Het nieuws

Vandaag

Er moet snel een nieuwe Taskforce van rijk, gemeenten en marktpartijen komen die de woningbouwproductie gaat aanjagen en de regie neemt.

'E-herkenning niet verplichten voor belastingaangifte'
20-01-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van een veilig digitaal paspoort om zaken mee te doen met de overheid, en eHerkenning is daar een goede en veilige methode voor. Het kan echter niet zo zijn dat ondernemers verplicht zijn die als enige mogelijkheid te gebruiken bij hun belastingaangifte.

20-09-2016

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een nette begroting voor 2017 gepresenteerd. Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, onderwijs en koopkrachtontwikkeling.

19-09-2016

Iedere werkende Nederlander moet 2,5 procent loonverhoging krijgen, eist de FNV aan de vooravond van Prinsjesdag. Maar één algemene looneis is echt iets van vroeger, reageren VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij zien in lastenverlichting een veel beter recept om de koopkracht te verbeteren.

19-09-2016

Nederland moet fors inzetten op duurzame energie. De komende dertig tot veertig jaar moet er 200 miljard euro worden geïnvesteerd in de overgang naar een groene energievoorziening. Dat zei Hans de Boer in aanloop naar Prinsjesdag. De VNO-NCW-voorzitter vertelde gisterochtend bij WNL op Zondag over het NL Next Level-plan van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

16-09-2016

'We hebben de sleutel tot welvaart en een duurzame samenleving in eigen handen.' Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer voorafgaand aan het Economendebat dat vandaag plaatsvindt in de Malietoren

15-09-2016

Een belangrijke investering in duurzaamheid. Zo betitelde Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, twee grote projecten van Shell Pernis. ‘Het is van groot belang dat in Nederland meer van deze investeringen worden gedaan.’

15-09-2016

Nederlandse bedrijven die opereren op de defensiemarkt zijn heel erg gebaat bij meer openheid op de Europese markt, zegt minister Hennis van Defensie vandaag in het nieuwste nummer van opinieblad Forum. 'Het level playing field is er nu nog niet en tot het zo ver is, moeten we kijken waar we het Nederlandse bedrijfsleven kunnen helpen.’

15-09-2016

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, heeft een brede en positieve agenda voorgesteld om de EU naar een 'next level' te tillen. Dat zei hij gisteren bij de opening van het parlementaire jaar. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met deze positieve insteek. Want de EU staat voor veel uitdagingen, erkent ook Juncker. Maar volgens hem zal de EU voor actie kiezen in plaats van bij de pakken neer te zitten.

15-09-2016

'De voedingsbodem voor onderzoek en innovatie is schraal geworden. Daarom moet het volgende kabinet daar 1 miljard extra voor uittrekken.' Een kenniscoalitie bestaande uit VNO-NCW en MKB-Nederland en een aantal wetenschapsorganisatie presenteert donderdag een Investeringsagenda. Met de 1 miljard extra aan publiek geld kan er 2 miljard investeringsgeld voor onderzoek uit het bedrijfsleven vrijkomen.

14-09-2016

Nederland heeft het verdrag geratificeerd waarin wordt geregeld dat ons land meedoet aan de nieuwe Europese rechtbank voor octrooigeschillen. VNO-NCW en MKB-Nederland reageren verheugd. Daarmee komt één Europees octrooi, na meer dan 40 jaar discussie over voertalen, vergoedingen en dubbele procedures in de EU, nu eindelijk een stap dichterbij.

14-09-2016

De overheid moet stoppen met het doorberekenen van toezichtkosten aan bedrijven. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een advies van de Raad van State.

14-09-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan in gesprek met het kabinet over de wens om tot een grondstoffenakkoord te komen. Het bedrijfsleven vindt efficiënt gebruik van grondstoffen belangrijk.

13-09-2016

Jetta Klijnsma wil gemeenten vanaf volgend jaar verplichten om mensen die niet aan de slag kunnen in een gewone werkomgeving 'beschut werk' aan te bieden. Ook moet de plaatsing voortaan sneller. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de staatssecretaris sociale werkbedrijven hiermee nieuw leven inblaast. Zij pleitten in juni al voor maatregelen om deze kwetsbare groep te helpen.

07-09-2016

Werk is dé manier voor vluchtelingen met een verblijfsstatus om mee te doen en te integreren in de Nederlandse samenleving.

07-09-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zien er niets in werknemers het wettelijke recht te geven op een second opinion als zij het oneens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts.

07-09-2016

Opdrachtgevers en zzp'ers hoeven zich geen zorgen te maken dat het werken met modelovereenkomsten minder zekerheid biedt dan voorheen de VAR.

06-09-2016

Er is een toenemende en reële dreiging in het digitale domein. Dat blijkt uit het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) 2016. VNO-NCW en MKB-Nederland onderstrepen de ernst van de actuele cyberdreiging en roepen alle betrokkenen, overheid en bedrijfsleven, op tot actie.