Over vier jaar wil Thierry Baudet aan de formatietafel zitten

31-08-2017

'De politiek is nóg ambtelijker dan ik dacht.' Kamerlid zijn in formatietijd? Het valt Thierry Baudet (Forum voor Democratie) tegen. Maar over vier jaar... dan moet het 'partijkartel' plaatsmaken voor een zakenkabinet.

 

Formatie

'Als kleine partij maakt onze inbreng op dit moment niet veel uit. Het gaat er in de formatie erg ondemocratisch aan toe: een paar partijen ruilen standpunten uit om vervolgens vier jaar de rit uit te zitten. Ik had vooraf niet verwacht dat de coalitievorming zó bepalend zou zijn in Den Haag. Dat valt erg tegen.'

 

Zakenkabinet

'Over vier jaar willen wij aan tafel zitten bij de formatie. Als het aan mij ligt komt er dan een zakenkabinet gevuld met vakmensen, en geen dwingend coalitieakkoord. De Tweede Kamer kan dan in vrijheid een meerderheid zoeken voor elk onderwerp. De Kamer houdt zich nu te veel bezig met detailoverleg zonder het eerst over de grote lijn te hebben. Het gaat er veel ambtelijker aan toe dan ik dacht.'

 

Wie is Thierry Baudet?Na de studies rechten en geschiedenis begon Thierry Baudet (34) in 2007 als docent rechten aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde op 'De aanval op de natiestaat', een studie van de Europese Unie en multiculturalisme. Na 2013 was hij werkzaam als publicist, spreker en politiek commentator. Ook was hij betrokken bij het opzetten van het Oekraïne-referendum. Hij richtte de denktank Forum voor Democratie op en nam onder die noemer ook deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 2017. Samen met advocaat Theo Hiddema zit hij in de Kamer.

Band met bedrijfsleven

'Ondernemers staan voor mij voor dynamiek, daadkracht en durf. Die kernwaarden moeten veel breder in de maatschappij doordringen, ook in de politiek. Mensen moeten zelf het risico dragen en de effecten voelen van hun handelen.'

'Mijn ouders waren musicus en psycholoog, maar een van mijn grootvaders importeerde en verhandelde textiel. Daar ben ik trots op. De markt, de strijd van vraag en aanbod, brengt het hoogste in de mens naar boven. In die zin zie ik Forum voor Democratie ook als onderneming. Alleen verkoop ik geen producten maar ideeën.'

 

Zzp'er

'Ik was docent en schreef columns in de krant, maar daar zat voor mij niet voldoende groei en dynamiek in. Ik ben toen als zzp'er begonnen met lezingen en boeken schrijven. Dat was een spannend, vormend bestaan. Je voelt direct resultaat van je inspanningen. Dat heb ik nu ook als het gezicht van de partij. We hebben twee zetels, en dat moeten er meer worden.'

 

 

'Ik ben van de politiek van grote gebaren, niet van procentpuntjes'

 

'Het goede aan het zzp-schap is dat je koning van je eigen koninkrijk bent. Ik heb vertrouwen in de kracht van mensen. Daarom wil ik zzp'ers en andere ondernemers veel meer ruimte geven. Dat betekent dat de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties, red.) – een onding – zo snel mogelijk geschrapt moet worden. Ook moet er iets geregeld worden voor zzp'ers die het nu niet redden. Die zouden bijvoorbeeld weer in loondienst moeten kunnen, maar omdat de Wet werk en zekerheid te strikt is, zijn werkgevers huiverig om mensen in vaste dienst te nemen.'

 

Politieke missie

'Ik voelde al langer een verantwoordelijkheid om iets te veranderen in dit land, dat in een existentiële crisis zit. En ik zag niemand die in actie kwam. Toen kwam het Oekraïne-referendum, waarmee de zittende macht vervolgens niets deed, nul. Dan kom je op het punt: steek ik de Rubicon over en ga ik er vol in, of ga ik iets totaal anders doen? Zo heb ik kort overwogen om een bedrijfje op te zetten voor het maken van educatieve computerspellen. Nu zeg ik: dit is mijn bestemming, ik moest het gewoon doen.'

 

Achterban

'Het enthousiasme van mensen in het land voor onze partij is groter dan de verkiezingsuitslag doet vermoeden. Kijk naar de reacties op de sociale media, de honderden leden die er soms dagelijks bijkomen. We zitten nu op 13.000 leden. Ik voel me enorm gedragen door deze mensen, terwijl je je best wel eens alleen kunt voelen in je missie.'

'Maar blijkbaar was er een zekere schroom om op ons te stemmen, en hebben mensen voor een strategische stem op de VVD gekozen. Ze laten zich manipuleren. De VVD vind ik net zo ambtelijk en links als de rest van de partijen, maar op miraculeuze wijze weten ze het beeld neer te zetten van de partij van hardwerkend Nederland, waar veel ondernemers helaas nog altijd op stemmen.'

 

 

'ik kan me wel eens alleen voelen in mijn missie'

 

Schwung erin

'De schwung is eruit in Nederland. In Londen en New York zie je mensen ook echt fysiek sneller lopen dan in Amsterdam. Om de dynamiek terug te krijgen stel ik voor om een belastingvrije voet van 20.000 euro voor werkenden in te voeren. Vooral de middengroep heeft te kampen gehad met belastingverhogingen. Dan heb je ook dat hele toeslagencircus niet meer nodig. Zo'n simpele maatregel werkt. Politiek van de grote gebaren, niet van de procentpuntjes.'

 

Uit EU

'Ondernemers die denken dat ze baat hebben bij de EU, vergissen zich. Vóór de EU waren we ook al een handelsland, daar hebben we Brussel niet voor nodig. Ik wil dat Nederland stopt met de euro. Daar hebben we eenmalig pijn van, maar de pijn van erin blijven is eeuwig. De economieën en culturen binnen Europa zijn gewoon te verschillend. Van Grieken kun je geen Duitsers maken. De EU zie ik als een utopie, een revolutionair streven om de Europese volkeren op te laten gaan in de wereldbevolking. Zoals dat nu ook gebeurt met de massa-immigratie uit Afrika, die door de EU wordt toegejuicht en aangewakkerd.'

 

Geeft zichzelf een: 8

'Ik kan nog groeien door meer werkbezoeken aan bedrijven. De afgelopen tijd hadden we de handen vol aan de organisatie.'

 

Mkb of grootbedrijf?'Mkb, zonder twijfel. Daar zit het risico en de innovatiekracht. Multinationals zijn medeverantwoordelijk voor de EU en de massa-immigratie.'

Balkenendenorm of bonus?'Een bonus voor succesvolle, innovatieve ondernemers vind ik terecht. Rijkdom is niet vies. Maar een bonus moet niet terechtkomen bij ceo's van bedrijven die met overheidssteun overeind zijn gebleven.'

Foto: 'Het VOC-schip in Amsterdam staat voor de VOC-mentaliteit. Dat was toch een ongelofelijk knappe onderneming, een avontuur van jewelste.'

En zo woont Thierry Baudet dus (uitzending van de VPRO). Kijk maar