Het nieuws

Vandaag

Na veel rekenwerk en overleg zijn de afspraken uit het vorig jaar gesloten pensioenakkoord op hoofdlijnen uitgewerkt.

02-07-2020

‘Ik heb op basis van de huidige voortgang weinig vertrouwen in een goede afloop van de Brexit. Ik ben zeer pessimistisch’, zei Hans de Boer.

30-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland delen de zorgen van het kabinet en vele anderen over het inreisverbod dat president Trump van de VS heeft afgekondigd. Terrorisme moet gericht en intensief worden bestreden, maar niet door mensen uit bepaalde landen of met een bepaald geloof de toegang tot een land te ontzeggen. De ondernemingsorganisaties steunen de inzet van het Nederlandse kabinet en houden de vinger aan de pols waar het gaat om mogelijke consequenties voor Nederlandse bedrijven.

26-01-2017

Hans de Boer is door het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW aangezocht en bereid gevonden om een tweede termijn (medio 2017 tot medio 2020) als voorzitter te fungeren van de ondernemingsvereniging VNO-NCW.

25-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat staatssecretaris Klijnsma meer aandacht wil voor de positie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt.

19-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de plannen van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs voor het vergroten van wetenschappelijke impact. Nog steeds worden onderzoekers vooral afgerekend op het aantal publicaties, waardoor het toepassen van hun kennis er vaak bij in schiet.

19-01-2017

Bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen moeten in een gesprek met de raad van commissarissen zeggen wat zij ‘in redelijkheid en met het oog op verantwoord ondernemen’ van de hoogte van hun salaris vinden.

18-01-2017

Economische groei en gelijkheid, daar gaat het de Indonesische regering om. Nederlandse ondernemers kunnen daaraan bijdragen. ‘Wij willen meer investeringen uit Nederland’, zegt de coördinerend minister van Maritieme Zaken van Indonesië.

18-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren het dat premier Theresa May van het Verenigd Koninkrijk kiest voor een radicale breuk met de Europese Unie en uit de Interne Markt en de Douaneunie in zijn huidige vorm wil stappen.

16-01-2017

Op de valreep toch nog erkenning voor het kabinet-Rutte-Asscher. Dat is de uitkomst van de Forum-Nieuwjaarsenquête van 2017. Toch klinkt er ook nog stevige kritiek.

13-01-2017

De overheid moet op constructieve wijze met het bedrijfsleven in partnerships aan de slag om te leren hoe maatschappelijke vraagstukken kunnen worden opgelost, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland Nederland in reactie op het nieuwjaarsartikel van Maarten Camps, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

12-01-2017

'We moeten vooral proberen om de Britten over te halen om toch in de EU te blijven.’ Daarvoor pleit Adriaan Schout, EU-expert bij het instituut Clingendael, vandaag in een Forum-artikel. De Vlaamse econoom Paul De Grauwe is het daar volstrekt niet mee eens: ‘Als ge hier niet graag zijt, trek er maar uit.’

11-01-2017

Op een lijst van 635 kandidaten voor de nieuwe Tweede Kamer prijken iets meer dan honderd mensen met een ondernemersachtergrond (16 procent). Dat blijkt uit een inventarisatie van het opinieblad Forum van VNO-NCW. Uitgaande van de laatste peilingen zouden zeventien van hen daadwerkelijk in de Kamer komen na de verkiezingen in maart.

09-01-2017

Sinds de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd is er in de praktijk veel gebeurd om langer doorwerken of flexibel met pensioen te gaan ook echt mogelijk te maken.

23-12-2016

Bedrijven, overheden en andere organisaties liggen goed op schema om te zorgen voor meer duurzame energie en energiebesparing in 2020. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over het Energieakkoord. En Minister Kamp verdient een pluim voor zijn beleid rond windenergie op zee.

22-12-2016

Gemeenten die in het kader van de Omgevingswet strengere lokale omgevingswaarden willen stellen dan landelijk de norm is, worden verplicht een economische effectrapportage uit te voeren. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat deze motie van Hayke Veldman (VVD) donderdag is aangenomen in de Tweede Kamer. Strengere lokale omgevingswaarden kunnen immers ook economische effecten hebben.

21-12-2016

VNO-NCW, MKB-Nederland en de Consumentenbond zijn blij dat minister Van der Steur van Justitie het commerciële claimorganisaties onmogelijk wil maken om namens consumenten massaclaims in te dienen.

19-12-2016

VNO-NCW, MKB-Nederland en andere ondernemingsorganisaties maken zich zorgen over de positie van de Douane in Nederland.