Het nieuws

22-01-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geen voorstander van het verhogen van de afdracht van WW-premies door werkgevers bij flexibele arbeid.

Ministers geven toelichting op uitbreiding steunpakket
21-01-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet het steunpakket voor ondernemers fors uitbreidt na de recente aanscherpingen van de lockdown. De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt flink geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%.

17-08-2017

Ondernemers zijn zeer positief over de ontwikkeling van de omzet, investeringen en werkgelegenheid. Het ondernemersvertrouwen heeft het hoogste punt sinds 2008 bereikt. Dat blijkt uit de nieuwste COEN-enquête.

16-08-2017

De sterk verbeterde financieel-economische situatie moet worden benut voor toekomstgerichte investeringen voor Nederland en blijvende lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de cijfers van het Centraal Planbureau die vandaag zijn verschenen.

15-08-2017

De implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt voor Nederlandse bedrijven de komende tijd veel werk en kosten met zich mee.

15-08-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland maken 'ernstig bezwaar' tegen een conceptwetsvoorstel van het ministerie van Financiën waarin de definitie voor geneesmiddelen wordt aangescherpt in verband met de btw-heffing.

09-08-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met LTO Nederland een Ervaringenmeldpunt in het leven geroepen voor werkgevers die werk maken van de Banenafspraak om 100.000 werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

27-07-2017

‘De topsectoren-aanpak van het kabinet werkt. De R&D-uitgaven van de bedrijven in die sectoren stijgen en er zijn sterke netwerken ontstaan tussen kleine en grote bedrijven en wetenschappers.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van de evaluatie van de topsectorenaanpak die vandaag door minister Kamp naar de Tweede Kamer is gestuurd.

25-07-2017

Samen met Europese zusterorganisaties maakt VNO-NCW zich zorgen over mogelijke extra sancties vanuit de Verenigde Staten tegen Rusland.

18-07-2017

Nieuwe technologie verandert de financiële dienstverlening radicaal. Dit vraagt om regels die ruimte geven aan ondernemers en aan de financiële sector om kansen te benutten. En die de innovatie niet bij voorbaat remt.

18-07-2017

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, zijn het op hoofdlijnen eens over beter en veiliger toezicht van bedrijven met een groot veiligheidsrisico. Beiden pleiten voor een betere regierol van de overheid.

11-07-2017

Zzp'ers zijn positiever over hun financiële positie dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Goed nieuws, volgens VNO-NCW en MKB-Nederland.

07-07-2017

Aan de vooravond van de G20 in Hamburg hebben de EU en Japan gisteren in Brussel een principeakkoord gesloten over een vrijhandelsakkoord. Dat moet er eind dit jaar definitief liggen. 'Het verdrag leidt tot groei van de export en zorgt voor meer banen in Nederland'.

07-07-2017

De Omgevingswet wordt bij invoering duurder voor het bedrijfsleven dan aanvankelijk werd aangenomen. Dat komt omdat minister Schultz in de invoeringswet ineens nieuwe zaken heeft opgenomen die wettelijk niet zijn uitgewerkt. Ondoordacht en onhandig.

06-07-2017

'Ondernemers en overheden moeten actiever het gesprek aangaan over het belang van handelsverdragen. Maar tegen broodjeaapverhalen moeten we ons met hand en tand blijven verzetten.' Dat zei Hans de Boer bij een voorlichtingsbijeenkomst met ondernemers over het handelsverdrag met Canada (CETA).

05-07-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven het belang van gerichte informatiedeling met het bedrijfsleven en ondersteunen het advies over cybersecurity dat de Cyber Security Raad (CSR) vandaag bekend maakte. De CSR luidt de noodklok over het ernstige tekort aan informatie in het bedrijfsleven.

05-07-2017

Om te kunnen innoveren hebben grote bedrijven startups nodig.

03-07-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat Nederland zich heeft aangesloten bij de ‘Friends of Industry’, een Europees verband waarbij de krachten worden gebundeld voor een sterke industriële basis van de Europese Unie.