Gijs van Dijk wil niet zeggen dat hij multinationals háát, maar…

02-05-2018

Oog voor de omgeving, vluchtelingen opleiden, tegengaan van tweedeling. Wat investeren grote bedrijven nou echt in Nederland, vraagt Gijs van Dijk zich af. Het PvdA Kamerlid eist meer van multinationals. 'Dit koop je niet af met een paar maatschappelijke projecten.'

 

Moeilijke keuze

‘Het was een moeilijke keuze om de overstap van vakbeweging naar politiek te maken', zegt Gijs van Dijk. 'De FNV zit nog middenin een vernieuwingsslag. Mensen vroegen me ook wel waarom ik precies nú wegging. Maar ik werd gevraagd om voor de PvdA de politiek in te gaan, en daar was het tijd voor, vond ik. Het gaat goed met Nederland qua economische cijfers, maar toch is er een groep mensen die angst heeft voor de toekomst. Die groep wil ik vaste grond onder de voeten bieden. Dat deed ik bij de vakbond en dat doe ik nu in de politiek.’

 

FNV’er

‘Ik kwam met geschiedenis de Kamer in. Ik weet hoe het gaat met de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad. Als andere Kamerleden bijvoorbeeld vragen waarom het pensioenoverleg in de SER zolang duurt, kan ik uitleggen dat er nu eenmaal enorme belangen op het spel staan. Als een verkenning in de SER leidt tot een gedeelde analyse van werkgevers en werknemers, dan is dat het begin van de oplossing.’

‘Ik merk dat SER-adviezen relevant zijn voor politici. Die richten zich vooral op de vraag wat zij binnen de vier jaar van een kabinetsperiode kunnen realiseren. De SER kijkt naar de langere termijn en verdiept zich in een toekomstonderwerp als de robotisering.’

Wie is Gijs van Dijk?Tijdens zijn studie sociologie werkte Gijs van Dijk (37) van 2003 tot 2005 als filiaalhouder bij een kledingwinkel. Ook zat hij in het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond. Van 2005 tot 2007 was hij adviseur public affairs bij de HBO-raad. Daarna ging hij naar de Algemene Onderwijsbond, waar hij achtereenvolgens sectorbestuurder voortgezet onderwijs en hoofd beleid, kennis en onderzoek was. In 2013 werd hij vicevoorzitter van de FNV. Sinds 2017 zit hij voor de PvdA in de Tweede Kamer.(Bron: onder meer parlement.com)

PvdA

‘Ik ben van huis uit PvdA’er, maar ook een tijdje lid van GroenLinks geweest. Dat was in de tijd dat er over de derde weg werd gesproken bij de PvdA, een liberalere koers. Dat vond ik een beetje niks. De PvdA moet weer een herkenbare club worden, terug naar de kernwaarden. Dat gevoel hervond ik toen ik als FNV-bestuurder met toenmalig minister Asscher samenwerkte aan het Sociaal Akkoord en de verbetering van de jeugdlonen.’

‘De verkiezingsnederlaag was een grote klap, maar ik heb nooit gedacht: had ik maar voor GroenLinks gekozen. Dit is juist het moment om de partij weer op te bouwen. Ik ben de dag na de verkiezingen de straat opgegaan om mensen te vragen was er mis was met de partij.’

 

Hart voor mkb

‘Als je het hebt over voorspoed in een klein land als Nederland, dan heb je het over het bedrijfsleven, de banenmotor. Ik vind wel dat het midden- en kleinbedrijf, waar ik een groot hart voor heb, ondergesneeuwd raakt. Bij mkb’ers onder mijn vrienden proef ik een enorme woede over het regeerakkoord. Zij vragen zich af wat er voor hen in zit. De afschaffing van de dividendbelasting is toch een cadeautje voor aandeelhouders.’

