'Nationale Technologiestrategie belangrijk voor versterken verdienvermogen’

19-01-2024

Vandaag presenteerde de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens namens het kabinet de ‘Nationale Technologiestrategie’. VNO-NCW en MKB-Nederland zien de deze strategie als een belangrijke stap om te zorgen dat Nederland op technologisch vlak een been bij trekt. ‘Het kabinet gaat samen met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties voorrang geven aan tien strategische technologieën*. ‘Deze tijd vraagt om gerichte investeringen in sleuteltechnologieën en markten waar voor Nederland de grootste kansen liggen, en die nodig zijn voor de banen van en inkomsten van de toekomst’, aldus de ondernemersorganisaties.

 

NL en EU in staart peloton van ‘techrace’

We zien dat er een ware ‘techrace’ gaande is tussen landen – en dan met name tussen de VS en China. Sleuteltechnologieën zoals kwantumtechnologie en artificiële intelligentie worden de komende jaren bepalend voor de mondiale machtsbalans. Nederland en de EU behoren op te veel vlakken tot achterhoede van het peloton: van de tien beeldbepalende technologieën is de EU nog maar in twee technologieën leidend (cleantech en biotechnologie). Meer, en vooral gerichte investeringen in sleuteltechnologieën zijn dus noodzakelijk en het is goed dat het kabinet hier nu echt stappen in zet. Hiermee draagt Nederland bij aan een meer krachtige EU-positie op sleuteltechnologie.’

 

Heldere doelstellingen voor 2035

Het goede aan deze technologiestrategie is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland het feit dat het kabinet op alle tien de verschillende sleuteltechnologieën afzonderlijke doelstellingen heeft geformuleerd. ‘Denk aan het wereldwijd toonaangevend willen zijn in het ontwikkelen en produceren van geïntegreerde fotonica, of de ambitie om tot de EU-kopgroep te behoren qua fabricage en commercialisatie van quantumtechnologie. Hiermee laat het kabinet zien dat het – gezamenlijk met bedrijven en kennisinstellingen – ook goed heeft nagedacht in welke toepassingsgebieden Nederland een sterke rol kan spelen.’

 

Meer focus in Nederlandse investeringen

‘De Nationale Technologiestrategie wijst voor de komende jaar de goede weg. Nu is het zaak dat we op basis van deze strategie keuzes maken die leiden tot meer focus in Nederlandse investeringen. Bijvoorbeeld voor investeringen door het Nationaal Groeifonds of voor Nederlandse deelname aan Europese strategische projecten (IPCEI). Door hierin de juiste keuzes te maken, versterken we ons (structureel) verdienvermogen en pakken we ongewenste afhankelijkheden van andere landen aan’, aldus de ondernemersorganisaties.

 

* 1) optica en geïntegreerde fotonica 2) quantum 3) groene chemische productieprocessen 4) biotechnologie gericht op moleculen en cellen 5) beeldvormingstechnologie 6) (opto)mechatronica (industriële systemen/machines en apparaten) 7) kunstmatige intelligentie (AI) en data 8) energiematerialen 9) halfgeleiders 10) cybersecurity