Nederland. Verder dreigt het innovatievermogen van het bedrijfsleven er door ingeperkt te worden.

05-06-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de plannen van de Europese Commissie om tot een Europese kapitaalmarktunie te komen. Een Europese kapitaalmarktunie kan het Nederlands bedrijfsleven minder afhankelijk maken van bancaire financiering en zo dynamische groei faciliteren, schrijven de ondernemingsorganisaties in hun reactie op de Green Paper van de Europese Commissie hierover.

04-06-2015

'In het bedrijfsleven draait alles om geld.' Het is het dominante verhaal over ondernemerschap, maar er klopt niets van, zegt bedrijfsgoeroe Ed Freeman in Opinieblad Forum.

03-06-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in de vandaag gepresenteerde voorstellen van de commissie-Rinnooy Kan om gemeenten meer eigen belastingen te laten heffen. 'Dat gaat alleen maar leiden tot lastenverhogingen voor bedrijven en burgers, terwijl de economie schreeuwt om lastenverlichting.'

03-06-2015

Het Europese systeem van CO2-emissiehandel mag niet ten koste gaan van de concurrentiepositie van Nederlandse energie-intensieve bedrijven. Hun kosten moeten gecompenseerd worden zolang er geen mondiaal systeem voor emissiehandel is. Volledige compensatie moet alleen gelden voor de meest CO2-efficiënte bedrijven. Dat schrijft VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer, die woensdag over het Europese Emissions Trading System (ETS) vergadert.

02-06-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland raden staatssecretaris Wiebes af bij de herziening van het belastingstelsel wijzigingen aan te brengen in box 2, belasting voor grootaandeelhouders (dga's). Dga's en hun ondernemingen zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie, goed voor ongeveer de helft van de werkgelegenheid en het bbp in Nederland. Het is onverstandig om hen de rekening te presenteren van de voorgestelde belastingherzieningen, zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, gisteravond in een uitzending van Nieuwsuur.

02-06-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de plannen die minister Bussemaker vandaag ontvouwde over de accreditatie van het hoger onderwijs te ver doorschieten. Bussemaker pleit voor volledige autonomie van de onderwijsinstellingen, die volgens de ondernemingsorganisaties niet mogelijk is wanneer men opereert met overheidsgeld. De samenleving mag verwachten dat daar op betrouwbare wijze verantwoording over wordt afgelegd.

02-06-2015

Werkgevers moeten een zerotolerancebeleid voeren als het gaat om pesten op het werk, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 'Het moet duidelijk zijn dat pesten niet wordt getolereerd en direct wordt aangepakt,' laten de werkgeversorganisaties weten in reactie op de overheidscampagne tegen pesten op het werk die maandag is gelanceerd.

01-06-2015

VNO-NCW ondersteunt de oproep van Shell en andere olieconcerns voor een wereldwijde CO2-prijs. Zij hebben gezamenlijk een brief aan de Verenigde Naties geschreven. De beste manier om dit te doen is via een systeem van mondiale emissiehandel, waarbij andere werelddelen zich aansluiten bij het Europese Emissions Trading System (ETS), stelt de ondernemingsorganisatie.

28-05-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in een nog lagere hypothecaire leengrens (Loan-to-Value-limiet) zoals DNB, AFM en het ministerie van Financiën de Tweede Kamer vandaag adviseren. 'Een verdere verlaging zal er toe leiden dat starters de koop van hun eerste huis met vijf tot zeven jaar moeten uitstellen. Ook dreigt een daling van de huizenprijzen, die net weer opkrabbelen', aldus de ondernemingsorganisaties.

28-05-2015

Een flink deel van het kabinet is de komende periode op pad om het Nederlands bedrijfsleven in Canada, de Verenigde Staten en India voor het voetlicht te brengen. VNO-NCW is blij met deze inspanningen, ook vanuit het Koninklijk Paar. Deze week brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, vergezeld door minister Koenders een staatsbezoek aan Canada.

28-05-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat overheidsbedrijven verplicht om net als ‘normale’ ondernemingen winstbelasting te betalen. Daarmee wordt het speelveld weer wat gelijker. Overheden houden zich in toenemende mate bezig met commerciële activiteiten, en daar hoort dus ook het betalen van winstbelasting bij, aldus de ondernemingsorganisaties.

27-05-2015

De adviseurs en de onderzoekers van het toekomstige Huis voor Klokkenluiders moeten niet in hetzelfde gebouw werken. Daarmee is de onafhankelijkheid van het instituut gediend. Dat schrijven VNO-NCW en andere organisaties in een reactie op het aangepaste initiatitiefwetsvoorstel over klokkenluiders dat bij de Eerste Kamer ligt.

22-05-2015

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is aan het begin van het tweede kwartaal onveranderd positief in vergelijking met het eerste kwartaal. Dat is de uitkomst van de COEN-enquête over het tweede kwartaal.

21-05-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een stap vooruit dat Nederland, België en Luxemburg hebben afgesproken elkaars diploma's in het hoger onderwijs te erkennen. Daarmee wordt het niet alleen voor grenswerkers makkelijker om 'aan de overkant' een baan te krijgen, voor werkgevers wordt de vijver voor geschikt personeel vergroot