Het nieuws

22-01-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geen voorstander van het verhogen van de afdracht van WW-premies door werkgevers bij flexibele arbeid.

Ministers geven toelichting op uitbreiding steunpakket
21-01-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet het steunpakket voor ondernemers fors uitbreidt na de recente aanscherpingen van de lockdown. De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt flink geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%.

18-10-2017

Het bedrijfsleven in Europa maakt zich ernstig zorgen over de trage voortgang in de Brexit-onderhandelingen.‘Er is al een jaar verloren en de druk stijgt.’

16-10-2017

Er ligt een sterk regeerakkoord, maar familiebedrijven dreigen buiten de boot te vallen. Dat zei Hans de Boer bij WNL.

13-10-2017

Alle vrouwelijke bewindslieden uit het Kabinet Rutte II zullen zich inschrijven in de Topvrouwendatabase van de aan VNO-NCW gelieerde stichting Topvrouwen.nl.

10-10-2017

Het nieuwe regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis, maar vraagt op diverse punten om de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen.

09-10-2017

Het moet mogelijk worden dat ondernemers informatie over fraudeurs kunnen uitwisselen met elkaar en met de overheid, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland bij aanvang van de Week van de Veiligheid.

09-10-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland juichen de pilot Industrial Doctorates, waar NWO maandag mee begint, van harte toe.

04-10-2017

De eerste stap die de Europese Commissie heeft gezet op weg naar een ingrijpende Europese btw-hervorming mag niet leiden tot een onomkeerbaar proces, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

03-10-2017

Het nieuwe kabinet moet het postennetwerk in het buitenland versterken. Eerdere bezuinigingen zijn ten koste gegaan van de bezetting, capaciteit, dienstverlening en continuïteit.

28-09-2017

De belastingplannen van Donald Trump en de Republikeinse Partij kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor Nederland als ze in deze vorm de eindstreep halen. 'Nederland, let op je zaak!'

28-09-2017

De nieuwe stichting NL International Business van VNO-NCW en MKB-Nederland komt onder leiding te staan van Edo Offerhaus, afkomstig van Orange Mountain, een adviesbureau op het gebied van internationaal zakendoen.

27-09-2017

Nederland heeft de vierde plek op de lijst van meest concurrerende economieën in de eerste plaats te danken aan alle ondernemers die steeds innovatiever worden, en aan het 'uitstekende' vestigingsklimaat.

25-09-2017

De overheid moet launching customer zijn voor groene innovaties en duurzame inkoop. Er is een investeringsagenda voor Afrika nodig. Hulp, handel en investeringen moeten internationaal en integraal worden aangepakt.

25-09-2017

Zero uitstoot in binnensteden in 2025. Dat is het streven van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland, vertelt voorzitter Arthur van Dijk in Forum, het opinieblad van VNO-NCW.

23-09-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland juichen het van harte toe dat het kabinet geld vrij maakt voor het opzetten van een Digital Trust Center (DTC) voor het hele bedrijfsleven. Cybercriminaliteit vormt een kostenpost van circa 10 miljard euro per jaar.

22-09-2017

‘De klassieke beleidsbenadering van economen maakt de duurzaamheidstransitie politiek en maatschappelijke kwetsbaar. ’ Dat zei Cees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW tijdens het Springtij Forum.

21-09-2017

VNO-NCW ziet de mogelijkheden verbeteren voor Nederlandse bedrijven die handel willen drijven met Canada nu vandaag het handelsverdrag CETA voor een groot deel in werking treedt.