 

'ik proef de woede bij de mkb'ers onder mijn vrienden over dit regeerakkoord'

 

‘Begrijp me goed, ik haat het grootbedrijf niet, maar bij het mkb vind ik die combinatie van innovatie en oog voor de omgeving. Zoals een fietsenmaker die vluchtelingen opleidt tot monteur. Dat sociale oog zie ik te weinig bij de multinationals. Die doen een paar maatschappelijke projecten, maar daarmee koop je het niet af. Wat investeren zij nou echt in Nederland? Wat doen zij aan het tegengaan van de tweedeling in de samenleving?’ 

 

Interview gaat verder na de foto

 

Bij strandpaviljoen (paal) Twaalf op Texel, ‘een strandtent die wordt gerund door een jonge ondernemer die zich probeert te onderscheiden van de massa met bijzondere activiteiten en ‘eerlijke’ producten.’
Bij strandpaviljoen (paal) Twaalf op Texel, ‘een strandtent die wordt gerund door een jonge ondernemer die zich probeert te onderscheiden van de massa met bijzondere activiteiten en ‘eerlijke’ producten.’
Foto: WIebe Kiestra

Even ondernemer

‘Tijdens mijn studie sociologie runde ik ruim twintig uur per week een filiaal van een kledingmerk. Dat deed ik puur voor de ervaring: omzet maken, personeel aansturen, verantwoordelijkheid nemen. Ik zag het niet als mijn toekomst. Die was meer, ook vanuit mijn studie: opstaan voor mensen die het minder hebben. Mijn ouders speelden daar ook een rol in, zij waren in hun werk bezig met sociale rechtvaardigheid en politiek bestuur. Ze hebben allebei ook sociologie gestudeerd. Dus dat zou ik nooit gaan studeren, had ik me ooit voorgenomen.’

 

Op het Binnenhof

‘Het is meer een open huis dan ik had verwacht. Het is een komen en gaan van lobbyisten, actiegroepen en ‘gewone’ mensen. Ik vind dat iets om te koesteren. Vooraf vroeg ik me af of het verschil met de FNV niet groot zou zijn. Voor de bond kwam ik in het hele land en sprak ik met veel mensen. Lobbyisten vind ik geen probleem, zolang hun informatie maar feitelijk is. Ik heb die informatie nodig om mijn eigen oordeel te vormen.’

 

‘die derde weg bij de pvda, de liberalere koers : ik heb dat altijd een beetje niks gevonden’

 

‘Van dinsdag tot en met donderdag is het hectisch in de Kamer. Je gaat van ophef naar ophef. Dat houdt je scherp, maar je moet uitkijken dat je de lange termijn niet uit het oog verliest. Er is meer dan de begroting. Ik probeer de Kamer zover te krijgen ook regelmatig en uitgebreid over thema’s als de robotisering breeduit te spreken.’

 

Texel

‘Al op de boot naar Texel, waar ik nu vijf jaar woon, valt de Haagse hectiek weg. Het is mijn tweede thuis, ik kom er al heel mijn leven. Zo’n plek zorgt voor relativering en balans. Na een paar uur wandelen in de duinen is mijn hoofd leeg. Ik keer na het weekend vaak fris terug in Den Haag, klaar om iets nieuws aan te pakken.’

 

Gijs van Dijk geeft zichzelf een: 7,5

‘Dat geldt dan voor het mkb. Van het grootbedrijf wil ik eerst iets terugzien.’

Markt of overheid?‘Overheid. Bij elke revolutie overgang van het ene naar het andere tijdperk was tot dusver een actieve overheid nodig om die overgang te doen slagen. Natuurlijk heb je ook de innovatie van het bedrijfsleven nodig, maar die kan alleen gedijen dankzij de overheid.’

Werkgever of werknemer?‘Werknemer, want het begint bij mensen. Werkgevers hebben betrokken werknemers nodig die voor je gaan. En bij werkgevers denk ik dan aan sociale werkgevers.’

Maar dit is toch niet Gijs van Dijk? Klopt, maar het filmpje start waar hij aan het woord komt in 'Nieuw in de Kamer': 'Ik voel me soms een brugklasser'