Het nieuws

Toestaan alcohol en drugstest in chemie is goed begin
Vandaag

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

'Praktische China-strategie geeft EU handvatten voor goed beleid'
16-01-2020

Bedrijfslevenkoepel Business Europe heeft volgens VNO-NCW een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen.

23-05-2016

Europese werkgevers maken zich zorgen om het negatieve sentiment over de Europese Unie. Het draagvlak lijkt af te nemen, terwijl de EU zich nu juist als machtsblok moet opstellen. 'Anders bepaalt China straks hoe die normen eruit zien.'

20-05-2016

Het Nederlandse pensioenstelsel moet in de toekomst persoonlijker, eerlijker en transparanter worden. Het huidige pensioenstelsel is nu volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog veelal te afhankelijk van de rente, dat menig pensioenfonds dreigt uit te hollen. De toekomst ligt in meer of mindere mate in een persoonlijker pensioenopbouw, aldus de SER.

18-05-2016

De Energie Prestatie Keuring (EPK) werkt goed om bedrijven aan te zetten tot energiebesparing. Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer op basis van pilots met de EPK in negen sectoren.

17-05-2016

De stemming van Nederlandse ondernemers is aan het begin van het tweede kwartaal onveranderd positief. En steeds meer ondernemers verwachten daarnaast ook een groei van de werkgelegenheid. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, VNO-NCW en MKB-Nederland in de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN).

13-05-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben begrip voor de motie van het Europees Parlement om China nog geen markteconomie-status te geven. China zou daar mogelijk recht op hebben op grond van een vijftien jaar geleden gesloten verdrag, maar het Europarlement vindt dat het land eerst aan vijf belangrijke eisen moet voldoen.

12-05-2016

De Sociaal-Economische Raad heeft een website gelanceerd die moet dienen als startpunt voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen.

12-05-2016

VNO-NCW wil dat Nederland forse stappen zet voor een volledige omslag naar een duurzame economie. Om dit mogelijk te maken bepleitte VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in Nieuwsuur gisteravond de opzet van een Groen Investeringsfonds.

11-05-2016

De Nederlandse reders willen de zeescheepvaart sneller verduurzamen, maar ondervinden daarbij een aantal obstakels, zo blijkt uit een artikel in Forum deze week. Buitenlandse concurrenten moeten bijvoorbeeld strenger worden gecontroleerd op het gebruik van hoogzwavelige brandstof. Ook moet het makkelijker worden om investeringen te doen in en subsidie te krijgen voor vergroening.

09-05-2016

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer is 'totaal niet blij' met het besluit van het kabinet om geen gooi te doen naar het organiseren van de World Expo 2025 in Rotterdam. Het kabinet vreest een financiële strop, terwijl VNO-NCW en een groot aantal Nederlandse bedrijven een economische impuls van vele miljarden en tienduizenden banen verwachten van het organiseren van de Expo.

03-05-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een goede zaak dat staatssecretaris Klijnsma (SZW) de criteria van de Participatiewet wil verruimen. Hierdoor vallen geen mensen tussen wal en schip als zij tot doelgroep behoren en kunnen werkgevers makkelijker voldoen aan verplichtingen die uit de wet voortvloeien. In de periode tot 2026 moet het bedrijfsleven 100.000 banen creëren.

02-05-2016

Het is onverstandig om overhaaste conclusies te trekken over TTIP, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de stukken die vandaag door Greenpeace zijn gepubliceerd. Er wordt nog volop onderhandeld over het handelsverdrag, In zo'n fase bestaan er nog verschillen van inzicht tussen de EU en de VS. Dat zegt nog niets over de uitkomst.

02-05-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet geld vrijmaakt om snel de problemen op het station Schiphol aan te pakken.

28-04-2016

Hoogst onverstandig. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland van de stellingname van De Nederlandsche Bank dat er meer loonruimte is dan gedacht

28-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het instellen van mobiele brigades van de arbeidsinspectie ongewenst. Daarmee reageren zij op een voorstel van de FNV op Workers Memorial Day.

28-04-2016

Werkgevers, vakbonden en gemeenten willen ervoor zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller werk vinden. Ook moeten ze een huis krijgen in een regio waar dat werk te vinden is. 'We moeten snel en goed in beeld krijgen wat mensen kunnen, en zorgen dat ze voor bedrijven beter te vinden zijn', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

25-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat het ministerie van OCW nu geld uittrekt voor versterking van het technisch vmbo.