Het nieuws

04-07-2020

Na veel rekenwerk en overleg zijn de afspraken uit het vorig jaar gesloten pensioenakkoord op hoofdlijnen uitgewerkt.

02-07-2020

‘Ik heb op basis van de huidige voortgang weinig vertrouwen in een goede afloop van de Brexit. Ik ben zeer pessimistisch’, zei Hans de Boer.

15-02-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het Europees Parlement vandaag vóór het handelsakkoord tussen de EU en Canada heeft gestemd. Het verdrag zou op zijn vroegst in april voorlopig in werking kunnen treden.

15-02-2017

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer maakt zich zorgen over miljardeninvesteringen die politieke partijen de kiezer voorspiegelen. Hij vreest dat die bedoeld zijn om ‘burgers gunstig te stemmen’ en ten koste kunnen gaan van investeringen in het ‘verdienvermogen’ van Nederland.

15-02-2017

Om de zorg beter, slimmer en goedkoper te maken, moet er in de zorgsector meer aandacht komen voor procesinnovaties. Die leiden tot meer samenwerking en inzet van ict in het belang van de patiënt. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die woensdag over het innovatiebeleid in de zorg debatteert.

14-02-2017

Een nieuwe, actiegerichte aanpak.

10-02-2017

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over het kabinetsbesluit om een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling, Invest-NL, op te richten.

08-02-2017

De OZB-verhoging van ondernemers pakt steeds vaker hoger uit dan die voor de ‘gewone burger’. Dat blijkt uit onderzoek van opinieblad Forum, dat de OZB-ontwikkelingen in 20 grote en kleine gemeenten onderzocht. Een steeds groter deel van de gemeentebegroting wordt zo door bedrijven betaald.

07-02-2017

De industrie heeft een enorm aandeel in de economie. Nederlandse bedrijven in deze sectoren zijn wereldtop. De vraag is: hoe lang nog?

03-02-2017

E-mail is een belangrijk, maar kwetsbaar communicatiemiddel vanwege phishing en het 'afluisteren' van mails. Daarom gaan bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid - verenigd in de Veilige E-mail Coalitie - zich inzetten voor veilig e-mailverkeer. Op basis van gezamenlijk vastgestelde standaarden gaan zij hun e-mail beveiligen. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland zijn deelnemer en ondersteunen dit initiatief.

02-02-2017

De ambassades van New Delhi (India) en Toronto (Canada) hebben de Ambassadeprijs voor de beste grote en kleine post gewonnen. De prijs werd vanmiddag overhandigd aan de winnende ambassadeurs door Steven Lak van Evofenedex en Hans de Boer van VNO-NCW.

02-02-2017

PvdA-lijsttrekker Asscher wil werknemers beschermen tegen werkstress via een wet. Dat helpt niet. Goede persoonlijke afspraken met een werkgever wel. 'Elke werknemer heeft namelijk eigen behoeften.'

02-02-2017

Werkgevers in de marktsector liggen op koers om het jaarlijks aantal banen, dat zij hebben afgesproken in de Banenafspraak, te realiseren. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

02-02-2017

De zorg kan beter en goedkoper door veel handelingen die nu in het ziekenhuis worden verricht, thuis bij de patiënt of bij de huisarts te laten plaatsvinden. Een ingrijpende stelselherziening is niet nodig. Dat stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en ondernemingsorganisaties in de zorg in een donderdag gepresenteerde zorgvisie, Next Level Gezondheidszorg 2018-2021.

02-02-2017

De ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland gaan de handelsbevordering verder professionaliseren. Vandaag ondertekenen minister Lilianne Ploumen, Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland) een samenwerkingsovereenkomst.

01-02-2017

De Nederlandse regering moet zich zo snel mogelijk inzetten voor een gedegen vrijhandelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk. Dat zeggen ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in een reactie op het Kameroverleg over de Brexit.

01-02-2017

VNO-NCW kan zich vinden in het besluit van het kabinet om de voorgenomen fusie van drie overheidsbanken niet door te zetten. In plaats daarvan wordt gestreefd naar de oprichting van een nieuw investeringsfonds. Dat zou een snelle start kunnen maken met het van de grond krijgen van grote investeringsprojecten, aldus de ondernemingsorganisatie.

31-01-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben reserves bij het FNV-voorstel om de AOW flexibel te maken met het oog op werknemers met een zwaar beroep. Volgens de ondernemingsorganisaties moet goed worden gekeken naar de financiering van zo’n regeling. In cao’s worden bovendien al afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers.