Het nieuws

‘Aftreden kabinet-Rutte geen verrassing, goed dat prioriteit bij coronacrisis blijft’
15-01-2021

Het aftreden van het voltallige kabinet-Rutte III als gevolg van het rapport van de commissie-Van Dam over de toeslagenaffaire komt niet als een verrassing, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Het betreft een buitengewoon trieste affaire, vooral voor de gedupeerde ouders.’

13-01-2021

De transitie naar een circulaire economie voor plastic moet worden versneld.

31-05-2017

De uitspraak van de Ondernemingskamer in de AkzoNobel-zaak onderstreept het belang van een wettelijke bedenktijd voor ondernemingen in geval van een overnamebod.

31-05-2017

Nederland en de EU hebben te maken met grote vluchtelingenstromen, een toename van cybercrime en onstabiele landen direct aan de grenzen van Europa. Daarom pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland in het rapport 'Een veilig Nederland in Europa en de wereld' voor een herschikking van budgetten en extra investeringen in defensie en cybersecurity.

30-05-2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil één uniform wettelijk minimumuurloon, geldend voor alle sectoren. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen dit conceptwetsvoorstel ten principale af.

30-05-2017

Om de innovatiekracht in Nederland te versterken gaan 19 grote Nederlandse ondernemingen intensiever samenwerken met startups. KPN-CFO Jan Kees de Jager roept meer bedrijven op dit voorbeeld te volgen. Hij is ambassadeur van het project COSTA, het samenwerkingsverband tussen corporates & startups, dat vandaag bij VNO-NCW, MKB-Nederland en Corporate Venturing Network is ondergebracht.

24-05-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken om jaarlijks 70 tot 80 miljoen euro extra nodig is voor het buitenlandse postennetwerk. Willen we onze welvaart behouden, dan moeten we in 2030 40 procent van ons inkomen in het buitenland verdienen, aldus de ondernemingsorganisaties.

21-05-2017

'De analyse klopt, maar nu moeten we doorpakken met wetgeving om een wettelijke bedenktijd van een jaar mogelijk te maken.' Dat zegt VNO-NCW in een eerste reactie op de

19-05-2017

Nederland moet haast maken met een wettelijke bedenktijd om beursgenoteerde bedrijven te beschermen tegen vijandige overnames, aldus VNO-NCW.

18-05-2017

Ondernemers zijn aan het begin van het tweede kwartaal positiever dan ooit. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, bereikte het hoogste niveau sinds het begin van de metingen eind 2008.

17-05-2017

'De banenafspraak die ertoe moet leiden dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen zijn voor de kwetsbaarste groep arbeidsbeperkten komt nog onvoldoende uit de verf.' Dat concludeert de Algemene Rekenkamer vandaag in het kader van Verantwoordingsdag.

15-05-2017

'Een sterke marine is belangrijk voor onze economie en voor Nederland als exportnatie.' Die boodschap hadden VNO-NCW, NIDV en Nederland Maritiem Land vandaag voor defensieminister Hennis bij de ove

15-05-2017

Digitale veiligheid is van groot belang, zegt de Nederlandse overheid. Maar het wordt nu hoog tijd dat een nieuw kabinet daar ook echt geld voor gaat uittrekken, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

08-05-2017

Zowel het bestuur van MKB-Nederland als dat van VNO-NCW heeft vanavond met inachtneming van een aantal duidelijke uitgangspunten ingestemd met de inrichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit voor een private aanvulling op de WW. Het is uiteindelijk aan cao-partijen om de keuze te maken om al dan niet van deze faciliteit gebruik te maken. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75 % van het loon kan bedragen.

08-05-2017

Het voorgestelde openbare UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) tegen witwassen en financiering van terrorisme is een te grote inbreuk op de privacy van familiebedrijven. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie aan het kabinet op de consultatie over het register, dat op een Europese richtlijn is gebaseerd.

04-05-2017

De Participatiewet levert teveel bureaucratie op voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking aan de slag willen helpen. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland en LTO Nederland in een brief aan de Kamer.

02-05-2017

Er moeten niet te veel extra eisen worden gesteld aan de doorstartmogelijkheid voor bedrijven in de vorm van een prepack. Anders dreigt alsnog faillissement, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

01-05-2017

Nederland loopt vast. Niet alleen met files op de weg, maar ook met overvolle treinen en stadsvervoer.